AUP

План употребе вазду​​шног простора Републике Србијe

План употребе ваздушног простора је интернет страница, где се корисници ваздушног простора могу упознати са информацијама од значаја за планирање летова или других активности у ваздушном простору Републике Србије.  ​

Информације су припремљене и јавно доступне путем интернета.

План употребе ваздушног простора представља обједињени приказ (картографски и табеларни) привремено издвојених или привремено резервисаних делова ваздушног простора за потребе цивилних или војних корисника.

План употребе ваздушног простора се објављује један радни дан пре операција, до 16 часова по локалном времену.

Информације из плана употреб​е ваздушног простора су ажурне само у тренутку објављивања. У складу са Уредбом о управљању ваздушним простором алокација делова ваздушног простора се објављује кроз европски план коришћења ваздушног простора (European Airspace Use Plan-AUP) или путем NOTAM.

Одрицање од одговорности: Информације доступне на овој страници су валидне само у тренутку објављивања. Последња ажурна верзија Плана употребе ваздушног простора се објављује један радни дан пре операција у 20 часова по локалном времену.

Све настале промене у употреби ваздушног простора, након последње објаве Плана употребе ваздушног простора, неће бити видљиве у Плану већ се могу наћи на:

 

Уп​​утство за коришћење EAD Basic​ видети овде.

Упутст​во за претраживање AUP/UUP на EUROCONTROL NOP порталу видети овде​​.​​​

 

ИМЕ

ДЕТАЉНИЈЕ

02 NOV 21

03 NOV 21