Javne Nabavke

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

29.10.2020

74U20 Usluge fizičkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite lica,opreme i objekata SMATSA doo u Srbiji

30.11.2020 do 10:00

01.07.2020

69U20 Tehnička podrška u održavanju ARTAS, SDDS-NG i AFTN-AMHS sistema u vangarantnom periodu

20.08.2020 do 10:00

01.06.2020

63U20 Servis i popravka protivpožarnih sistema i opreme u objektima SMATSA doo

17.07.2020 do 11:00

01.05.2020

55U20 Usluga održavanja programa za osnovna sredstva

22.06.2020 do 10:00

01.03.2020

25U20 Osiguranje vazduhoplova za obuku u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji

06.04.2020 do 10:00

01.01.2020

234D19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd

27.01.2020 do 10:00

01.01.2020

231D19 Nabavka i instalacija NDB

21.01.2020 do 10:00

01.01.2020

238D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Srbiji

12.02.2020 do 10:00

01.07.2018

138U18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMA

13.08.2018 do 13:00

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 01 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Odluka o izdavanju narudžbenice 03 Odluka o izdavanju narudžbenice-obustavi postupka 04 Odluka o izdavanju narudžbenice 05 Odluka o izdavanju narudžbenice 06 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 07 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 08 Odluka o izdavanju narudžbenice 09 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 10 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 11 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 12 Odluka o izdavanju narudžbenice 13 Odluka o izdavanju narudžbenice 14 Odluka o izdavanju narudžbenice 15 Odluka o izdavanju narudžbenice 16 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 17 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 18 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 19 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 20 Odluka o izdavanju narudžbenice 21 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 22 Odluka o izdavanju narudžbenice 23 Odluka o izdavanju narudžbenice 24 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 25 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 26 Odluka o izdavanju narudžbenice 27 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 28 Odluka o izdavanju narudžbenice 29 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 30 Odluka o izdavanju narudžbenice 31 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 32 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 33 Odluka o izdavanju narudžbenice 34 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 35 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 36 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 37 Odluka o izdavanju narudžbenice 38 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 39 Odluka o izdavanju narudžbenice 40 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 41 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 42 Odluka o izdavanju narudžbenice 43 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 44 Odluka o izdavanju narudžbenice 45 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 46 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 47 Odluka o izdavanju narudžbeniceobustavi postupka 48 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 49 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 50 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 51 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 52 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 53 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 54 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 55 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 56 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 57 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 58 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 59 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 60 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 61 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 62 Odluka o izdavanju narudžbenice 63 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 64 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 65 Odluka o izdavanju narudžbenice 66 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 67 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 68 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 69 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 70 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 71 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 72 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 73 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja njarudžbenice 74 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 75 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 76 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 77 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 78 Odluka o izdavanju narudžbenice 79 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 80 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 81 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 82 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 83 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 84 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 85 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 86 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 87 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 88 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 89 138U19 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 90 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 91 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 92 Odluka o izdavanju narudžbenice 93 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 94 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 95 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 96 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 97 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 98 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 99 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 100 Odluka o izdavanju narudžbenice 101 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 102 Odluka o izdavanju narudžbenice 103 Odluka o izdavanju narudžbenice 104 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 105 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 106 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine Odluka o izdavanju narudžbenice 107 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 108 Odluka o izdavanju narudžbenice 109 Odluka o izdavanju narudžbenice 110 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 111 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 112 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 113 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 114 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 115 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 116 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 117 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 118 Odluka o izdavanju narudžbenice 119 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine Odluka o izdavanju narudžbenice 120 Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 121 Odluka o izdavanju narudžbenice 122 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine Odluka o izdavanju narudžbenice 123 Odluka o izdavanju narudžbenice 124 Odluka o izdavanju narudžbenice 125 Odluka o izdavanju narudžbenice 126 Odluka o obustavi postupka izdavanja narudžbenice 127

01.06.2018

82D18 Kancelarijski materijal

21.06.2018 do 10:00

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Izmena 1 konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Izmena 2 konkursne dokumentacije Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 1 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 2 Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 1 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020 godine Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2020. godine Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma četvrti kvartal 2020 Partija 2 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2021. godine Partija 2

01.12.2019

Aneksi ugovora iz prethodnih godina

31.03.2019 do 00:00

214/R/15 Odluka o izmeni ugovora 249/R/15 Odluka o izmeni ugovora 179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 215/R/15 Odluka o izmeni ugovora 145/R/15 Odluka o izmeni ugovora 240/R/15 Odluka o izmeni ugovora 233/D/15 Odluka o izmeni ugovora 222/R/15 Odluka o izmeni ugovora Odluka o izmeni ugovora 267R15 242/R/15 Odluka o izmeni ugovora 252/R/15 Odluka o izmeni ugovora 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3 244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4 149/U/15 Odluka o izmeni ugovora 255/D/15 Odluka o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 160/U/16 Odluka o izmeni ugovora 241/U/16 Odluka o izmeni ugovora 265/R/15 Odluka o izmeni ugovora 184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 225/U/16 Odluka o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2 255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora 231/U/16 Odluka o izmeni ugovora 241U16 Odluka o izmeni ugovora 2 251U16 Odluka o izmeni ugovora 184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 149/R/16 Odluka o izmeni ugovora 166/R/16 Odluka o izmeni ugovora 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2 251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2 87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 125/U/16 Odluka o izmeni ugovora 87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2 204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1 128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Odluka o izmeni ugovora 26R17 72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora 110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora 204/U/15 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 1 23/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 3 o izmeni ugovora 24/U/17 Odluka o izmeni ugovora 153/R/17 Odluka o izmeni ugovora 67/R/16 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 2 23U17 Odluka o izmeni ugovora 4 204/U/15 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 1 5/D/17 Odluka o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 5 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 6 o izmeni ugovora 93/R/16 Odluka o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 7 o izmeni ugovora 167/U/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 4 23/U/17 Odluka 8 o izmeni ugovora 23/U/17 Odluka 9 o izmeni ugovora 214/U/18 Odluka o izmeni ugovora 175U18 Odluka o izmeni ugovora broj 3 37U18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 174/R/18 Odluka o izmeni ugovora 81/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 237/U/18 Odluka o izmeni ugovora 170/R/18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1 175/U/18 Odluka o izmeni ugovora broj 4 202/U/18 Odluka o izmeni ugovora Partija 1 173/D/16 Odluka o izmeni ugovora 210/R/18 Odluka o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1 189/D/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 167/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4 237/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 210/R/18 Odluka 2 o izmeni ugovora 175/U/18 Odluka 5 o izmeni ugovora 237/U/18 Odluka 3 o izmeni ugovora 103/R/17 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1