Зборник ваздухопловних информација (AIP)

Зборник ваздухопловних информација (AIP, Aeronautical Information Publication) је основни ваздухопловни документ првенствено намењен да испуни међународне захтеве у погледу размене сталних ваздухопловних информација и привремених дугорочних измена, битних за безбедно обављање међународног и домаћег ваздушног саобраћаја.

AIP се састоји из три дела:

  • Опште одредбе (GEN, General): домаћи прописи и захтеви, описи услуга у ваздушном саобраћају (AIS, АТМ, CNS, МЕТ, SAR), аеродромске/хелидромске накнаде и накнаде за услуге у ваздушној пловидби;
  • Ваздушни простор (ENR, En-route): општа правила и поступци за летење (IFR/VFR), опис и класификација ваздушног простора, структура ваздушног простора, руте у ваздушном саобраћају, радио-навигациони уређаји/системи, навигациона упозорења, карте ваздушних путева и индексне карте; и
  • Аеродроми (AD, Aerodromes): општи услови за коришћење аеродрома, детаљни подаци о аеродромима, укључујући и аеродромске карте.

 

SMATSA AIS објављује AIP Србија/Црна Гора, VFR AIP Србија/Црна Гора и MIL AIP Србија.

 

Амандмани на AIP

Амандмани на AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) у штампаном облику се састоје од нових страница које треба уложити и страница којима треба заменити претходне. Амандмани на AIP у електронском облику (eAIP) се не дистрибуирају као одвојене пошиљке, већ је њихов садржај укључен у садржај eAIP-а.

Постоје две врсте AIP амандмана:

  • редован AIP амандман (AIP AMDT) – садржи сталне измене AIP-а које ступају на снагу на датум објављивања и објављује се у редовним временским интервалима од 4 недеље, један дан после AIRAC датума ступања на снагу (насловна страна је беле боје);
  • AIRAC AIP амандман (AIRAC AIP AMDT) – садржи оперативно значајне сталне измене АIP-а које ступају на снагу на назначени AIRAC датум ступања на снагу и објављује се у складу са AIRAC системом (насловна страна је ружичасте боје).

 

Додаци на AIP

Привремене дугорочне измене (три месеца и дуже) и краткорочне информације које садрже обиман текст и/или графичке приказе, и допуњују сталне информације садржане у AIP-у, објављују се као AIP додаци (AIP SUP, Supplements to the AIP). Оперативно значајне привремене измене AIP-а објављују се у складу са AIRAC системом и утврђеним датумима ступања на снагу и јасно су означене акронимом AIRAC AIP SUP.

AIP SUP може да сaдржи пeриoд вaжнoсти инфoрмaциja кoje сe у њeму дajу, укoликo je тaj пeриoд пoзнaт. Осим тога, мoгућe измeнe пeриoдa вaжнoсти или сaдржaja мoгу сe дaти NOTAM-ом.

AIP SUP у штампаном облику се улажу на почетку AIP-а и представљају први одељак у корицама AIP-а. AIP SUP странице су жуте боје ради уочљивости, како би се разликовале од осталог дела AIP-а.

Контролна листа важећих AIP SUP објављује се Месечном листом важећих NOTAM-а серија А и C.

Инфо центар SMATSA

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније

03децембар

Пружаоци услуга у ваздушном саобраћају из Албаније и Северне Македоније придружили су се програму слободног планирања рута у оквиру Иницијативе заједничког неба југоисточне Европе

Албконтрол (Албанија) и М-НАВ (Република Северна Македонија) придружили…

Детаљније