ATM

Primarni cilj upravljanja vazdušnim saobraćajem koje sprovodi SMATSA doo je pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u prostoru svoje nadležnosti i na kontrolisanim aerodromima na bezbedan, redovan i efikasan način.

Integracija celokupnog sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem u evropski ATM sistem, koji se neprekidno razvija, predstavlja veliki izazov na kome SMATSA doo uspešno radi. Uslovljena obimom i očekivanim zahtevima saobraćaja, a u funkciji pružanja kvalitetnih usluga civilnim i vojnim vazduhoplovima, SMATSA doo doprinosi uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (SES) u saradnji sa regionalnim i pan-evropskim poslovnim i institucionalnim partnerima.

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti. SMATSA doo poklanja posebnu pažnju dizajniranju vazdušnog prostora i razvoju rutne mreže u cilju unapređenja usluge kontrole letenja (ATS), kao i konstantnog unapređenja procesa upravljanja vazdušnim prostorom (ASM) i upravljanja tokovima saobraćaja (ATFM).

Implementacija unapređenog procesa upravljanja vazdušnim prostorom vodi ka optimalnom planiranju ruta, boljoj iskorišćenosti raspoloživog vazdušnog prostora, povećanju efikasnosti i smanjenju kašnjenja. Sprovedene aktivnosti na primeni P-RNAV postupaka omogućiće da vazduhoplovi koji poseduju odgovarajuću opremu koriste tu mogućnost i na taj način optimizuju putanje u prilaženju i poletanju. Takođe, biće obezbeđena preciznija putanja vazduhoplova, a samim tim i povećanje kapaciteta terminala.

SMATSA doo je odgovorna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju (usluge kontrole letenja – ATC, usluge informisanja vazduhoplova u letu – FIS i usluge uzbunjivanja – ALR) u vazdušnom prostoru koji obuhvata vazdušni prostor Republike Srbije, vazdušni prostor Crne Gore i deo vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora.

 

U prostoru nadležnosti SMATSA doo se nalaze osam aerodroma (6 civilnih i 3 vojna):

 • Aerodrom Nikola Tesla (Beograd),
 • Aerodrom Podgorica (Podgorica),
 • Aerodrom Tivat (Tivat),
 • Aerodrom Konstantin Veliki (Niš),
 • Aerodrom Vršac (Vršac),
 • Aerodrom Ponikve (Užice),
 • Aerodrom Lađevci (Kraljevo),
 • Aerodrom Batajnica (Beograd)

 

Uspostavljanjem jedinstvenog Centra kontrole letenja 2011. godine došlo je do objedinjavanja usluga prilazne i oblasne kontrole letenja, što rezultuje jedinstvenim upravljanjem vazdušnim prostorom, unapređenjem tehnologije i procedura rada, boljim iskorišćavanjem ljudskih resursa i samim tim povećanjem kapaciteta vazdušnog prostora. U sklopu jedinstvenog Centra kontrole letenja stvoreni su operativni i tehničko-tehnološki uslovi za uspostavljanje FIC Beograd.

 

Civilno – vojna koordinacija

U sklopu upravljanja vazdušnim saobraćajem obavljaju se poslovi kontrole, zaštite i alokacije vazdušnog prostora – civilno-vojna koordinacija na pre-taktičkom i taktičkom nivou. Ovi poslovi obuhvataju:

 • prikupljanje i analizu zahteva za korišćenje vazdušnog prostora od strane civilnih i vojnih korisnika,
 • rešavanje eventualnih konfliktnih zahteva,
 • donošenje odluke o efikasnom korišćenju vazdušnog prostora na pre-taktičkom i taktičkom ASM nivou,
 • objavljivanje odluke o alokaciji vazdušnog prostora podnošenjem zahteva za izdavanje NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • izrada i vođenje statistike o upotrebi TSA zona.

Info centar SMATSA

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije