Зборник ваздухопловних информација (AIP)

Зборник ваздухопловних информација (AIP, Aeronautical Information Publication) је основни ваздухопловни документ првенствено намењен да испуни међународне захтеве у погледу размене сталних ваздухопловних информација и привремених дугорочних измена, битних за безбедно обављање међународног и домаћег ваздушног саобраћаја.

AIP се састоји из три дела:

  • Опште одредбе (GEN, General): домаћи прописи и захтеви, описи услуга у ваздушном саобраћају (AIS, АТМ, CNS, МЕТ, SAR), аеродромске/хелидромске накнаде и накнаде за услуге у ваздушној пловидби;
  • Ваздушни простор (ENR, En-route): општа правила и поступци за летење (IFR/VFR), опис и класификација ваздушног простора, структура ваздушног простора, руте у ваздушном саобраћају, радио-навигациони уређаји/системи, навигациона упозорења, карте ваздушних путева и индексне карте; и
  • Аеродроми (AD, Aerodromes): општи услови за коришћење аеродрома, детаљни подаци о аеродромима, укључујући и аеродромске карте.

 

SMATSA AIS објављује AIP Србија/Црна Гора, VFR AIP Србија/Црна Гора и MIL AIP Србија.

 

Амандмани на AIP

Амандмани на AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) у штампаном облику се састоје од нових страница које треба уложити и страница којима треба заменити претходне. Амандмани на AIP у електронском облику (CD или интернет) се не дистрибуирају као одвојене пошиљке, већ је њихов садржај укључен у садржај AIP-а.

Постоје две врсте AIP амандмана:

  • редован AIP амандман (AIP AMDT) – садржи сталне измене AIP-а које ступају на снагу на датум објављивања и објављује се у редовним временским интервалима од 4 недеље, један дан после AIRAC датума ступања на снагу (насловна страна је беле боје);
  • AIRAC AIP амандман (AIRAC AIP AMDT) – садржи оперативно значајне сталне измене АIP-а које ступају на снагу на назначени AIRAC датум ступања на снагу и објављује се у складу са AIRAC системом  (насловна страна је ружичасте боје).

 

Додаци на AIP

Привремене дугорочне измене (три месеца и дуже) и краткорочне информације које садрже обиман текст и/или графичке приказе, и допуњују сталне информације садржане у AIP-у, објављују се као AIP додаци (AIP SUP, Supplements to the AIP). Оперативно значајне привремене измене AIP-а објављују се у складу са AIRAC системом и утврђеним датумима ступања на снагу и јасно су означене акронимом AIRAC AIP SUP.

AIP SUP може да сaдржи пeриoд вaжнoсти инфoрмaциja кoje сe у њeму дajу, укoликo je тaj пeриoд пoзнaт. Осим тога, мoгућe измeнe пeриoдa вaжнoсти или сaдржaja мoгу сe дaти NOTAM-ом.

AIP SUP у штампаном облику се улажу на почетку AIP-а и представљају први одељак у корицама AIP-а. AIP SUP странице су жуте боје ради уочљивости, како би се разликовале од осталог дела AIP-а.

Контролна листа важећих AIP SUP објављује се Месечном листом важећих NOTAM-а серија А и C.

Инфо центар SMATSA

06октобар

Контролори летења по дуалном моделу студија

На основу Меморандума о сарадњи на развоју дуалног…

Детаљније

21мај

Ваздухопловна академија у Вршцу постала део система формалног образовања

Уговор о преносу имовине Ваздухопловне академије у Вршцу…

Детаљније

27април

Оглас за продају комерцијалног отпада

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

09фебруар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

    Контрола летења Србије и Црне Горе…

Детаљније

25септембар

Нови контролни торањ SMATSA

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михаиловић обишла…

Детаљније

25септембар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

Детаљније

25септембар

Утицај COVID-19 пандемије на ваздушни саобраћај

Пандемија вируса COVID-19 довела је до смањења обима…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА Свим заинтересованим…

Детаљније

07фебруар

Успешне пословне перформансе

„Видим да започињете рад на новом торњу на…

Детаљније