АТМ

Примарни циљ управљања ваздушним саобраћајем које спроводи SMATSA доо је пружање услуга у ваздушном саобраћају у простору своје надлежности и на контролисаним аеродромима на безбедан, редован и ефикасан начин.

Интеграција целокупног система управљања ваздушним саобраћајем у европски ATM систем, који се непрекидно развија, представља велики изазов на коме SMATSA доо успешно ради. Условљена обимом и очекиваним захтевима саобраћаја, а у функцији пружања квалитетних услуга цивилним и војним ваздухопловима, SMATSA доо доприноси успостављању Јединственог европског неба (SES) у сарадњи са регионалним и пан-европским пословним и институционалним партнерима.

Управљање ваздушним саобраћајем у SMATSA доо базирано је на технологији која прати актуелне стандарде из области ваздухопловне индустрије подразумевајући имплементацију најновијих система како би се обезбедио оптималан капацитет ваздушног простора и повећање ефикасности летења у свом простору надлежности. SMATSA доо поклања посебну пажњу дизајнирању ваздушног простора и развоју рутне мреже у циљу унапређења услуге контроле летења (ATS), као и константног унапређења процеса управљања ваздушним простором (ASM) и управљања токовима саобраћаја (ATFM).

Имплементација унапређеног процеса управљања ваздушним простором води ка оптималном планирању рута, бољој искоришћености расположивог ваздушног простора, повећању ефикасности и смањењу кашњења. Спроведене активности на примени P-RNAV поступака омогућиће да ваздухоплови који поседују одговарајућу опрему користе ту могућност и на тај начин оптимизују путање у прилажењу и полетању. Такође, биће обезбеђена прецизнија путања ваздухоплова, а самим тим и повећање капацитета терминала.

SMATSA доо је одговорна за пружање услуга у ваздушном саобраћају (услуге контроле летења – ATC, услуге информисања ваздухоплова у лету – FIS и услуге узбуњивања – ALR) у ваздушном простору који обухвата ваздушни простор Републике Србије, ваздушни простор Црне Горе и део ваздушног простора изнад Јадранског мора.

 

У простору надлежности SMATSA доо се налазе осам аеродрома (6 цивилних и 3 војна):

 • Аеродром Никола Тесла (Београд),
 • Аеродром Подгорица (Подгорица),
 • Аеродром Тиват (Тиват),
 • Аеродром Константин Велики (Ниш),
 • Аеродром Вршац (Вршац),
 • Аеродром Поникве (Ужице),
 • Аеродром Лађевци (Краљево),
 • Аеродром Батајница (Београд)

 

Успостављањем јединственог Центра контроле летења 2011. године дошло је до обједињавања услуга прилазне и обласне контроле летења, што резултује јединственим управљањем ваздушним простором, унапређењем технологије и процедура рада, бољим искоришћавањем људских ресурса и самим тим повећањем капацитета ваздушног простора. У склопу јединственог Центра контроле летења створени су оперативни и техничко-технолошки услови за успостављање FIC Београд.

 

Цивилно – војна координација

У склопу управљања ваздушним саобраћајем обављају се послови контроле, заштите и алокације ваздушног простора – цивилно-војна координација на пре-тактичком и тактичком нивоу. Ови послови обухватају:

 • прикупљање и анализу захтева за коришћење ваздушног простора од стране цивилних и војних корисника,
 • решавање евентуалних конфликтних захтева,
 • доношење одлуке о ефикасном коришћењу ваздушног простора на пре-тактичком и тактичком ASM нивоу,
 • објављивање одлуке о алокацији ваздушног простора подношењем захтева за издавање NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • израда и вођење статистике о употреби TSA зона.

Инфо центар SMATSA

09фебруар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

    Контрола летења Србије и Црне Горе…

Детаљније

25септембар

Нови контролни торањ SMATSA

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михаиловић обишла…

Детаљније

25септембар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

Детаљније

25септембар

Утицај COVID-19 пандемије на ваздушни саобраћај

Пандемија вируса COVID-19 довела је до смањења обима…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА Свим заинтересованим…

Детаљније

07фебруар

Успешне пословне перформансе

„Видим да започињете рад на новом торњу на…

Детаљније

07фебруар

Конкурс за радна места SAA

Детаљније

29јануар

Упис нове класе студената на SАА у Вршцу

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

24децембар

Анекс зграде ЦКЛ и нови контролни торањ на аеродрому Никола Тесла

У згради Владе Републике Србије данас је потписан…

Детаљније