август 2016

Сертификован EMS

25.08.2016

СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (ЕМS) ПРЕМА СТАНДАРДУ ISO 14001:2015 Систем менаџмента животном средином – Environmentаl Management System (EMS), који је у SMATSA доо успостављен према захтевима стандарда ISO 14001 из 2015. године, успешно је сертификован. Екстерну сертификациону проверу спровела је сертификациона кућа SGS Београд доо 11. и 12. јула 2016. године. SMATSA доо је међу…

Детаљније