ATM

Primarni cilj upravljanja vazdušnim saobraćajem koje sprovodi SMATSA doo je pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u prostoru svoje nadležnosti i na kontrolisanim aerodromima na bezbedan, redovan i efikasan način.

Integracija celokupnog sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem u evropski ATM sistem, koji se neprekidno razvija, predstavlja veliki izazov na kome SMATSA doo uspešno radi. Uslovljena obimom i očekivanim zahtevima saobraćaja, a u funkciji pružanja kvalitetnih usluga civilnim i vojnim vazduhoplovima, SMATSA doo doprinosi uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (SES) u saradnji sa regionalnim i pan-evropskim poslovnim i institucionalnim partnerima.

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti. SMATSA doo poklanja posebnu pažnju dizajniranju vazdušnog prostora i razvoju rutne mreže u cilju unapređenja usluge kontrole letenja (ATS), kao i konstantnog unapređenja procesa upravljanja vazdušnim prostorom (ASM) i upravljanja tokovima saobraćaja (ATFM).

Implementacija unapređenog procesa upravljanja vazdušnim prostorom vodi ka optimalnom planiranju ruta, boljoj iskorišćenosti raspoloživog vazdušnog prostora, povećanju efikasnosti i smanjenju kašnjenja. Sprovedene aktivnosti na primeni P-RNAV postupaka omogućiće da vazduhoplovi koji poseduju odgovarajuću opremu koriste tu mogućnost i na taj način optimizuju putanje u prilaženju i poletanju. Takođe, biće obezbeđena preciznija putanja vazduhoplova, a samim tim i povećanje kapaciteta terminala.

SMATSA doo je odgovorna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju (usluge kontrole letenja – ATC, usluge informisanja vazduhoplova u letu – FIS i usluge uzbunjivanja – ALR) u vazdušnom prostoru koji obuhvata vazdušni prostor Republike Srbije, vazdušni prostor Crne Gore i deo vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora.

 

U prostoru nadležnosti SMATSA doo se nalaze osam aerodroma (6 civilnih i 3 vojna):

 • Aerodrom Nikola Tesla (Beograd),
 • Aerodrom Podgorica (Podgorica),
 • Aerodrom Tivat (Tivat),
 • Aerodrom Konstantin Veliki (Niš),
 • Aerodrom Vršac (Vršac),
 • Aerodrom Ponikve (Užice),
 • Aerodrom Lađevci (Kraljevo),
 • Aerodrom Batajnica (Beograd)

 

Uspostavljanjem jedinstvenog Centra kontrole letenja 2011. godine došlo je do objedinjavanja usluga prilazne i oblasne kontrole letenja, što rezultuje jedinstvenim upravljanjem vazdušnim prostorom, unapređenjem tehnologije i procedura rada, boljim iskorišćavanjem ljudskih resursa i samim tim povećanjem kapaciteta vazdušnog prostora. U sklopu jedinstvenog Centra kontrole letenja stvoreni su operativni i tehničko-tehnološki uslovi za uspostavljanje FIC Beograd.

 

Civilno – vojna koordinacija

U sklopu upravljanja vazdušnim saobraćajem obavljaju se poslovi kontrole, zaštite i alokacije vazdušnog prostora – civilno-vojna koordinacija na pre-taktičkom i taktičkom nivou. Ovi poslovi obuhvataju:

 • prikupljanje i analizu zahteva za korišćenje vazdušnog prostora od strane civilnih i vojnih korisnika,
 • rešavanje eventualnih konfliktnih zahteva,
 • donošenje odluke o efikasnom korišćenju vazdušnog prostora na pre-taktičkom i taktičkom ASM nivou,
 • objavljivanje odluke o alokaciji vazdušnog prostora podnošenjem zahteva za izdavanje NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • izrada i vođenje statistike o upotrebi TSA zona.

Info centar SMATSA

28mart

Obrazac prijave kandidata na konkurs za obuku KL

Svi kandidati koji su se prijavili za upis…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije

20oktobar

Ministar Momirović u poseti Kontroli letenja Srbije i Crne Gore

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je…

Detaljnije

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije