Istorija

2000
20. januar

Nakon NATO bombardovanja vazdušni prostor SR Jugoslavije se otvora za međunarodni civilni avio-saobraćaj za prelete, kao i za poletanja i sletanja sa područnih aerodroma, osim u delu vazdušnog prostora iznad Kosova i Metohije koji je u nadležnosti Komandanta KFOR. U vazdušnom prostoru SR Jugoslavije, otvorenom za odvijanje saobraćaja usluge kontrole letenja i ostale usluge u vazdušnoj plovidbi pruža Savezna uprava za kontrolu letenja (SUKL). Saobraćaj se odvija i usluge pružaju na mreži vazdušnih puteva i ruta koje povezuju SR Jugoslaviju sa svim susednim državama, kao i u delu iznad međunarodnih voda Južnog Jadrana. SUKL pruža usluge i u delu vazdušnog prostora BiH u gornjem sloju, kao i na delu rute koja se prostire kroz severni segment R. Hrvatske ka granici sa R. Srbijom. SUKL pruža usluge koristeći uređaje i sisteme, delom sačuvane i obnovljene nakon ratnih dejstava limitiranih, ali dovoljnih mogućnosti za pružanje usluga u datim okolnostima i obimu saobraćaja.

2003
29. decembar

Formira se Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo. SUKL prestaje da postoji. SMATSA nastavlja sa pružanjem usluga u vazdušnom saobraćaju u istom prostoru gde ih je pružala SUKL, a u međuvremenu su pokrenuti projekti modernizacije glavnog sistema za obradu/prikaz podataka o letovima vazduhoplova i radarskih sistema.

2004
jun

U operativan rad Oblasne kontrola letenja Beograd, prilazne kontrole letenja Beograd i prilazne kontrole letenja Podgorica uvodi se ASUE TrackView– sistem za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova.

2005-2006

u operativan rad puštena 4 nova radarska sistema: Murtenica, Koviona, Koševac i Srpska Gora .

2007
jun

R. Srbija i Crna Gora su integrisane u evropski multilateralni sistem naplate rutnih naknada, tako da SMATSA postaje deo jedinstvenog evropskog sistema objedinjene naplate usluga kontrola letenja – CRCO.

jul

SMATSA objavljuje tender za sveobuhvatnu modernizaciju svoje infrastrukture, uređaja i sistema koji se koriste za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi – projekat FAMUS.

2009
mart

zaključeni ugovori za realizaciju projekta FAMUS sa firmom THALES i sa izvođačima radova za izgradnju novog centra kontrole letenja na beogradskom aerodromu.

septembar

u operativan rad pušten novi toranj na aerodromu Batajnica

2010

Preuzet JAT Vršac

April

SMATSA sertifikovana za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva R. Srbije – potvrda usklađenosti SMATSA sa regulatornim zahtevima jedinstvenog evropskog neba.

2011
Maj

U operativan rad pušten novi Centar kontrole letenja na beogradskom aerodromu – CKL Beograd. U operativnom radu su novi sistemi i uređaji za prikaz i obradu podataka o letovima vazduhoplova, za govornu komunikaciju, testiranje, snimanje i reprodukciju i najvećim delom ostali sistemi obuhvaćeni projektom FAMUS.

Oktobar

U operativan rad pušten novi toranj na aerodromu Kraljevo.

2012
Februar

potvrđen kontinuitet SMATSA zaključivanjem Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između R. Srbije i Crne Gore i potpisivanjem Ugovora o potvrđivanju kontinuiteta pružanja vazduhoplovnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije. SMATSA menja naziv u Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo, Beograd.

2014
April

u skladu sa Implementacionim sporazumom između NATO i R. Mađarske i uz saglasnost nadležnih državnih organa R. Srbije, mađarski provajder Hungarocontrol počinje sa pružanjem usluga u FIR Beograd u vazdušnom prostoru iznad Kosova i Metohije od nivoa leta 205.

2015
April

pušten u operativan rad sekundarni nadzorni radar na lokaciji Srpska Gora.

Decembar

pokrenut novi investicioni ciklus i iniciran program modernizacije SUSAN.

2016
Jul

pušten u operativan rad rekonstruisan toranj na aerodromu Tivat.

Decembar

počela operativna primena SEAFRA – slobodno prekogranično korišćenje ruta u vazdušnom prostoru iznad R. Hrvatske, Bosne i Hercegovine, R. Srbije i Crne Gore.

Decembar

počela operativna primena FASOS – rezervnog sistema za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova u CKL Beograd, AKL Beograd i TKL Podgorica.

2017
Decembar

zaključen ugovor sa EBRD bankom za finansiranje dela programa SUSAN koji se odnosi na uređaje i sistema iz oblasti navigacije i upravljanja vazdušnim saobraćajem

2018
Februar

počela operativna primena SECSIFRA – Slobodno prekogranično korišćenje ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope. Inicijative SEAFRA (R. Hrvatska, BiH, R. Srbija i Crna Gora) i SEENFRA (Austrija i Slovenija) su integrisane u jedinstvenu inicijativu.

April

zaključen ugovor sa EIB bankom za finansiranje dela programa SUSAN koji se odnosi na infrastruktirni segment – građevinski, telekomunikacioni i energetski domen

2019
Maj

Realizovano hardversko i softversko unapređenje sistema za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova. Sistem unapređen, proširen tako da se koristi pored CKL Beograd, AKL Beograd i TKL Podgorica, i na AKL Batajnica, Niš, Kraljevo i Tivat.

2020
Mart

početak radova na izgradnji novog tornja i aneksa CKL na beogradskom aerodromu.

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije