Јавне Набавке

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.12.2019

Анекси уговора из претходних година

31.03.2019 do 00:00

214/Р/15 Одлука о измени уговора 249/Р/15 Одлука о измени уговора 179/Р/15 Одлука о измени уговора 215/Р/15 Одлука о измени уговора 145/Р/15 Одлука о измени уговора 240/Р/15 Одлука о измени уговора 233/Д/15 Одлука о измени уговора 222/Р/15 Одлука о измени уговора Одлука о измени уговора 267Р15 242/Р/15 Одлука о измени уговора 252/Р/15 Одлука о измени уговора 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2 179/Р/15 Одлука о измени уговора 3 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1 244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4 149/У/15 Одлука о измени уговора 255/Д/15 Одлука о измени уговора 204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1 204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2 154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2 145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1 160/У/16 Одлука о измени уговора 241/У/16 Одлука о измени уговора 265/Р/15 Одлука о измени уговора 184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 225/У/16 Одлука о измени уговора 204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2 255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора 231/У/16 Одлука о измени уговора 241У16 Одлука о измени уговора 2 251У16 Одлука о измени уговора 184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 149/Р/16 Одлука о измени уговора 166/Р/16 Одлука о измени уговора 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2 251/У/16 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 149/У/15 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 125/У/16 Одлука о измени уговора 87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2 204/У/15 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 128/Р/17 Одлука 2 о измени уговора Oдлука о измени уговора 26Р17 72/Р/17 Одлука 3 о измени уговора 110/У/16 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 5 о измени уговора Партија 1 23/У/17 Одлука 2 о измени уговора 23/У/17 Одлука 3 о измени уговора 24/У/17 Одлука о измени уговора 153/Р/17 Одлука о измени уговора 67/Р/16 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 2 23У17 Одлука о измени уговора 4 204/У/15 Одлука 6 о измени уговора Партија 1 5/Д/17 Одлука о измени уговора 23/У/17 Одлука 5 о измени уговора 23/У/17 Одлука 6 о измени уговора 93/Р/16 Одлука о измени уговора 23/У/17 Одлука 7 о измени уговора 167/У/17 Одлука о измени уговора Партија 4 23/У/17 Одлука 8 о измени уговора 23/У/17 Одлука 9 о измени уговора 214/У/18 Одлука о измени уговора 175У18 Одлука о измени уговора број 3 37У18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 1 174/Р/18 Одлука о измени уговора 81/У/18 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 237/У/18 Одлука о измени уговора 170/Р/18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 175/У/18 Одлука о измени уговора број 4 202/У/18 Одлука о измени уговора Партија 1 173/Д/16 Одлука о измени уговора 210/Р/18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 189/Д/18 Одлука 2 о измени уговора 167/У/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 4 237/У/18 Одлука 2 о измени уговора 210/Р/18 Одлука 2 о измени уговора 175/У/18 Одлука 5 о измени уговора 237/У/18 Одлука 3 о измени уговора 103/Р/17 Одлука 4 о измени уговора Партија 1