Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/24 Часопис из области јавних набавки

07.02.2024 do 12:00

2/24 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

15.02.2024 do 11:00

1/24 Услуге превођења и овере текстова

23.01.2024 do 10:00

40/23 Обука запослених – противпожарна заштита

12.01.2024 do 11:00

22.12.2023

39/23 Средства и потрошни материјал за одржавање хигијене у Црној Гори

29.12.2023 do 12:00