АТМ

Примарни циљ управљања ваздушним саобраћајем које спроводи SMATSA доо је пружање услуга у ваздушном саобраћају у простору своје надлежности и на контролисаним аеродромима на безбедан, редован и ефикасан начин.

Интеграција целокупног система управљања ваздушним саобраћајем у европски ATM систем, који се непрекидно развија, представља велики изазов на коме SMATSA доо успешно ради. Условљена обимом и очекиваним захтевима саобраћаја, а у функцији пружања квалитетних услуга цивилним и војним ваздухопловима, SMATSA доо доприноси успостављању Јединственог европског неба (SES) у сарадњи са регионалним и пан-европским пословним и институционалним партнерима.

Управљање ваздушним саобраћајем у SMATSA доо базирано је на технологији која прати актуелне стандарде из области ваздухопловне индустрије подразумевајући имплементацију најновијих система како би се обезбедио оптималан капацитет ваздушног простора и повећање ефикасности летења у свом простору надлежности. SMATSA доо поклања посебну пажњу дизајнирању ваздушног простора и развоју рутне мреже у циљу унапређења услуге контроле летења (ATS), као и константног унапређења процеса управљања ваздушним простором (ASM) и управљања токовима саобраћаја (ATFM).

Имплементација унапређеног процеса управљања ваздушним простором води ка оптималном планирању рута, бољој искоришћености расположивог ваздушног простора, повећању ефикасности и смањењу кашњења. Спроведене активности на примени P-RNAV поступака омогућиће да ваздухоплови који поседују одговарајућу опрему користе ту могућност и на тај начин оптимизују путање у прилажењу и полетању. Такође, биће обезбеђена прецизнија путања ваздухоплова, а самим тим и повећање капацитета терминала.

SMATSA доо је одговорна за пружање услуга у ваздушном саобраћају (услуге контроле летења – ATC, услуге информисања ваздухоплова у лету – FIS и услуге узбуњивања – ALR) у ваздушном простору који обухвата ваздушни простор Републике Србије, ваздушни простор Црне Горе и део ваздушног простора изнад Јадранског мора.

 

У простору надлежности SMATSA доо се налазе осам аеродрома (6 цивилних и 3 војна):

 • Аеродром Никола Тесла (Београд),
 • Аеродром Подгорица (Подгорица),
 • Аеродром Тиват (Тиват),
 • Аеродром Константин Велики (Ниш),
 • Аеродром Вршац (Вршац),
 • Аеродром Поникве (Ужице),
 • Аеродром Лађевци (Краљево),
 • Аеродром Батајница (Београд)

 

Успостављањем јединственог Центра контроле летења 2011. године дошло је до обједињавања услуга прилазне и обласне контроле летења, што резултује јединственим управљањем ваздушним простором, унапређењем технологије и процедура рада, бољим искоришћавањем људских ресурса и самим тим повећањем капацитета ваздушног простора. У склопу јединственог Центра контроле летења створени су оперативни и техничко-технолошки услови за успостављање FIC Београд.

 

Цивилно – војна координација

У склопу управљања ваздушним саобраћајем обављају се послови контроле, заштите и алокације ваздушног простора – цивилно-војна координација на пре-тактичком и тактичком нивоу. Ови послови обухватају:

 • прикупљање и анализу захтева за коришћење ваздушног простора од стране цивилних и војних корисника,
 • решавање евентуалних конфликтних захтева,
 • доношење одлуке о ефикасном коришћењу ваздушног простора на пре-тактичком и тактичком ASM нивоу,
 • објављивање одлуке о алокацији ваздушног простора подношењем захтева за издавање NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • израда и вођење статистике о употреби TSA зона.

Инфо центар SMATSA

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније