фебруар 2021

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

09.02.2021

    Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд и  SMATSA Ваздухопловна академија Објављују К О Н К У Р С за пријем кандидата на обуку   1. ATP(A) Integrated course - интегрисана обука за пилота транспортних авиона (Airline transport pilot Integrated (Airplane) – ATP(A)Int. Course) са овлашћењима за класу вишемоторних клипних авиона…

Детаљније