Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

18.05.2022

16/22 Прање и чишћење службених возила у Црној Гори

30.05.2022 do 12:00

16.05.2022

15/22 Опрема за одржавање објеката

23.05.2022 do 11:00

12.05.2022

17/22 Услуге press clippinga

17.05.2022 do 11:00

14.04.2022

9/22 Ресертификација система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином

19.04.2022 do 12:00

11.04.2022

10/22 Браварски радови – обарање polestar антенских стубова

18.04.2022 do 10:00

30.03.2022

6/22 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

21.03.2022 do 12:00

21.03.2022

5/22 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

28.03.2022 do 12:00

07.03.2022

4/22 Часописи, стручна литература и публикација – Порези и рачуноводство

14.03.2022 do 12:00

01.02.2022

2/22 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

07.02.2022 do 11:00