Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

19/24 Обука за унапређење пословне културе и комуникације

10.06.2024 do 11:00

17/24 Услуге продуженог стандардног одржавања софтвера за магацинско пословање и материјално књиговодство

04.06.2024 do 10:00

18/24 Набавка адвокатских услуга

30.05.2024 do 10:30

13/24 Годишња надзорна провера система менаџмента квалитетом и менаџмента животном средином

20.05.2024 do 12:00

12/24 Часопис правник и пословни електронски пакет за јавне набавке IPC

09.05.2024 do 12:00

07.05.2024

11/24 Услуга миграције података из програма за основна средства

14.05.2024 do 12:00

14/24 Надоградња рачуноводственог програма – услуга издавања електронских рачуна

26.04.2024 do 10:00

9/24 Услуге здравствених прегледа запослених у складу са Законом о безбедности здравља на раду и припадајућим подзаконским актима

18.03.2024 do 10:00

04.03.2024

7/24 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

14.03.2024 do 13:00

04.03.2024

6/24 Часописи, стручна литература и публикације – претпалата на часопис Порези и рачуноводство

14.03.2024 do 11:00

4/24 Часопис из области јавних набавки

07.02.2024 do 12:00

2/24 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

15.02.2024 do 11:00

1/24 Услуге превођења и овере текстова

23.01.2024 do 10:00

40/23 Обука запослених – противпожарна заштита

12.01.2024 do 11:00

22.12.2023

39/23 Средства и потрошни материјал за одржавање хигијене у Црној Гори

29.12.2023 do 12:00