Безбедност

У настојању да са трендом пораста ваздушног саобраћаја унапреди и квалитет пружања услуга у ваздушној пловидби, SMATSA доо посвећује значајну пажњу повећању безбедности, ефикасности и економичности, уз стално праћење и задовољење захтева својих корисника.

Приоритет SMATSA доо је, да кроз управљање идентификованим опасностима и ризицима елиминише или умањи њихов утицај на безбедност пружања услуга, могућност повреде лица, оштећење опреме или негативан утицај на животну средину.

Безбедност је стратешко опредељење и корпоративна вредност SMATSA доо и у том смислу SMATSA доо настоји да обезбеди и пружи безбедно окружење својим запосленима и корисницима услуга.

Пословном стратегијом SMATSA доо дефинисани су јасни, релевантни и остварљиви циљеви пословања SMATSA доо, усаглашени на нивоу организационих јединица и структуре управљања.

Безбедност и квалитет својих услуга SMATSA доо обезбеђује применом нових технологија, унапређењем процедура и процеса и уз константно стручно оспособљавање и усавршавање свих запослених.

SMATSA доо све своје активности спроводи у складу са законским и подзаконским актима Републике Србије и државе Црне Горе, као и са стандардима, захтевима и препорукама међународних организација ICAO, EUROCONTROL, EASA и CANSO.

У сврху достизања високог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја, SMATSA доо се одредила да:

  • безбедности ваздушног саобраћаја посвети највећи могући приоритет;
  • обезбеди неопходне услове и средства, као и одговарајуће људске и финансијске ресурсе за несметано и константно унапређење безбедности, ефикасности и економичности;
  • јасно дефинише улогу, задатке и одговорност свих запослених у погледу безбедносног учинка;
  • кроз успостављен процес управљања ризицима врши идентификацију опасности како би се последице ризика елиминисале или умањиле до прихватљивог нивоа;
  • подстиче размену безбедносних информација и искустава са свим заинтересованим странама.

SMATSA доо је, у циљу унапређења квалитета и безбедности услуга које пружа, развила јединствену „културу поверења“, креирала окружење у којем се запослени охрабрују и мотивишу за достављање свих информација, које имају или могу имати утицаја на безбедност ваздушног саобраћаја, без страха да ће бити неправедно третирани, застрашивани или окривљени, али у којој је такође јасно дефинисана граница између прихватљивог и неприхватљивог понашања/деловања.

SMATSA доо пословима унапређења безбедности ваздушног саобраћаја посвећује највећи могући приоритет, изнад и ван свих утицаја и притисака, да ли да су они социјалне, политичке, економске или било које друге природе, тежећи да успостави адекватан баланс између безбедности, ефикасности, капацитета и трошкова пружања услуга.

Инфо центар SMATSA

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније

03децембар

Пружаоци услуга у ваздушном саобраћају из Албаније и Северне Македоније придружили су се програму слободног планирања рута у оквиру Иницијативе заједничког неба југоисточне Европе

Албконтрол (Албанија) и М-НАВ (Република Северна Македонија) придружили…

Детаљније