Безбедност

Повећањем обима ваздушног саобраћаја из године у годину, систем контроле летења је суочен са изазовом повећања ефикасности, уз одржавање високог нивоа безбедности. Један од задатака система контроле летења јесте да обезбеди све неопходне услове за максималну слободу кретања учесника у ваздушном саобраћају под прихватљивим економским условима, водећи рачуна о заштити животне средине, при том испуњавајући све безбедносне захтеве.

Динамичан и сложен систем се заснива на спрези људи, техничких система и стриктних правила, која омогућава пружање услуга у ваздушној пловидби на безбедан, редован и ефикасан начин.

У настојању да са трендом пораста ваздушног саобраћаја унапреди и квалитет пружања услуга у ваздушној пловидби, SMATSA доо посвећује значајну пажњу повећању безбедности, ефикасности и економичности, уз стално праћење и задовољење захтева својих корисника.

Повећање обима ваздушног саобраћаја као и развој опреме и технологије, условили су потребу за константним унапређењем безбедности, у складу са највишим стандардима и препорученом праксом. На основу спроведене провере безбедносне зрелости, од стране EUROCONTROL/CANSO, која се спроводи једном годишње, SMATSA доо се позиционирала у сам европски врх.

Следећи основне принципе безбедности, SMATSA доо примењује одговарајући Систем управљања безбедношћу како би се обезбедило боље разумевање, прихватање и примена високих стандарда безбедности ваздушног саобраћаја кроз:

 

Политику безбедности SMATSA доо

Политика безбедности формално обавезује да ће SMATSA доо пословима унапређења безбедности ваздушног саобраћаја посветити највећи могући приоритет, изнад и ван свих утицаја и притисака, тежећи да успостави адекватан баланс између безбедности, ефикасности, капацитета и трошкова пружања услуга. Политика безбедности SMATSA доо декларише своју обавезу да ће послови безбедности бити њен приоритет.

 

Политика културе поверења (Just Culture)

Политиком културе поверења дефинише се посвећеност SMATSA доо константном побољшању безбедности кроз развој поверења којим се запослени охрабрују и мотивишу за достављање информација, које имају или могу имати утицаја на безбедност ваздушног саобраћаја, без страха да ће бити неправедно третирани и/или да ће се против њих предузимати казнене мере, али у којој је такође јасно повучена граница између прихватљивог и неприхватљивог понашања/деловања. Култура поверења је сегмент безбедносне културе и има за циљ прибављање информација о свим догађајима који могу утицати на безбедност ваздушног саобраћаја. Стечена знања и сазнања морају бити искоришћена за спречавање и избегавање понављања истих поступака, пропуста и грешака.

 

Систем управљања безбедношћу – SMS (Safety Management System)

Кроз концепте управљања безбедношћу приказани су основни концепти на којима се базира управљање безбедношћу. Кроз Безбедносна достигнућа, Безбедносне гаранције и Унапређење безбедности представљени су основни захтеви и принципи за успостављање Система управљања безбедношћу, као и средства и начини за њихово остваривање. Испуњавањем захтева и принципа за успостављање Система управљања безбедношћу минимизира се или потпуно отклања утицај SMATSA доо у нежељеном догађају.

 

Процена и умањење последица ризика у ATM (Risk Assessment and Mitigation)

Процена и умањење последица ризика у ATM имају за циљ правовремено уочавање потенцијалних ризика, процену њиховог утицаја на пружање услуга и предузимање адекватних мера за елиминисање или умањење последица идентификованог ризика.

 

Безбедносни индикатори (Safety Indicators/Safety Performance Indicators)

Успостављена процедура надзора безбедносних индикатора, безбедносних циљева и безбедносних захтева у SMATSA доо, поступак њиховог праћења, анализирања података и уколико је потребно предузимања неопходних мера. Безбедносне индикаторе и њихове дозвољене вредности дефинисале су на националном нивоу Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе.

 

Безбедносна култура (Safety culture)

Безбедносна култура је производ индивидуалних и групних вредности, стручности и образаца понашања који карактеришу посвећеност, стил и знање усмерено ка „здравој атмосфери“ у организацији и управљању безбедношћу.

Инфо центар SMATSA

25септембар

Нови контролни торањ SMATSA

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михаиловић обишла…

Детаљније

25септембар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

Детаљније

25септембар

Утицај COVID-19 пандемије на ваздушни саобраћај

Пандемија вируса COVID-19 довела је до смањења обима…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

ИЗМЕНА ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА Свим заинтересованим…

Детаљније

07фебруар

Успешне пословне перформансе

„Видим да започињете рад на новом торњу на…

Детаљније

07фебруар

Конкурс за радна места SAA

Детаљније

29јануар

Упис нове класе студената на SАА у Вршцу

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

24децембар

Анекс зграде ЦКЛ и нови контролни торањ на аеродрому Никола Тесла

У згради Владе Републике Србије данас је потписан…

Детаљније

09децембар

Директор SMATSA Предраг Јовановић на састанку Gate One платформе

09.-10. децембар 2019 - Директори 13 пружалаца услуга у…

Детаљније