ANS

U skladu sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“, implementacija novih tehnologija predstavlja jedan od osnovnih zadataka SMATSA doo, koji zahteva kontinuirano ulaganje u opremu, sisteme i infrastrukturu.

Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

U skladu sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“, implementacija novih tehnologija predstavlja jedan od osnovnih zadataka SMATSA doo, koji zahteva kontinuirano ulaganje u opremu, sisteme i infrastrukturu.

Sa ciljem da se osigura kontinuirana usaglašenost sa evropskom regulativom, obezbedi adekvatan kapacitet i nivo bezbednosti u narednom periodu, kao i optimizacija upravljanja tokovima vazdušnog saobraćaja i kapacitetom vazdušnog prostora,
SMATSA doo se nalazi u procesu implementacije Programa modernizacije kontrole letenja SUSAN (SMATSA Upgrade of System for Air Navigation). Prethodni program modernizacije sproveden u okviru SMATSA doo – FAMUS, završen je 2012. godine.

 

SUSAN program modernizacije

SUSAN program modernizacije iniciran je 2015. godine, na osnovu ukazanih i prepoznatih potreba za izgradnjom novih objekata i modernizacijom uređaja i sistema kontrole letenja koji se bliže kraju svog životnog veka, a u cilju unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja, poboljšanja kvaliteta usluga, ispunjavanja zahteva korisnika i kreiranja boljeg radnog okruženja i uslova rada za zaposlene. SUSAN program modernizacije obuhvata unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem, kao i nabavku i implementaciju novih CNS sistema i modernizaciju/ unapređenje određenih postojećih CNS sistema, kao i neophodne građevinske radove.

SUSAN program modernizacije je deo obimnog SES programa koji ima za cilj da poboljša integraciju, bezbednost, kapacitet i efikasnost uključujući interoperabilnost sa sistemima susednih ANSP-ova. Projekti u okviru SUSAN-a omogućiće SMATSA doo da održi usaglašenost sa tehnološkim zahtevima vezanim za implementaciju Direktnog rutiranja (Direct Routings) i Slobodnog korišćenja ruta u vazdušnom prostoru (Free Route Airspace) pod okriljem SESAR programa, koji na nivou Evrope koordiniše unapređenje infrastrukture za upravljanje vazdušnim saobraćajem. Koncept Slobodnog korišćenja ruta se primenjuje u cilju smanjenja fragmentacije vazdušnog prostora i daje korisnicima istog mogućnost da planiraju rute na fleksibilan način. SUSAN program modernizacije donosi ispunjenje ciljeva neophodnih za primenu kraćih ruta i ušteda ostvarenih na tom polju, u isto vreme zadovoljavajući buduće potrebe u pogledu bezbednosti, kapaciteta i efikasnosti odvijanja vazdušnog saobraćaja na nivou Evrope.

Predviđeno je da se, u okviru SUSAN programa modernizacije, u periodu 2016. – 2024. implementiraju sledeći projekti:

 • Unapređenja ATM sistema za obradu podataka (softverska i hardverska unapređenja FAMUS TopSky-ATC sistema u nekoliko faza zajedno sa implementacijom Fallback ATM sistema – FASOS, unapređenje ARTAS sistema, implementacija SDDS sistema, nabavka novog Surveillance Front-End procesora, nadogradnja AFTN/AMHS i nabavka VDL Mode 2 servisa od strane dva provajdera VDL servisa i nabavka VDL monitoring servisa;
 • Projekat uvođenja prenosa govora i podataka za potrebe servisa kontrole letenja korišćenjem IP protokola, koji obuhvata implementaciju SMATSA IP komunikacione mreže i implementaciju IP radio-relejne mreže;
 • Projekat implementacije IP VCS sistema za potrebe Centra kontrole letenja (CKL) Beograd i Pre-OJT simulatora;
 • Projekat izgradnje aneksa CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd i implementacija CCTV sistema za potrebe novog tornja;
 • Nabavka i implementacija Mode S MSSR + PSR radarskih sistema na lokacijama Besna kobila i Aerodrom Beograd (Srbija), i MSSR Mode S radara na lokaciji Vrsuta (Crna Gora);
 • Modernizacija NAVAIDS sistema koja obuhvata nabavku i implementaciju ILS/DME, DVOR, NDB i VDF uređaja;
 • Projekat unapređenja elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture;
 • Projekat unapređenja VHF/UHF radio mreže;
 • Projekat izgradnje tornja AKL Niš sa C-ATCC Beograd.

SUSAN program modernizacije donosi više unapređenja u domenu telekomunikacionih sistema, od kojih je najveće i najvažnije implementacija VoIP za operativni servis govorne komunikacije. Nova SMATSA IP komunikaciona mreža je bazirana na korišćenju IP protokola i donosi mrežnu („mesh“) povezanost i nivoe redundantnosti koji nisu mogli biti postignuti unutar postojeće mreže bazirane na TDM tehnologiji. Implementacija VoIP je izvršena u skladu sa EUROCAE ED-137 standardom. Dodatno, planirano je proširenje VHF/UHF radio mreže dodavanjem tri nova radio centra, od čega dva u Srbiji i jedan u Crnoj Gori. Na ovaj način biće omogućena optimizacija VHF/UHF radio mreže i povećana njena otpornost na krupne otkaze.

Tekući SUSAN program modernizacije obuhvata nabavku i instalaciju radarskih sistema na tri nove lokacije (planina Besna kobila, beogradski aerodrom i planina Vrsuta). Svi sekundarni radari koji će biti implementirani će imati mogućnost rada u Mode S režimu i biće konfigurisani za rad u naprednom (Enhanced) Mode S.

Deo višegodišnjeg SUSAN programa modernizacije su tri projekta koja imaju za cilj modernizaciju ZRNS sistema:

 • Projekat nabavke i instalacije ILS/DME i DVOR uređaja biće završen 2020. godine. Projektom je obuhvaćena implementacija novog ILS/DME sistema na aerodromu Niš, novog DME uređaja za unapređenje ILS sistema za PS 12 na aerodromu Beograd u ILS/DME sistem, zamena ILS sistema na aerodromu Batajnica sa ILS/DME sistemom i zamena CVOR uređaja DVOR uređajima na aerodromima Podgorica, Kraljevo i Niš.
 • Projekat modernizacije VDF sistema biće završen godine. Ovim projektom je obuhvaćena zamena VDF sistema na aerodromima Niš, Batajnica i Kraljevo.
 • Projekat modernizacije i racionalizacije NDB uređaja je planiran da se završi u godini. Projekat podrazumeva zamenu većine postojećih NDB uređaja u Srbiji i Crnoj Gori i implementacija jedne nove NDB lokacije u Srbiji.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije