Javne nabavke male vrednosti

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

01.08.2020

24D20 Repro materijal za ofset i koričenje

14.09.2020 do 11:00

01.07.2020

76U20 Usluge ispitivanja sredstava za rad

21.08.2020 do 10:00

01.07.2020

78U20 Konsultantske usluge za računovodstvene poslove

25.08.2020 do 10:00

01.07.2020

66U20 Usluge periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju

07.08.2020 do 11:00

01.07.2020

73U20 Usluge sprovođenja interne kontrole mera obezbeđivanja objekata SMATSA doo na teritoriji Crne Gore

03.08.2020 do 12:00

01.06.2020

83R20 Građevinski radovi na uređenju objekata SMATSA doo – Sanacija krova objekta Vazduhoplovne akademije SAA Vršac

21.07.2020 do 10:00

01.06.2020

75U20 EX zaštita i baždarenje pumpi na automatima za avio benzin

23.07.2020 do 10:00

01.06.2020

81U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo

16.07.2020 do 10:00

01.05.2020

51U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo

10.06.2020 do 10:00

01.05.2020

50D20 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju

11.06.2020 do 11:00

01.05.2020

32D20 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju

01.06.2020 do 11:00

01.04.2020

57U20 Usluge distribucije pijaće vode putem cisterni za AKL Kraljevo

28.05.2020 do 10:00

01.04.2020

38U20 Usluge periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju

25.05.2020 do 11:00

01.04.2020

54U20 Montaža i sanacija antenskih sistema

26.05.2020 do 13:00

01.01.2020

23U20 EX zaštita i baždarenje pumpi na automatima za avio benzin

09.03.2020 do 10:00

01.09.2019

192U19 Obuka iz domena sigurnosti AST (Airside Safety Training) i ADT (Airside Driver Training)

28.10.2019 do 10:00

01.12.2018

236D18 Sredstva i potrošni materijal za održavanje pranje, čišćenje i higijenu

17.02.2018 do 10:00