Зборник ваздухопловних информација (AIP)

Зборник ваздухопловних информација (AIP, Aeronautical Information Publication) је основни ваздухопловни документ првенствено намењен да испуни међународне захтеве у погледу размене сталних ваздухопловних информација и привремених дугорочних измена, битних за безбедно обављање међународног и домаћег ваздушног саобраћаја.

AIP се састоји из три дела:

  • Опште одредбе (GEN, General): домаћи прописи и захтеви, описи услуга у ваздушном саобраћају (AIS, АТМ, CNS, МЕТ, SAR), аеродромске/хелидромске накнаде и накнаде за услуге у ваздушној пловидби;
  • Ваздушни простор (ENR, En-route): општа правила и поступци за летење (IFR/VFR), опис и класификација ваздушног простора, структура ваздушног простора, руте у ваздушном саобраћају, радио-навигациони уређаји/системи, навигациона упозорења, карте ваздушних путева и индексне карте; и
  • Аеродроми (AD, Aerodromes): општи услови за коришћење аеродрома, детаљни подаци о аеродромима, укључујући и аеродромске карте.

 

SMATSA AIS објављује AIP Србија/Црна Гора, VFR AIP Србија/Црна Гора и MIL AIP Србија.

 

Амандмани на AIP

Амандмани на AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) у штампаном облику се састоје од нових страница које треба уложити и страница којима треба заменити претходне. Амандмани на AIP у електронском облику (eAIP) се не дистрибуирају као одвојене пошиљке, већ је њихов садржај укључен у садржај eAIP-а.

Постоје две врсте AIP амандмана:

  • редован AIP амандман (AIP AMDT) – садржи сталне измене AIP-а које ступају на снагу на датум објављивања и објављује се у редовним временским интервалима од 4 недеље, један дан после AIRAC датума ступања на снагу (насловна страна је беле боје);
  • AIRAC AIP амандман (AIRAC AIP AMDT) – садржи оперативно значајне сталне измене АIP-а које ступају на снагу на назначени AIRAC датум ступања на снагу и објављује се у складу са AIRAC системом (насловна страна је ружичасте боје).

 

Додаци на AIP

Привремене дугорочне измене (три месеца и дуже) и краткорочне информације које садрже обиман текст и/или графичке приказе, и допуњују сталне информације садржане у AIP-у, објављују се као AIP додаци (AIP SUP, Supplements to the AIP). Оперативно значајне привремене измене AIP-а објављују се у складу са AIRAC системом и утврђеним датумима ступања на снагу и јасно су означене акронимом AIRAC AIP SUP.

AIP SUP може да сaдржи пeриoд вaжнoсти инфoрмaциja кoje сe у њeму дajу, укoликo je тaj пeриoд пoзнaт. Осим тога, мoгућe измeнe пeриoдa вaжнoсти или сaдржaja мoгу сe дaти NOTAM-ом.

AIP SUP у штампаном облику се улажу на почетку AIP-а и представљају први одељак у корицама AIP-а. AIP SUP странице су жуте боје ради уочљивости, како би се разликовале од осталог дела AIP-а.

Контролна листа важећих AIP SUP објављује се Листом важећих NOTAM-а серија A и C.

Инфо центар SMATSA

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније