Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.07.2022

20/22 Прање и чишћење службених возила у Црној Гори

21.07.2022 do 13:00

03.06.2022

18/22 Закуп земљишта у Црној Гори

10.06.2022 do 10:00

20.05.2022

13/22 Услуге подршке за софтвер EAD – додатне EAD лиценце за објављивање NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 14:00

20.05.2022

12/22 EAD лиценце за објављивање NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 13:00

18.05.2022

16/22 Прање и чишћење службених возила у Црној Гори

30.05.2022 do 12:00

14.04.2022

9/22 Ресертификација система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином

19.04.2022 do 12:00

11.04.2022

10/22 Браварски радови – обарање polestar антенских стубова

18.04.2022 do 10:00

30.03.2022

6/22 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

21.03.2022 do 12:00

21.03.2022

5/22 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

28.03.2022 do 12:00

07.03.2022

4/22 Часописи, стручна литература и публикација – Порези и рачуноводство

14.03.2022 do 12:00

01.02.2022

2/22 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

07.02.2022 do 11:00