ATM

Primarni cilj upravljanja vazdušnim saobraćajem koje sprovodi SMATSA doo je pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u prostoru svoje nadležnosti i na kontrolisanim aerodromima na bezbedan, redovan i efikasan način.

Integracija celokupnog sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem u evropski ATM sistem, koji se neprekidno razvija, predstavlja veliki izazov na kome SMATSA doo uspešno radi. Uslovljena obimom i očekivanim zahtevima saobraćaja, a u funkciji pružanja kvalitetnih usluga civilnim i vojnim vazduhoplovima, SMATSA doo doprinosi uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (SES) u saradnji sa regionalnim i pan-evropskim poslovnim i institucionalnim partnerima.

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti. SMATSA doo poklanja posebnu pažnju dizajniranju vazdušnog prostora i razvoju rutne mreže u cilju unapređenja usluge kontrole letenja (ATS), kao i konstantnog unapređenja procesa upravljanja vazdušnim prostorom (ASM) i upravljanja tokovima saobraćaja (ATFM).

Implementacija unapređenog procesa upravljanja vazdušnim prostorom vodi ka optimalnom planiranju ruta, boljoj iskorišćenosti raspoloživog vazdušnog prostora, povećanju efikasnosti i smanjenju kašnjenja. Sprovedene aktivnosti na primeni P-RNAV postupaka omogućiće da vazduhoplovi koji poseduju odgovarajuću opremu koriste tu mogućnost i na taj način optimizuju putanje u prilaženju i poletanju. Takođe, biće obezbeđena preciznija putanja vazduhoplova, a samim tim i povećanje kapaciteta terminala.

SMATSA doo je odgovorna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju (usluge kontrole letenja – ATC, usluge informisanja vazduhoplova u letu – FIS i usluge uzbunjivanja – ALR) u vazdušnom prostoru koji obuhvata vazdušni prostor Republike Srbije, vazdušni prostor Crne Gore i deo vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora.

 

U prostoru nadležnosti SMATSA doo se nalaze osam aerodroma (6 civilnih i 3 vojna):

 • Aerodrom Nikola Tesla (Beograd),
 • Aerodrom Podgorica (Podgorica),
 • Aerodrom Tivat (Tivat),
 • Aerodrom Konstantin Veliki (Niš),
 • Aerodrom Vršac (Vršac),
 • Aerodrom Ponikve (Užice),
 • Aerodrom Lađevci (Kraljevo),
 • Aerodrom Batajnica (Beograd)

 

Uspostavljanjem jedinstvenog Centra kontrole letenja 2011. godine došlo je do objedinjavanja usluga prilazne i oblasne kontrole letenja, što rezultuje jedinstvenim upravljanjem vazdušnim prostorom, unapređenjem tehnologije i procedura rada, boljim iskorišćavanjem ljudskih resursa i samim tim povećanjem kapaciteta vazdušnog prostora. U sklopu jedinstvenog Centra kontrole letenja stvoreni su operativni i tehničko-tehnološki uslovi za uspostavljanje FIC Beograd.

 

Civilno – vojna koordinacija

U sklopu upravljanja vazdušnim saobraćajem obavljaju se poslovi kontrole, zaštite i alokacije vazdušnog prostora – civilno-vojna koordinacija na pre-taktičkom i taktičkom nivou. Ovi poslovi obuhvataju:

 • prikupljanje i analizu zahteva za korišćenje vazdušnog prostora od strane civilnih i vojnih korisnika,
 • rešavanje eventualnih konfliktnih zahteva,
 • donošenje odluke o efikasnom korišćenju vazdušnog prostora na pre-taktičkom i taktičkom ASM nivou,
 • objavljivanje odluke o alokaciji vazdušnog prostora podnošenjem zahteva za izdavanje NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • izrada i vođenje statistike o upotrebi TSA zona.

Info centar SMATSA

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije