Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

14.09.2023

24/23 Заставе

26.09.2023 do 12:00

08.09.2023

21/23 Двогледи

18.09.2023 do 12:00

25.08.2023

20/23 Прва мерења нискофреквентног нејонизујућег зрачења трансформатора и мерења нивоа буке у околини трансформатора

05.09.2023 do 10:00

23/23 Услуга тестирања ради утврђивања нивоа знања енглеског језика

17.08.2023 do 10:00

22/23 Обука запослених из области јавних набавки

15.08.2023 do 11:00

14/23 Сервис сепаратора уља и нафтних деривата и сепаратора кухињских масти

07.07.2023 do 12:00

28.07.2023

19/23 Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила – теретна платформа

16.08.2023 do 10:00

10.07.2023

17/23 Услуга ремонта и тестирања мотор-редуктора обртног механизма антенског система радарa

17.07.2023 do 10:00

29.05.2023

16/23 Обука из домена безбиједности, Модули 1, 18, 17Б за запослене у ЦГ

09.06.2023 do 10:30

29.05.2023

15/23 Обука из домена сигурности (сафету) AST и ADT за запослене у Црној Гори

09.06.2023 do 10:30

10/23 Годишња надзорна провера система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином

19.05.2023 do 10:00

11.05.2023

9/23 Услуга обуке Лица за посредовање – Посредника и Лица за подршку

18.05.2023 do 09:30

13.03.2023

8/23 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

23.03.2023 do 12:00

24.02.2023

7/23 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

01.03.2023 do 12:00

22.02.2023

6/23 Часописи, стручна литература и публикације – претпалата на часопис Порези и рачуноводство

27.02.2023 do 12:00

24.01.2023

3/23 Услуга превођења и овере текстова

30.01.2023 do 10:00

20.01.2023

2/23 Закуп простора АКЛ Ниш

27.01.2023 do 10:00

17.01.2023

1/23 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

24.01.2023 do 10:30

29.12.2022

35/22 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

05.01.2023 do 11:00