децембар 2016

24h слободног планирања летења по југоисточној оси

12.12.2016

Увођење 24h слободног планирања лета по југоисточној оси (South-East Axis Free Route Airspace) - SEAFRA 8.12.2016. Три пружаоца услуга у ваздушној пловидби (ANSPs-а), (Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо (SMATSA Ллц), Хрватска контрола ваздушне пловидбе (CCL) и Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA), које су одговорне за пружање…

Детаљније