24h слободног планирања летења по југоисточној оси

Први пут да је у Европи уведен FRA концепт изнад територије четири државе.

24h слободног планирања летења по југоисточној оси

12.12.2016

Увођење 24h слободног планирања лета по југоисточној оси (South-East Axis Free Route Airspace) – SEAFRA
8.12.2016.

Три пружаоца услуга у ваздушној пловидби (ANSPs-а), (Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо (SMATSA Ллц), Хрватска контрола ваздушне пловидбе (CCL) и Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA), које су одговорне за пружање ANS услуга у четири државе – Србији, Црној Гори, Хрватској и Босни и Херцеговини, након увођења овог концепта ноћу, у априлу 2015. године, 8. децембра су својим корисницима ваздушног простора понудиле могућност да 24х слободно планирају и спроводе летове без обзира на поделу ваздушног простора међу државама или границе њихове области одговорности (AoR), тиме сто су увеле концепт прекограничног слободног планирања рута (FRA) – Слободно планирање лета по југоисточној оси – (SEAFRA) – изнад нивоа лета 325.

Ово је први пут да је у Европи уведен FRA концепт изнад територије четири државе, од којих су две чланице FAB CE (Хрватска и Босна и Херцеговина) скупа са Србијом и Црном Гором које нису део FAB иницијативе, чиме је доказано да је таква сарадња могућа и да може бити од користи за све заинтересоване стране.
Идеја за покретање FRA концепта тако великих размера потекла је од ATM експерата из ANSPs-а који су задужени за пружање ANS услуга у различитим државама, са заједничким циљем да се, са једне стране, унапреди безбедност и ефикасност услуга у ваздушном саобраћају (ATS) а са друге стране да се заштити животна средина смањењем испуштања штетних горива, CO2 и NOx гасова.
Важно је истаћи да су активности везане за SEAFRA-у покренуте у складу са Уредбом 716/2014, то јест 5 година пре планираног датума за неограничено, слободно коришћење ваздушног простора изнад 9000м широм Европе – 1.01.2022.

Овај пројекат је један од кључних достигнућа унутар иницијативе EU о успостављању Јединственог европског неба (Single European Sky) без обзира на државне или чак FAB границе, и који има за циљ повећање безбедности и ефикасности као и повећање капацитета ваздушног саобраћаја у Европи.

За сва питања, молимо Вас да контактирате:

Срђан Предојевић

Spokesperson

Email: srdjan.predojevic@smatsa.rs

Раде Зуцић

Associate for Public Relations and Web

Email: rade.zucic@bhansa.gov.ba

Марина Халужан

Information and Public Relations Adviser

Email: marina.haluzan@crocontrol.hr