Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.12.2021

28/21 Набавка здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Србије

08.12.2021 do 10:30

01.12.2021

27/21 Набавка здравствених услуга за ваздухопловно особље на територији Црне Горе

08.12.2021 do 10:00

15.09.2021

26/21 Услуге одвожења комуналног отпада са локацијe АКЛ Краљево

22.09.2021 do 12:00

18.08.2021

23/21 Еталонирање метеоролошке мерне опреме

13.08.2021 do 10:00

30.06.2021

22/21 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију

02.07.2021 do 10:00

29.06.2021

20/21 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

06.07.2021 do 13:00

09.06.2021

21/21 Услуге дистрибуције пијаће воде за АКЛ Краљево

21.06.2021 do 10:00

30.03.2021

Набавка услуге кредита за одржавање текуће ликвидности

14.04.2021 do 14:00

26.04.2021

12/21 Обука из домена безбедности Модул 1, 2. 17б и 18

12.05.2021 do 10:00

26.04.2021

11/21 Обука из домена сигурности ваздушног саобраћаја на аеродромима АSТ и АDТ

12.05.2021 do 10:30

19.04.2021

10/21 Надоградња рачуноводственог програма – услуга издавања електронских рачуна

26.04.2021 do 12:00

06.04.2021

5/21 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

13.04.2021 do 12:00

05.04.2021

9/21 Услуге заваривања алуминијумских и челичних делова

13.04.2021 do 12:00

01.04.2021

6/21 Часописи, стручна литература и публикације – Порези и рачуноводство

08.04.2021 do 12:00

26.03.2021

4/21 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

02.04.2021 do 12:00

19.03.2021

7/21 Услуга превођења и овера текстова

24.03.2021 do 11:00

04.02.2021

1/21 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

11.02.2021 do 12:00

29.01.2021

2/21 Закуп простора АКЛ Ниш

03.02.2021 do 12:00

09.12.2020

13-20 Ангажовање помоћне механизације за извршење радова за потребе санације објеката SMATSA доо

16.12.2020 do 12:00

18.11.2020

12-20 Средства и потрошни материјал за одржавање хигијене у објектима SMATSA у Црној Гори

25.11.2020 do 12:00

21.10.2020

10-20 Санација крова на објекту у Ваздухопловној академији Вршац

04.11.2020 do 12:00

30.09.2020

7-20 Сервисирање возила у гарантном року – VOLVO

05.10.2020 do 12:00

30.09.2020

8-20 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

07.10.2020 do 10:00

01.02.2020

3-20 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

2-20 Часописи, стручна литература и публикације – Порези и рачуноводство

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

1-20 Набавка базе прописа (Paragraf Lex) и Пореско рачуноводствени инструктор

18.02.2020 do 12:00