Позив заинтересованима за рад у ваздухопловној техници

02.11.2023

Ваздухопловно-техничко особље контроле летења се бави имплементацијом и одржавањем техничких система контроле летења у домену телекомуникација, земаљских радио-навигационих система, метеоролошких система, аутоматских система контроле летења, радарских система и електроенергетике. Основна задужења ваздухопловно-техничког особља су: Одржавање техничких система контроле летења које подразумева непрекидни надзор 24/7, редовне прегледе, корективно одржавање, дијагностику и отклањање отказа и нерегуларности у…

Детаљније

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

23.06.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ 12 КАНДИДАТА НА ОБУКУ РАДИ СТИЦАЊА ДОЗВОЛЕ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА И ОВЛАШЋЕЊА АCS БЕОГРАД (ЦЕНТАР КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА БЕОГРАД)   Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд обавештава следеће: Продужава се рок за пријем пријава кандидата на Конкурс за пријем 12 кандидата на обуку…

Детаљније

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

08.05.2023

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД објављује КОНКУРС за пријем 12 кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења АCS Београд (Центар контроле летења Београд);     Конкурс За Пријем Националне Класе ACS 2023 Информација уз Конкурс Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО на адреси www.smatsa.rs морају да…

Детаљније

КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

26.10.2022

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД објављује КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења: четири (4) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP КРАЉЕВО; пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP ВРШАЦ;   ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ 1. …

Детаљније

КОНКУРС за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

30.05.2022

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД објављује КОНКУРС за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења:   пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица; четири (4) кандидата за овлашћење APP Тиват.   ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ да су држављани Црне Горе;…

Детаљније

Информација у вези расписивања нових конкурса за пријем кандидата на школовање ради стицања дозволе контролора летења и пријема нових студената

15.10.2021

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд тренутно нема потребу за школовањем нових контролора летења. Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд конкурсе за школовање нових контролора летења организује у складу са потребама система. Потребе система исказујемо путем јавног конкурса, који садржи број потребних кандидата и услове за пријем на школовање.…

Детаљније

Конкурс за националну класу контролора летења

26.03.2019

26.03.2019 КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе   ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ   КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД објављује КОНКУРС за пријем 46 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења: двадесетчетири (24) кандидата за овлашћење АCS Београд (Центар контроле летења Београд); пет (5) кандидата за…

Детаљније