AIS

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo je sertifikovani pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi koje obuhvataju usluge u vazdušnom saobraćaju (ATS), usluge komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), usluge vazduhoplovne meteorologije (MET) i usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS).

Usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS, Aeronautical Information Services) obuhvataju pružanje vazduhoplovnih informacija/podataka neophodnih za bezbednu, redovnu i efikasnu vazdušnu plovidbu.

Usluge AIS-a koriste:

  • osoblje uključeno u letačke operacije (posade i planeri leta); i
  • pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi odgovorni za informisanje vazduhoplova u letu i pretpoletno informisanje.

 

SMATSA AIS prima i/ili stvara, sakuplja, obrađuje, formatira, objavljuje/čuva i distribuira vazduhoplovne informacije/podatke za vazdušni prostor u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Procesi vazduhoplovnog informisanja su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom sadržanom u ICAO Aneksu 4, ICAO Aneksu 15, ICAO Doc 10066 i ICAO Doc 8126, međunarodnim standardima ISO 9000 i ISO 9001 i zajedničkim zahtevima Jedinstvenog evropskog neba.

Vazduhoplovne informacije se objavljuju kao Integrisani vazduhoplovni informativni paket (IAIP) koji čine sledeći elementi:

 

Dostupnost AIS proizvoda/usluga u različitim fazama leta

Informacije se objavljuju u posebnim paketima za civilni saobraćaj (instrumentalno – IFR i vizuelno – VFR letenje) i vojno letenje.

Informacije su dostupne u obliku teksta, tabela i vazduhoplovnih karata koje se objavljuju u papirnoj verziji i elektronski (eAIP, html i pdf prikaz na CD-u). Obe verzije je moguće naručiti putem narudžbenice, a trenutno važećoj elektronskoj verziji AIP/VFR AIP se može pristupiti preko ovog internet sajta.

Sistem vazduhoplovnog informisanja SMATSA je baziran na Evropskoj bazi AIS podataka  (EAD, European AIS Database) – najnaprednijem AIS sistemu u svetu i zajedničkom poduhvatu evropskih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi. Ova baza omogućava razmenu podataka u elektronskom obliku, unapređeni kvalitet podataka kao i njihovu dostupnost u realnom vremenu širom sveta putem interneta.

U sklopu pružanja usluga pretpoletnog informisanja u ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) na aerodromima Beograd/Nikola Tesla, Niš/Konstantin Veliki, Podgorica, Tivat i Vršac, korisnicima su, posredstvom EAD-a, dostupne informacije iz svih evropskih AIP-ova i PIB-ovi sa NOTAM-ima iz celog sveta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije