Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

21.10.2020

10-20 Санација крова на објекту у Ваздухопловној академији Вршац

04.11.2020 do 12:00

30.09.2020

7-20 Сервисирање возила у гарантном року – VOLVO

05.10.2020 do 12:00

30.09.2020

8-20 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

07.10.2020 do 10:00

01.02.2020

3-20 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

2-20 Часописи, стручна литература и публикације – Порези и рачуноводство

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

1-20 Набавка базе прописа (Paragraf Lex) и Пореско рачуноводствени инструктор

18.02.2020 do 12:00