AUP

Plan upotrebe vazdu​​šnog prostora Republike Srbije

Plan upotrebe vazdušnog prostora je internet stranica, gde se korisnici vazdušnog prostora mogu upoznati sa informacijama od značaja za planiranje letova ili drugih aktivnosti u vazdušnom prostoru Republike Srbije.  ​

Informacije su pripremljene i javno dostupne putem interneta.

Plan upotrebe vazdušnog prostora predstavlja objedinjeni prikaz (kartografski i tabelarni) privremeno izdvojenih ili privremeno rezervisanih delova vazdušnog prostora za potrebe civilnih ili vojnih korisnika.

Plan upotrebe vazdušnog prostora se objavljuje jedan radni dan pre operacija, do 16 časova po lokalnom vremenu.

Informacije iz plana upotreb​e vazdušnog prostora su ažurne samo u trenutku objavljivanja. U skladu sa Uredbom o upravljanju vazdušnim prostorom alokacija delova vazdušnog prostora se objavljuje kroz evropski plan korišćenja vazdušnog prostora (European Airspace Use Plan-AUP) ili putem NOTAM.

Odricanje od odgovornosti: Informacije dostupne na ovoj stranici su validne samo u trenutku objavljivanja. Poslednja ažurna verzija Plana upotrebe vazdušnog prostora se objavljuje jedan radni dan pre operacija u 20 časova po lokalnom vremenu.

Sve nastale promene u upotrebi vazdušnog prostora, nakon poslednje objave Plana upotrebe vazdušnog prostora, neće biti vidljive u Planu već se mogu naći na:

 

Up​​utstvo za korišćenje EAD Basic​ videti ovde.

Uputst​vo za pretraživanje AUP/UUP na EUROCONTROL NOP portalu videti ovde​​.​​​

 

IME

DETALJNIJE

02 NOV 21

03 NOV 21