AUP

План употребе вазду​​шног простора

План употребе ваздушног простора је интернет страница, где се корисници ваздушног простора могу упознати са информацијама од значаја за планирање летова или других активности у ваздушном простору FIR Београд.

Информације су припремљене и јавно доступне путем интернета.

План употребе ваздушног простора представља обједињени приказ (картографски и табеларни) сталних или привремених (аd-hoc) структура ваздушног простора чију су алокацију извршиле одговарајуће јединице за управљање ваздушним простором (АМC – Airspace Management Cell). АМC Србија и АМC Црна Гора обављају послове у вези алокације ваздушног простора за потребе цивилних или војних корисника.

Планом употребе ваздушног простора (карте или табеле) су означени привремено издвојени или привремено резервисани делови ваздушног простора додељени на коришћење цивилним или војним корисницима.

План употребе ваздушног простора се објављује један радни дан пре операција, до 16 часова по локалном времену.

Информације из плана употребе ваздушног простора су ажурне само у тренутку објављивања. У складу са националном регулативом Републике Србије и националном регулативом Црне Горе алокација делова ваздушног простора се објављује кроз европски план коришћења ваздушног простора (European Airspace Use Plan – AUP) или путем NOTAM.

Одрицање од одговорности: Информације доступне на овој страници су валидне само у тренутку објављивања. Последња ажурна верзија Плана употребе ваздушног простора за ваздушни простор Црне Горе се објављује један радни дан пре операција у 16. часова по локалном времену, а за ваздушни простор Републике Србије један радни дан пре операција у 20. часова по локалном времену.

Све настале промене у употреби ваздушног простора, након последње објаве Плана употребе ваздушног простора, неће бити видљиве у самом плану. Промене у употреби ваздушног простора које су иницијално објављене кроз европски план коришћења ваздушног простора могу се наћи на:

Информације о променама у употреби ваздушног простора које су иницијално објављене путем NOTAM (тренутна листа важећих NOTAM) могу се добити у консултацији са локалним АRО.

Објашњење како контактирати локални АRО видети овде.

Упутство за претраживање AUP/UUP на EUROCONTROL NOP порталу видети овде.