Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o nama

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o obuci

Saznaj više

SMATSA

Osnovna delatnost Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Detaljnije

Obuka kontrolora letenja

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja.

Detaljnije

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS ZA…

Detaljnije

Čime se bavi SMATSA

Osnovna delatnost SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Air Navigation Services Provision), dok se dodatne usluge odnose na školovanje kontrolora letenja, kalibražu zemaljskih radio navigacionih sredstava (ZRNS), konsultantske usluge i održavanje vazduhoplova.

Kontrola letenja

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti.

Obuka kontrolora

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja. Već više od 50 godina, počevši od 1964. godine po sertifikovanim, međunarodno priznatim programima se obučava vazduhoplovno osoblje kontrole letenja, ali i drugih vazduhoplovnih profila i institucija.

Tehničke usluge

Pored konsultantskih usluga održavanja vazduhoplova, SMATSA.pruža usluge kalibraže zemaljskih radio-navigacionih sredstava (ZRNS) iz vazduha i provere letnih procedura kako za sopstvene, tako i za potrebe eksternih korisnika. Provera i kalibraža uređaja vrše se u skladu sa zahtevima i preporukama definisanim u ICAO dokumentima Annex 10 i 14 i Doc 8071.

Servisi kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA

Podaci o saobraćaju

Kriza bez presedana, uzrokovana pandemijom virusa COVID-19, koja je tokom godine pogodila ceo svet, donela je neizvesnost u mnogim aspektima života, a pogotovo u sektoru vazdušnog saobraćaja, koji se u periodu od marta do juna 2020. godine suočio sa padom broja letova od oko 90%. Sa izbijanjem pandemije, počelo je i zatvaranje međunarodnih aerodroma širom Evrope i zatvaranje granica, prizemljenje avio kompanija, kao i ograničavanje i ukidanje putovanja uopšte. U vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo, u prvih devet meseci 2020. godine, zabeležen je pad broja letova od 56% u odnosu na isti period prethodne godine. I dalje nije moguće sa preciznošću predvideti period oporavka vazdušnog saobraćaja, odnosno trenutak kada će se broj letova vratiti na nivo od pre pandemije, iako postoje predviđanja određenih institucija kao ACI, IATA, ICAO, Eurocontrol. Očekuje se da će oporavak biti spor i da će zavisiti od mnogo faktora koji se u ovom trenutku ne mogu sa preciznošću proceniti, kao što su: ukidanje restrikcija i otvaranje granica država, promene u ponudi (kapacitet avio prevozilaca, eventualna bankrotiranja, smanjenja flote, itd.)  i potražnji (povećan strah od letenja i zaražavanja, smanjenje biznis putovanja, itd), socio-ekonomski faktori, kupovna moć, moguća recesija. Uglavnom se procenjuje da će se broj letova iz 2019. godine moći dostići tek u periodu između 2023. i 2025. godine. I u uslovima smanjenog obima saobraćaja, SMATSA doo nastavlja da pruža usluge bezbedno, redovno i ekspeditivno, svim učesnicima u vazdušnom saobraćaju.

2023

Broj IFR letova u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu

16.2%
2023

Ukupan broj IFR letova u 2023. godini

683,515
2023

Broj letova u vršnom danu u 2023. godini

3,694
2022

Ukupan broj IFR letova u 2022. godini

769,590
2022

Broj IFR letova u 2022. u odnosu na 2021. godinu

64.19%
2022

Broj letova u vršnom danu u 2022. godini

3,400

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije
https://www.embed-map.com