Менаџмент системи

SMATSA доо послује као пружалац ATM/ANS услуга и функција, као организација за обуку особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби (ATCO, ВТО и ВМО), калибражу урeђaja и систeмa из вaздухa (CAL) и обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова (CAMO).

Као таква, SMATSA доо успоставила и одржава менаџмент систем, који обухвата управљање безбедношћу (SMS), менаџмент квалитетом (QMS), праћење усаглашености (CM), управљање обезбеђивањем (SeMS), менаџмент безбедношћу и здрављем на раду (OHS), менаџмент животном средином (EMS) и менаџмент ризицима (RMS).

Структура менаџмент система је прилагођена организацији SMATSA доо, задовољавајући њене потребе и уједно примењиве регулаторне захтеве.

У складу са регулаторним захтевима и тежњом за интеграцијом менаџмент система SMATSA доо је успоставила јединствену Политику менаџмент система.

 

Политика менаџмент система

Инфо центар SMATSA

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

10фебруар

Саопштење

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

25октобар

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније