“SMATSA доо наставља са модернизацијом”

Имплементацијом Fallback ATM система SMATSA доо потпуни континуитет пружања услуга у ваздушној пловидби подиже на још виши ниво

“SMATSA доо наставља са модернизацијом”

01.08.2018

Од 30. јуна 2018. године SMATSA доо повећава ниво безбедности у пружању услуга контроле летења пуштањем у рад фазе 2 резервног „Fallback ATM“ система, првог те врсте у Европи.

Fallback ATM систем се користи у случају немогућности пружања услуга са главног АТМ система чиме је омогућен континуитет пружања услуга у ваздушном саобраћају са минималним смањењем капацитета и без потребе за затварењем ваздушног простора.

Главна улога Fallback ATM система је да омогући контролорима летења тренутну подршку у случају изненадног прекида, односно у случајевима планираних искључења и услед недоступности главног АТМ система током дужег временског периода. Систем је дизајниран од стране другог произвођача тако да околности које би могле да узрокују прекид рада главног система не утичу на Fallback ATM систем.

Подаци о ваздухопловима (планови лета, одобрене висине и руте) се у реалном времену преносе из главног у Fallback ATM систем како би контролор летења несметано наставио са пружањем услуга, а обрада ових података, као и интеграција са радарским подацима се одвија независно од главног система. Функционалности и алати које користе контролори летења у Fallback ATM систему су дизајнирани тако да буду идентични или врло слични главном систему. Специфичност система је и у томе што контролор летења са исте позиције и користећи исти хардвер (тастатура, радарски показивач) на једноставан начин приступа Fallback ATM систему. На овај начин се смањује стрес код контролора, вероватноћа појаве грешке као и потреба за дуготрајном обуком.

Fallback ATM систем је имплементиран у простору надлежности Центра контроле летења Београд, као и у аеродромским контролама летења Београд и Подгорица.

featured_image
featured_image
featured_image