Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP)

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP, Aeronautical Information Publication) je osnovni vazduhoplovni dokument prvenstveno namenjen da ispuni međunarodne zahteve u pogledu razmene stalnih vazduhoplovnih informacija i privremenih dugoročnih izmena, bitnih za bezbedno obavljanje međunarodnog i domaćeg vazdušnog saobraćaja.

AIP se sastoji iz tri dela:

  • Opšte odredbe (GEN, General): domaći propisi i zahtevi, opisi usluga u vazdušnom saobraćaju (AIS, ATM, CNS, MET, SAR), aerodromske/helidromske naknade i naknade za usluge u vazdušnoj plovidbi;
  • Vazdušni prostor (ENR, En-route): opšta pravila i postupci za letenje (IFR/VFR), opis i klasifikacija vazdušnog prostora, struktura vazdušnog prostora, rute u vazdušnom saobraćaju, radio-navigacioni uređaji/sistemi, navigaciona upozorenja, karte vazdušnih puteva i indeksne karte; i
  • Aerodromi (AD, Aerodromes): opšti uslovi za korišćenje aerodroma, detaljni podaci o aerodromima, uključujući i aerodromske karte.

 

SMATSA AIS objavljuje AIP Srbija/Crna Gora, VFR AIP Srbija/Crna Gora i MIL AIP Srbija.

 

Amandmani na AIP

Amandmani na AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) u štampanom obliku se sastoje od novih stranica koje treba uložiti i stranica kojima treba zameniti prethodne. Amandmani na AIP u elektronskom obliku (CD ili internet) se ne distribuiraju kao odvojene pošiljke, već je njihov sadržaj uključen u sadržaj AIP-a.

Postoje dve vrste AIP amandmana:

  • redovan AIP amandman (AIP AMDT) – sadrži stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na datum objavljivanja i objavljuje se u redovnim vremenskim intervalima od 4 nedelje, jedan dan posle AIRAC datuma stupanja na snagu (naslovna strana je bele boje);
  • AIRAC AIP amandman (AIRAC AIP AMDT) – sadrži operativno značajne stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu i objavljuje se u skladu sa AIRAC sistemom  (naslovna strana je ružičaste boje).

 

Dodaci na AIP

Privremene dugoročne izmene (tri meseca i duže) i kratkoročne informacije koje sadrže obiman tekst i/ili grafičke prikaze, i dopunjuju stalne informacije sadržane u AIP-u, objavljuju se kao AIP dodaci (AIP SUP, Supplements to the AIP). Operativno značajne privremene izmene AIP-a objavljuju se u skladu sa AIRAC sistemom i utvrđenim datumima stupanja na snagu i jasno su označene akronimom AIRAC AIP SUP.

AIP SUP može da sadrži period važnosti informacija koje se u njemu daju, ukoliko je taj period poznat. Osim toga, moguće izmene perioda važnosti ili sadržaja mogu se dati NOTAM-om.

AIP SUP u štampanom obliku se ulažu na početku AIP-a i predstavljaju prvi odeljak u koricama AIP-a. AIP SUP stranice su žute boje radi uočljivosti, kako bi se razlikovale od ostalog dela AIP-a.

Kontrolna lista važećih AIP SUP objavljuje se Mesečnom listom važećih NOTAM-a serija A i C.

Info centar SMATSA

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije