AIS

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo je sertifikovani pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi koje obuhvataju usluge u vazdušnom saobraćaju (ATS), usluge komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), usluge vazduhoplovne meteorologije (MET) i usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS).

Usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS, Aeronautical Information Services) obuhvataju pružanje vazduhoplovnih informacija/podataka neophodnih za bezbednu, redovnu i efikasnu vazdušnu plovidbu.

Usluge AIS-a koriste:

  • osoblje uključeno u letačke operacije (posade i planeri leta); i
  • pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi odgovorni za informisanje vazduhoplova u letu i pretpoletno informisanje.

 

SMATSA AIS prima i/ili stvara, sakuplja, obrađuje, formatira, objavljuje/čuva i distribuira vazduhoplovne informacije/podatke za vazdušni prostor u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Procesi vazduhoplovnog informisanja su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom sadržanom u ICAO Aneksu 4, ICAO Aneksu 15, ICAO Doc 10066 i ICAO Doc 8126, međunarodnim standardima ISO 9000 i ISO 9001 i zajedničkim zahtevima Jedinstvenog evropskog neba.

Vazduhoplovne informacije se objavljuju kao Integrisani vazduhoplovni informativni paket (IAIP) koji čine sledeći elementi:

 

Dostupnost AIS proizvoda/usluga u različitim fazama leta

Informacije se objavljuju u posebnim paketima za civilni saobraćaj (instrumentalno – IFR i vizuelno – VFR letenje) i vojno letenje.

Informacije su dostupne u obliku teksta, tabela i vazduhoplovnih karata koje se objavljuju u papirnoj verziji i elektronski (eAIP, html i pdf prikaz na CD-u). Obe verzije je moguće naručiti putem narudžbenice, a trenutno važećoj elektronskoj verziji AIP/VFR AIP se može pristupiti preko ovog internet sajta.

Sistem vazduhoplovnog informisanja SMATSA je baziran na Evropskoj bazi AIS podataka  (EAD, European AIS Database) – najnaprednijem AIS sistemu u svetu i zajedničkom poduhvatu evropskih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi. Ova baza omogućava razmenu podataka u elektronskom obliku, unapređeni kvalitet podataka kao i njihovu dostupnost u realnom vremenu širom sveta putem interneta.

U sklopu pružanja usluga pretpoletnog informisanja u ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) na aerodromima Beograd/Nikola Tesla, Niš/Konstantin Veliki, Podgorica, Tivat i Vršac, korisnicima su, posredstvom EAD-a, dostupne informacije iz svih evropskih AIP-ova i PIB-ovi sa NOTAM-ima iz celog sveta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije