Obrazac prijave kandidata na konkurs za obuku KL

Obrazac prijave kandidata na konkurs za obuku KL

Obrazac prijave kandidata na konkurs za obuku KL

28.03.2022

Svi kandidati koji su se prijavili za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija Vazduhoplovna akademija – na studijski program kontrola letenja, za sticanje zvanja strukovni inženjer kontrole letenja sa dozvolom kontrolora letenja i odgovarajućim ovlašćenjem, u školskoj 2022/2023. godini, U OBAVEZI SU da popune on-line PRIJAVU na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja.

Da bi popunili prijavu, svi kandidati moraju da imaju otvoren Google nalog.