AerodromSadržaj METAR izveštaja
LYBEMETAR LYBE 220600Z 17003KT 4000 BR NSC 10/09 Q1024 BECMG 5000=
LYBTMETAR LYBT 220600Z 00000KT 2000 MIFG BR NSC 08/08 Q1023 BECMG 5000=
LYKVMETAR LYKV 220600Z 00000KT CAVOK 05/05 Q1025 NOSIG=
LYNIMETAR LYNI 220600Z VRB02KT CAVOK 09/07 Q1025 NOSIG=
LYVRMETAR LYVR 220600Z 00000KT 6000 NSC 07/06 Q1023 NOSIG=
LYUZMETAR LYUZ 220600Z VRB02KT CAVOK 11/03 Q1026=
LYPGMETAR LYPG 220600Z VRB01KT CAVOK 12/07 Q1022 NOSIG=
LYTVMETAR LYTV 220600Z VRB01KT CAVOK 08/08 Q1021 NOSIG=

Podaci učitani u: 2019-10-22 06:12:05 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.