ANS

U skladu sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“, implementacija novih tehnologija predstavlja jedan od osnovnih zadataka SMATSA doo, koji zahteva kontinuirano ulaganje u opremu, sisteme i infrastrukturu.

Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

U skladu sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“, implementacija novih tehnologija predstavlja jedan od osnovnih zadataka SMATSA doo, koji zahteva kontinuirano ulaganje u opremu, sisteme i infrastrukturu.

Sa ciljem da se osigura kontinuirana usaglašenost sa evropskom regulativom, obezbedi adekvatan kapacitet i nivo bezbednosti u narednom periodu, kao i optimizacija upravljanja tokovima vazdušnog saobraćaja i kapacitetom vazdušnog prostora,
SMATSA doo se nalazi u procesu implementacije Programa modernizacije kontrole letenja SUSAN (SMATSA Upgrade of System for Air Navigation). Prethodni program modernizacije sproveden u okviru SMATSA doo – FAMUS, završen je 2012. godine.

 

SUSAN program modernizacije

SUSAN program modernizacije iniciran je 2015. godine, na osnovu ukazanih i prepoznatih potreba za izgradnjom novih objekata i modernizacijom uređaja i sistema kontrole letenja koji se bliže kraju svog životnog veka, a u cilju unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja, poboljšanja kvaliteta usluga, ispunjavanja zahteva korisnika i kreiranja boljeg radnog okruženja i uslova rada za zaposlene. SUSAN program modernizacije obuhvata unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem, kao i nabavku i implementaciju novih CNS sistema i modernizaciju/ unapređenje određenih postojećih CNS sistema, kao i neophodne građevinske radove.

SUSAN program modernizacije je deo obimnog SES programa koji ima za cilj da poboljša integraciju, bezbednost, kapacitet i efikasnost uključujući interoperabilnost sa sistemima susednih ANSP-ova. Projekti u okviru SUSAN-a omogućiće SMATSA doo da održi usaglašenost sa tehnološkim zahtevima vezanim za implementaciju Direktnog rutiranja (Direct Routings) i Slobodnog korišćenja ruta u vazdušnom prostoru (Free Route Airspace) pod okriljem SESAR programa, koji na nivou Evrope koordiniše unapređenje infrastrukture za upravljanje vazdušnim saobraćajem. Koncept Slobodnog korišćenja ruta se primenjuje u cilju smanjenja fragmentacije vazdušnog prostora i daje korisnicima istog mogućnost da planiraju rute na fleksibilan način. SUSAN program modernizacije donosi ispunjenje ciljeva neophodnih za primenu kraćih ruta i ušteda ostvarenih na tom polju, u isto vreme zadovoljavajući buduće potrebe u pogledu bezbednosti, kapaciteta i efikasnosti odvijanja vazdušnog saobraćaja na nivou Evrope.

Predviđeno je da se, u okviru SUSAN programa modernizacije, u periodu 2016. – 2024. implementiraju sledeći projekti:

 • Unapređenja ATM sistema za obradu podataka (softverska i hardverska unapređenja FAMUS TopSky-ATC sistema u nekoliko faza zajedno sa implementacijom Fallback ATM sistema – FASOS, unapređenje ARTAS sistema, implementacija SDDS sistema, nabavka novog Surveillance Front-End procesora, nadogradnja AFTN/AMHS i nabavka VDL Mode 2 servisa od strane dva provajdera VDL servisa i nabavka VDL monitoring servisa;
 • Projekat uvođenja prenosa govora i podataka za potrebe servisa kontrole letenja korišćenjem IP protokola, koji obuhvata implementaciju SMATSA IP komunikacione mreže i implementaciju IP radio-relejne mreže;
 • Projekat implementacije IP VCS sistema za potrebe Centra kontrole letenja (CKL) Beograd i Pre-OJT simulatora;
 • Projekat izgradnje aneksa CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd i implementacija CCTV sistema za potrebe novog tornja;
 • Nabavka i implementacija Mode S MSSR + PSR radarskih sistema na lokacijama Besna kobila i Aerodrom Beograd (Srbija), i MSSR Mode S radara na lokaciji Vrsuta (Crna Gora);
 • Modernizacija NAVAIDS sistema koja obuhvata nabavku i implementaciju ILS/DME, DVOR, NDB i VDF uređaja;
 • Projekat unapređenja elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture;
 • Projekat unapređenja VHF/UHF radio mreže;
 • Projekat izgradnje tornja AKL Niš sa C-ATCC Beograd.

SUSAN program modernizacije donosi više unapređenja u domenu telekomunikacionih sistema, od kojih je najveće i najvažnije implementacija VoIP za operativni servis govorne komunikacije. Nova SMATSA IP komunikaciona mreža je bazirana na korišćenju IP protokola i donosi mrežnu („mesh“) povezanost i nivoe redundantnosti koji nisu mogli biti postignuti unutar postojeće mreže bazirane na TDM tehnologiji. Implementacija VoIP je izvršena u skladu sa EUROCAE ED-137 standardom. Dodatno, planirano je proširenje VHF/UHF radio mreže dodavanjem tri nova radio centra, od čega dva u Srbiji i jedan u Crnoj Gori. Na ovaj način biće omogućena optimizacija VHF/UHF radio mreže i povećana njena otpornost na krupne otkaze.

Tekući SUSAN program modernizacije obuhvata nabavku i instalaciju radarskih sistema na tri nove lokacije (planina Besna kobila, beogradski aerodrom i planina Vrsuta). Svi sekundarni radari koji će biti implementirani će imati mogućnost rada u Mode S režimu i biće konfigurisani za rad u naprednom (Enhanced) Mode S.

Deo višegodišnjeg SUSAN programa modernizacije su tri projekta koja imaju za cilj modernizaciju ZRNS sistema:

 • Projekat nabavke i instalacije ILS/DME i DVOR uređaja biće završen 2020. godine. Projektom je obuhvaćena implementacija novog ILS/DME sistema na aerodromu Niš, novog DME uređaja za unapređenje ILS sistema za PS 12 na aerodromu Beograd u ILS/DME sistem, zamena ILS sistema na aerodromu Batajnica sa ILS/DME sistemom i zamena CVOR uređaja DVOR uređajima na aerodromima Podgorica, Kraljevo i Niš.
 • Projekat modernizacije VDF sistema biće završen godine. Ovim projektom je obuhvaćena zamena VDF sistema na aerodromima Niš, Batajnica i Kraljevo.
 • Projekat modernizacije i racionalizacije NDB uređaja je planiran da se završi u godini. Projekat podrazumeva zamenu većine postojećih NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori i implementacija jedne nove NDB lokacije u Srbiji.

Info centar SMATSA

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije