Образац пријаве кандидата на конкурс за обуку KL

Образац пријаве кандидата на конкурс за обуку KL

Образац пријаве кандидата на конкурс за обуку KL

28.03.2022

Сви кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних струковних студија на Високој школи струковних студија Ваздухопловна академија – на студијски програм контрола летења, за стицање звања струковни инжењер контроле летења са дозволом контролора летења и одговарајућим овлашћењем, у школскoj 2022/2023. години, У ОБАВЕЗИ СУ да попуне оn-linе ПРИЈАВУ на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења.

Да би попунили пријаву, сви кандидати морају да имају отворен Google налог.