Javne Nabavke

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

01.12.2019

Aneksi ugovora iz prethodnih godina

31.03.2019 do 00:00

214/R/15 Odluka o izmeni ugovora 249/R/15 Odluka o izmeni ugovora 179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 215/R/15 Odluka o izmeni ugovora 145/R/15 Odluka o izmeni ugovora 240/R/15 Odluka o izmeni ugovora 233/D/15 Odluka o izmeni ugovora 222/R/15 Odluka o izmeni ugovora Odluka o izmeni ugovora 267R15 242/R/15 Odluka o izmeni ugovora 252/R/15 Odluka o izmeni ugovora 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4 149/U/15 Odluka o izmeni ugovora 255/D/15 Odluka o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 160/U/16 Odluka o izmeni ugovora 241/U/16 Odluka o izmeni ugovora 265/R/15 Odluka o izmeni ugovora 184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 225/U/16 Odluka o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2 255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora 231/U/16 Odluka o izmeni ugovora 241U16 Odluka o izmeni ugovora 2 251U16 Odluka o izmeni ugovora 184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 149/R/16 Odluka o izmeni ugovora 166/R/16 Odluka o izmeni ugovora 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2 251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 125/U/16 Odluka o izmeni ugovora 87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2 204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Odluka o izmeni ugovora 26R17 72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora 110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 1 23/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 3 o izmeni ugovora 24/U/17 Odluka o izmeni ugovora 153/R/17 Odluka o izmeni ugovora 67/R/16 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 23U17 Odluka o izmeni ugovora 4 204/U/15 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 1 5/D/17 Odluka o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 5 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 6 o izmeni ugovora 93/R/16 Odluka o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 7 o izmeni ugovora 167/U/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 4 23/U/17 Odluka 8 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 9 o izmeni ugovora 214/U/18 Odluka o izmeni ugovora 175U18 Odluka o izmeni ugovora broj 3 37U18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 174/R/18 Odluka o izmeni ugovora 81/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 237/U/18 Odluka o izmeni ugovora 170/R/18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 175/U/18 Odluka o izmeni ugovora broj 4 202/U/18 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 173/D/16 Odluka o izmeni ugovora 210/R/18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 189/D/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 167/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4 237/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 210/R/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 175/U/18 Odluka 5 o izmeni ugovora 237/U/18 Odluka 3 o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1