Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP)

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP, Aeronautical Information Publication) je osnovni vazduhoplovni dokument prvenstveno namenjen da ispuni međunarodne zahteve u pogledu razmene stalnih vazduhoplovnih informacija i privremenih dugoročnih izmena, bitnih za bezbedno obavljanje međunarodnog i domaćeg vazdušnog saobraćaja.

AIP se sastoji iz tri dela:

  • Opšte odredbe (GEN, General): domaći propisi i zahtevi, opisi usluga u vazdušnom saobraćaju (AIS, ATM, CNS, MET, SAR), aerodromske/helidromske naknade i naknade za usluge u vazdušnoj plovidbi;
  • Vazdušni prostor (ENR, En-route): opšta pravila i postupci za letenje (IFR/VFR), opis i klasifikacija vazdušnog prostora, struktura vazdušnog prostora, rute u vazdušnom saobraćaju, radio-navigacioni uređaji/sistemi, navigaciona upozorenja, karte vazdušnih puteva i indeksne karte; i
  • Aerodromi (AD, Aerodromes): opšti uslovi za korišćenje aerodroma, detaljni podaci o aerodromima, uključujući i aerodromske karte.

 

SMATSA AIS objavljuje AIP Srbija/Crna Gora, VFR AIP Srbija/Crna Gora i MIL AIP Srbija.

 

Amandmani na AIP

Amandmani na AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) u štampanom obliku se sastoje od novih stranica koje treba uložiti i stranica kojima treba zameniti prethodne. Amandmani na AIP u elektronskom obliku (CD ili internet) se ne distribuiraju kao odvojene pošiljke, već je njihov sadržaj uključen u sadržaj AIP-a.

Postoje dve vrste AIP amandmana:

  • redovan AIP amandman (AIP AMDT) – sadrži stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na datum objavljivanja i objavljuje se u redovnim vremenskim intervalima od 4 nedelje, jedan dan posle AIRAC datuma stupanja na snagu (naslovna strana je bele boje);
  • AIRAC AIP amandman (AIRAC AIP AMDT) – sadrži operativno značajne stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu i objavljuje se u skladu sa AIRAC sistemom (naslovna strana je ružičaste boje).

 

Dodaci na AIP

Privremene dugoročne izmene (tri meseca i duže) i kratkoročne informacije koje sadrže obiman tekst i/ili grafičke prikaze, i dopunjuju stalne informacije sadržane u AIP-u, objavljuju se kao AIP dodaci (AIP SUP, Supplements to the AIP). Operativno značajne privremene izmene AIP-a objavljuju se u skladu sa AIRAC sistemom i utvrđenim datumima stupanja na snagu i jasno su označene akronimom AIRAC AIP SUP.

AIP SUP može da sadrži period važnosti informacija koje se u njemu daju, ukoliko je taj period poznat. Osim toga, moguće izmene perioda važnosti ili sadržaja mogu se dati NOTAM-om.

AIP SUP u štampanom obliku se ulažu na početku AIP-a i predstavljaju prvi odeljak u koricama AIP-a. AIP SUP stranice su žute boje radi uočljivosti, kako bi se razlikovale od ostalog dela AIP-a.

Kontrolna lista važećih AIP SUP objavljuje se Mesečnom listom važećih NOTAM-a serija A i C.

Info centar SMATSA

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije

20oktobar

Ministar Momirović u poseti Kontroli letenja Srbije i Crne Gore

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je…

Detaljnije

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije