Безбедност

У настојању да са трендом пораста ваздушног саобраћаја унапреди и квалитет пружања услуга у ваздушној пловидби, SMATSA доо посвећује значајну пажњу повећању безбедности, ефикасности и економичности, уз стално праћење и задовољење захтева својих корисника.

Приоритет SMATSA доо је, да кроз управљање идентификованим опасностима и ризицима елиминише или умањи њихов утицај на безбедност пружања услуга, могућност повреде лица, оштећење опреме или негативан утицај на животну средину.

Безбедност је стратешко опредељење и корпоративна вредност SMATSA доо и у том смислу SMATSA доо настоји да обезбеди и пружи безбедно окружење својим запосленима и корисницима услуга.

Пословном стратегијом SMATSA доо дефинисани су јасни, релевантни и остварљиви циљеви пословања SMATSA доо, усаглашени на нивоу организационих јединица и структуре управљања.

Безбедност и квалитет својих услуга SMATSA доо обезбеђује применом нових технологија, унапређењем процедура и процеса и уз константно стручно оспособљавање и усавршавање свих запослених.

SMATSA доо све своје активности спроводи у складу са законским и подзаконским актима Републике Србије и државе Црне Горе, као и са стандардима, захтевима и препорукама међународних организација ICAO, EUROCONTROL, EASA и CANSO.

У сврху достизања високог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја, SMATSA доо се одредила да:

  • безбедности ваздушног саобраћаја посвети највећи могући приоритет;
  • обезбеди неопходне услове и средства, као и одговарајуће људске и финансијске ресурсе за несметано и константно унапређење безбедности, ефикасности и економичности;
  • јасно дефинише улогу, задатке и одговорност свих запослених у погледу безбедносног учинка;
  • кроз успостављен процес управљања ризицима врши идентификацију опасности како би се последице ризика елиминисале или умањиле до прихватљивог нивоа;
  • подстиче размену безбедносних информација и искустава са свим заинтересованим странама.

SMATSA доо је, у циљу унапређења квалитета и безбедности услуга које пружа, развила јединствену „културу поверења“, креирала окружење у којем се запослени охрабрују и мотивишу за достављање свих информација, које имају или могу имати утицаја на безбедност ваздушног саобраћаја, без страха да ће бити неправедно третирани, застрашивани или окривљени, али у којој је такође јасно дефинисана граница између прихватљивог и неприхватљивог понашања/деловања.

SMATSA доо пословима унапређења безбедности ваздушног саобраћаја посвећује највећи могући приоритет, изнад и ван свих утицаја и притисака, да ли да су они социјалне, политичке, економске или било које друге природе, тежећи да успостави адекватан баланс између безбедности, ефикасности, капацитета и трошкова пружања услуга.

Инфо центар SMATSA

24мај

Састанак SMATSA и DHMI, Истанбул

  24. маја ове године директор SMATSA, Предраг…

Детаљније

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније