CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

04.04.2024

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила се европској породици провајдера који користе Controller Pilot Data Link Communications – CPDLC као допунско средство комуникације контролора летења и посада ваздухоплова који лете у ваздушном простору у области надлежности ЦКЛ Београд од FL205-FL660. CPDLC подразумева размену предефинисаних порука између пилота и контролора летења, не мењајући чињеницу да је гласовна комуникација примарна.

Употребом CPDLC у оперативном раду унапређује се комуникација, “штеди” оперативна фреквенција која остаје на располагању за размену хитних информација и инструкција за ситуације у којима је критично време извршења. Чињеница да се размењују предефинисане поруке, смањује могућност грешке у комуникацији и разумевању издатих инструкција контролора летења нарочито при издавању и понављању инструкција од стране посаде (read-back) или контролора летења као и ситуације када се из било којих разлога пречује поновљена инструкција.

У области надлежности ЦКЛ Београд доступни су Data Link Initiation Capability (DLIC), ATC Communications Management Service (ACM), ATC Clearances Service (ACL) и ATC Microphone Check Service (AMC) сервиси. Контролори летења их користе без ограничења.

На тај начин унапређена је безбедност пружања услуга контроле летења ЦКЛ Београд, која је основни циљ свих провајдера услуга у ваздушном саобраћају, истовремено стварајући услове за подизање капацитета без утицаја на безбедност.