Јавне Набавке

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

29.10.2020

74У20 Услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите лица,опреме и објеката SMATSA доо у Србији

30.11.2020 do 10:00

01.05.2020

58У20 Чување радионавигационих уређаја – радио фарова

29.06.2020 do 09:00

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора - обустави поступка Обавештење о обустави поступка Партија 6 Обавештење о обустави поступка Партија 13 Обавештење о обустави поступка Партија 14 Обавештење о обустави поступка Партија 20 Обавештење о обустави поступка Партија 21 Обавештење о обустави поступка Партија 22 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 Обавештење о закљученом уговору Партија 5 Обавештење о закљученом уговору Партија 9 Обавештење о закљученом уговору Партија 10 Обавештење о закљученом уговору Партија 11 Обавештење о закљученом уговору Партија 12 Обавештење о закљученом уговору Партија 15 Обавештење о закљученом уговору Партија 16 Обавештење о закљученом уговору Партија 17 Обавештење о закљученом уговору Партија 18 Обавештење о закљученом уговору Партија 19 Обавештење о закљученом уговору Партија 8 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 Обавештење о закљученом уговору Партија 7 Одлука о обустави поступка Партија 2 Обавештење о обустави поступка Партија 2

01.03.2020

25У20 Осигурање ваздухоплова за обуку у SMATSA Ваздухопловној академији

06.04.2020 do 10:00

01.02.2020

7Д20 Рачунарска и штампарска опрема

30.03.2020 do 10:00

01.01.2020

234Д19 Набавка хардвера и аквизиционог софтвера аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд

27.01.2020 do 10:00

01.01.2020

231Д19 Набавка и инсталација NDB

21.01.2020 do 10:00

01.01.2020

238Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији

12.02.2020 do 10:00

01.12.2018

221Д18 Microsoft лиценце

31.12.2018 do 10:00

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена 1 конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 1 Измена 2 конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 2 Измена 3 конкурсне документације Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020 године Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2021. године Обавештење о издатим наруџбеницама на основу Oквирног споразума за трећи квартал 2021. године

01.07.2018

138У18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMA

13.08.2018 do 13:00

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 01 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Одлука о издавању наруџбенице 03 Одлука о издавању наруџбенице-обустави поступка 04 Одлука о издавању наруџбенице 05 Одлука о издавању наруџбенице 06 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 07 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 08 Одлука о издавању наруџбенице 09 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 10 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 11 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 12 Одлука о издавању наруџбенице 13 Одлука о издавању наруџбенице 14 Одлука о издавању наруџбенице 15 Одлука о издавању наруџбенице 16 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 17 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 18 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 19 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 20 Одлука о издавању наруџбенице 21 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 22 Одлука о издавању наруџбенице 23 Одлука о издавању наруџбенице 24 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 25 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 26 Одлука о издавању наруџбенице 27 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 28 Одлука о издавању наруџбенице 29 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 30 Одлука о издавању наруџбенице 31 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 32 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 33 Одлука о издавању наруџбенице 34 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 35 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 36 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 37 Одлука о издавању наруџбенице 38 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 39 Одлука о издавању наруџбенице 40 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 41 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 42 Одлука о издавању наруџбенице 43 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 44 Одлука о издавању наруџбенице 45 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 46 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 47 Одлука о издавању наруџбеницеобустави поступка 48 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 49 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 50 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 51 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 52 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 53 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 54 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 55 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 56 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 57 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 58 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 59 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 60 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 61 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 62 Одлука о издавању наруџбенице 63 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 64 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 65 Одлука о издавању наруџбенице 66 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 67 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 68 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 69 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 70 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 71 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 72 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 73 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања њаруџбенице 74 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 75 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 76 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 77 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 78 Одлука о издавању наруџбенице 79 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 80 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 81 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 82 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 83 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 84 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 85 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 86 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 87 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 88 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 89 138У19 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 90 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 91 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 92 Одлука о издавању наруџбенице 93 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 94 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 95 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 96 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 97 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 98 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 99 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 100 Одлука о издавању наруџбенице 101 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 102 Одлука о издавању наруџбенице 103 Одлука о издавању наруџбенице 104 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 105 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 106 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2019. године Одлука о издавању наруџбенице 107 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 108 Одлука о издавању наруџбенице 109 Одлука о издавању наруџбенице 110 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 111 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 112 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 113 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 114 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 115 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 116 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 117 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 118 Одлука о издавању наруџбенице 119 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године Одлука о издавању наруџбенице 120 Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 121 Одлука о издавању наруџбенице 122 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године Одлука о издавању наруџбенице 123 Одлука о издавању наруџбенице 124 Одлука о издавању наруџбенице 125 Одлука о издавању наруџбенице 126 Одлука о обустави поступка издавања наруџбенице 127

01.06.2018

82Д18 Канцеларијски материјал

21.06.2018 do 10:00

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена 1 конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Измена 2 конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2 Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 1 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 2 Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 1 Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020 године Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2020. године Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума четврти квартал 2020 Партија 2 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2021. године Партија 2

01.12.2019

Анекси уговора из претходних година

31.03.2019 do 00:00

214/Р/15 Одлука о измени уговора 249/Р/15 Одлука о измени уговора 179/Р/15 Одлука о измени уговора 215/Р/15 Одлука о измени уговора 145/Р/15 Одлука о измени уговора 240/Р/15 Одлука о измени уговора 233/Д/15 Одлука о измени уговора 222/Р/15 Одлука о измени уговора Одлука о измени уговора 267Р15 242/Р/15 Одлука о измени уговора 252/Р/15 Одлука о измени уговора 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2 77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2 179/Р/15 Одлука о измени уговора 3 244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1 244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4 149/У/15 Одлука о измени уговора 255/Д/15 Одлука о измени уговора 204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1 204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2 154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2 145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1 160/У/16 Одлука о измени уговора 241/У/16 Одлука о измени уговора 265/Р/15 Одлука о измени уговора 184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1 87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 225/У/16 Одлука о измени уговора 204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2 255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора 231/У/16 Одлука о измени уговора 241У16 Одлука о измени уговора 2 251У16 Одлука о измени уговора 184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 149/Р/16 Одлука о измени уговора 166/Р/16 Одлука о измени уговора 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2 251/У/16 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2 87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 149/У/15 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 125/У/16 Одлука о измени уговора 87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2 204/У/15 Одлука 4 о измени уговора Партија 1 128/Р/17 Одлука 2 о измени уговора Oдлука о измени уговора 26Р17 72/Р/17 Одлука 3 о измени уговора 110/У/16 Одлука 2 о измени уговора 204/У/15 Одлука 5 о измени уговора Партија 1 23/У/17 Одлука 2 о измени уговора 23/У/17 Одлука 3 о измени уговора 24/У/17 Одлука о измени уговора 153/Р/17 Одлука о измени уговора 67/Р/16 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 2 23У17 Одлука о измени уговора 4 204/У/15 Одлука 6 о измени уговора Партија 1 5/Д/17 Одлука о измени уговора 23/У/17 Одлука 5 о измени уговора 23/У/17 Одлука 6 о измени уговора 93/Р/16 Одлука о измени уговора 23/У/17 Одлука 7 о измени уговора 167/У/17 Одлука о измени уговора Партија 4 23/У/17 Одлука 8 о измени уговора 23/У/17 Одлука 9 о измени уговора 214/У/18 Одлука о измени уговора 175У18 Одлука о измени уговора број 3 37У18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 1 174/Р/18 Одлука о измени уговора 81/У/18 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 237/У/18 Одлука о измени уговора 170/Р/18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 1 175/У/18 Одлука о измени уговора број 4 202/У/18 Одлука о измени уговора Партија 1 173/Д/16 Одлука о измени уговора 210/Р/18 Одлука о измени уговора 103/Р/17 Одлука 3 о измени уговора Партија 1 189/Д/18 Одлука 2 о измени уговора 167/У/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 4 237/У/18 Одлука 2 о измени уговора 210/Р/18 Одлука 2 о измени уговора 175/У/18 Одлука 5 о измени уговора 237/У/18 Одлука 3 о измени уговора 103/Р/17 Одлука 4 о измени уговора Партија 1