Јавне набавке мале вредности

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.07.2020

76У20 Услуге испитивања средстава за рад

21.08.2020 do 10:00

01.07.2020

78У20 Консултантске услуге за рачуноводствене послове

25.08.2020 do 10:00

01.07.2020

66У20 Услуге периодичног прегледа уређаја за ваздушну инсталацију

07.08.2020 do 11:00

01.07.2020

73У20 Услуге спровођења интерне контроле мера обезбеђивања објеката SMATSA доо на територији Црне Горе

03.08.2020 do 12:00

01.06.2020

83Р20 Грађевински радови на уређењу објеката SMATSA doo – Санација крова објекта Ваздухопловне академије SAA Вршац

21.07.2020 do 10:00

01.06.2020

75У20 EX заштита и баждарење пумпи на аутоматима за авио бензин

23.07.2020 do 10:00

01.05.2020

32Д20 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију

01.06.2020 do 11:00

01.04.2020

57У20 Услуге дистрибуције пијаће воде путем цистерни за АКЛ Краљево

28.05.2020 do 10:00

01.04.2020

38У20 Услуге периодичног прегледа уређаја за ваздушну инсталацију

25.05.2020 do 11:00

01.01.2020

23У20 EX заштита и баждарење пумпи на аутоматима за авио бензин

09.03.2020 do 10:00

01.12.2018

236Д18 Средства и потрошни материјал за одржавање прање, чишћење и хигијену

17.02.2018 do 10:00

01.10.2018

193У18 Геодетске услуге

22.10.2018 do 13:00

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 Обавештење о обустави поступка Партија 2 Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1 Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 4 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 5 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 6 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 7 из оквирног споразума П1 Обавештење о закљученом појединачном уговору 8 из оквирног споразума П1