Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP)

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP, Aeronautical Information Publication) je osnovni vazduhoplovni dokument prvenstveno namenjen da ispuni međunarodne zahteve u pogledu razmene stalnih vazduhoplovnih informacija i privremenih dugoročnih izmena, bitnih za bezbedno obavljanje međunarodnog i domaćeg vazdušnog saobraćaja.

AIP se sastoji iz tri dela:

  • Opšte odredbe (GEN, General): domaći propisi i zahtevi, opisi usluga u vazdušnom saobraćaju (AIS, ATM, CNS, MET, SAR), aerodromske/helidromske naknade i naknade za usluge u vazdušnoj plovidbi;
  • Vazdušni prostor (ENR, En-route): opšta pravila i postupci za letenje (IFR/VFR), opis i klasifikacija vazdušnog prostora, struktura vazdušnog prostora, rute u vazdušnom saobraćaju, radio-navigacioni uređaji/sistemi, navigaciona upozorenja, karte vazdušnih puteva i indeksne karte; i
  • Aerodromi (AD, Aerodromes): opšti uslovi za korišćenje aerodroma, detaljni podaci o aerodromima, uključujući i aerodromske karte.

 

SMATSA AIS objavljuje AIP Srbija/Crna Gora, VFR AIP Srbija/Crna Gora i MIL AIP Srbija.

 

Amandmani na AIP

Amandmani na AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) u štampanom obliku se sastoje od novih stranica koje treba uložiti i stranica kojima treba zameniti prethodne. Amandmani na AIP u elektronskom obliku (eAIP) se ne distribuiraju kao odvojene pošiljke, već je njihov sadržaj uključen u sadržaj eAIP-a.

Postoje dve vrste AIP amandmana:

  • redovan AIP amandman (AIP AMDT) – sadrži stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na datum objavljivanja i objavljuje se u redovnim vremenskim intervalima od 4 nedelje, jedan dan posle AIRAC datuma stupanja na snagu (naslovna strana je bele boje);
  • AIRAC AIP amandman (AIRAC AIP AMDT) – sadrži operativno značajne stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu i objavljuje se u skladu sa AIRAC sistemom (naslovna strana je ružičaste boje).

 

Dodaci na AIP

Privremene dugoročne izmene (tri meseca i duže) i kratkoročne informacije koje sadrže obiman tekst i/ili grafičke prikaze, i dopunjuju stalne informacije sadržane u AIP-u, objavljuju se kao AIP dodaci (AIP SUP, Supplements to the AIP). Operativno značajne privremene izmene AIP-a objavljuju se u skladu sa AIRAC sistemom i utvrđenim datumima stupanja na snagu i jasno su označene akronimom AIRAC AIP SUP.

AIP SUP može da sadrži period važnosti informacija koje se u njemu daju, ukoliko je taj period poznat. Osim toga, moguće izmene perioda važnosti ili sadržaja mogu se dati NOTAM-om.

AIP SUP u štampanom obliku se ulažu na početku AIP-a i predstavljaju prvi odeljak u koricama AIP-a. AIP SUP stranice su žute boje radi uočljivosti, kako bi se razlikovale od ostalog dela AIP-a.

Kontrolna lista važećih AIP SUP objavljuje se Listom važećih NOTAM-a serija A i C.

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije