Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o nama

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

Saznaj više

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Više o obuci

Saznaj više

SMATSA

Osnovna delatnost Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Detaljnije

Obuka kontrolora letenja

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja.

Detaljnije

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag Jovanović sa…

Detaljnije

Čime se bavi SMATSA

Osnovna delatnost SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Air Navigation Services Provision), dok se dodatne usluge odnose na školovanje kontrolora letenja, kalibražu zemaljskih radio navigacionih sredstava (ZRNS), konsultantske usluge i održavanje vazduhoplova.

Kontrola letenja

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti.

Obuka kontrolora

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja. Već više od 50 godina, počevši od 1964. godine po sertifikovanim, međunarodno priznatim programima se obučava vazduhoplovno osoblje kontrole letenja, ali i drugih vazduhoplovnih profila i institucija.

Tehničke usluge

Pored konsultantskih usluga održavanja vazduhoplova, SMATSA.pruža usluge kalibraže zemaljskih radio-navigacionih sredstava (ZRNS) iz vazduha i provere letnih procedura kako za sopstvene, tako i za potrebe eksternih korisnika. Provera i kalibraža uređaja vrše se u skladu sa zahtevima i preporukama definisanim u ICAO dokumentima Annex 10 i 14 i Doc 8071.

Servisi kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA

Podaci o saobraćaju

U vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo, u 2022. godini je realizovano približno 770,000 IFR letova, što predstavlja povećanje od 64% u odnosu na 2021. godinu (oko 2% porasta u odnosu na 2019. godinu, poslednju referentnu godinu pre izbijanja pandemije Covid-19). Republika Srbija i Crna Gora su jedne od retkih država u Evropi u čijim vazdušnim prostorima je zabeležen oporavak vazdušnog saobraćaja u 2022. godini, odnosno porast u odnosu na period od pre pandemije Covid-19. Na povećanje broja letova u u vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo imao je uticaj i sukob u Ukrajini, odnosno zatvaranje vazdušnog prostora Ukrajine i delova susednih država Ukrajini i derutiranje saobraćaja ka prostoru regiona kome pripada i vazdušni prostor u nadležnosti SMATSA doo. U letnjoj sezoni 2022. godine zabeležen je vršni dan sa realizovanih 3,400 IFR letova, a u najopterećenijem vršnom satu u sezoni je realizovan 241 IFR let.
U 2023. godini se nastavio rast vazdušnog saobraćaja, kako u Evropi, tako i u regionu. U vršnom danu, u vazdušnom prostoru nadležnosti SMATSA doo realizovano je približno 3,700 IFR letova, više nego ikad, dok je ove godine prvi put zabeležen mesec kada je opsluženo više od 100,000 IFR letova. Do kraja godine se predviđa realizacija od oko 890,000 IFR letova, što će predstavljati porast od oko 16% u odnosu na 2022. godinu.
I u uslovima povećanog obima saobraćaja, SMATSA doo nastavlja da pruža usluge bezbedno, redovno i ekspeditivno, svim učesnicima u vazdušnom saobraćaju, vodeći računa o zaštiti životne sredine.

2024

Broj IFR letova u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu

8%
2024

Ukupan broj IFR letova u 2024. godini

360,524
2024

Broj letova u vršnom danu u 2024. godini

3,481
2023

Ukupan broj IFR letova u 2023. godini

890,914
2023

Broj IFR letova u 2023. u odnosu na 2022. godinu

15.76%
2023

Broj letova u vršnom danu u 2023. godini

3,694

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije
https://www.embed-map.com