Istorija

2000
20. januar

Nakon NATO bombardovanja vazdušni prostor SR Jugoslavije se otvora za međunarodni civilni avio-saobraćaj za prelete, kao i za poletanja i sletanja sa područnih aerodroma, osim u delu vazdušnog prostora iznad Kosova i Metohije koji je u nadležnosti Komandanta KFOR. U vazdušnom prostoru SR Jugoslavije, otvorenom za odvijanje saobraćaja usluge kontrole letenja i ostale usluge u vazdušnoj plovidbi pruža Savezna uprava za kontrolu letenja (SUKL). Saobraćaj se odvija i usluge pružaju na mreži vazdušnih puteva i ruta koje povezuju SR Jugoslaviju sa svim susednim državama, kao i u delu iznad međunarodnih voda Južnog Jadrana. SUKL pruža usluge i u delu vazdušnog prostora BiH u gornjem sloju, kao i na delu rute koja se prostire kroz severni segment R. Hrvatske ka granici sa R. Srbijom. SUKL pruža usluge koristeći uređaje i sisteme, delom sačuvane i obnovljene nakon ratnih dejstava limitiranih, ali dovoljnih mogućnosti za pružanje usluga u datim okolnostima i obimu saobraćaja.

2003
29. decembar

Formira se Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo. SUKL prestaje da postoji. SMATSA nastavlja sa pružanjem usluga u vazdušnom saobraćaju u istom prostoru gde ih je pružala SUKL, a u međuvremenu su pokrenuti projekti modernizacije glavnog sistema za obradu/prikaz podataka o letovima vazduhoplova i radarskih sistema.

2004
jun

U operativan rad Oblasne kontrola letenja Beograd, prilazne kontrole letenja Beograd i prilazne kontrole letenja Podgorica uvodi se ASUE TrackView– sistem za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova.

2005-2006

u operativan rad puštena 4 nova radarska sistema: Murtenica, Koviona, Koševac i Srpska Gora .

2007
jun

R. Srbija i Crna Gora su integrisane u evropski multilateralni sistem naplate rutnih naknada, tako da SMATSA postaje deo jedinstvenog evropskog sistema objedinjene naplate usluga kontrola letenja – CRCO.

jul

SMATSA objavljuje tender za sveobuhvatnu modernizaciju svoje infrastrukture, uređaja i sistema koji se koriste za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi – projekat FAMUS.

2009
mart

zaključeni ugovori za realizaciju projekta FAMUS sa firmom THALES i sa izvođačima radova za izgradnju novog centra kontrole letenja na beogradskom aerodromu.

septembar

u operativan rad pušten novi toranj na aerodromu Batajnica

2010

Preuzet JAT Vršac

April

SMATSA sertifikovana za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva R. Srbije – potvrda usklađenosti SMATSA sa regulatornim zahtevima jedinstvenog evropskog neba.

2011
Maj

U operativan rad pušten novi Centar kontrole letenja na beogradskom aerodromu – CKL Beograd. U operativnom radu su novi sistemi i uređaji za prikaz i obradu podataka o letovima vazduhoplova, za govornu komunikaciju, testiranje, snimanje i reprodukciju i najvećim delom ostali sistemi obuhvaćeni projektom FAMUS.

Oktobar

U operativan rad pušten novi toranj na aerodromu Kraljevo.

2012
Februar

potvrđen kontinuitet SMATSA zaključivanjem Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između R. Srbije i Crne Gore i potpisivanjem Ugovora o potvrđivanju kontinuiteta pružanja vazduhoplovnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije. SMATSA menja naziv u Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo, Beograd.

2014
April

u skladu sa Implementacionim sporazumom između NATO i R. Mađarske i uz saglasnost nadležnih državnih organa R. Srbije, mađarski provajder Hungarocontrol počinje sa pružanjem usluga u FIR Beograd u vazdušnom prostoru iznad Kosova i Metohije od nivoa leta 205.

2015
April

pušten u operativan rad sekundarni nadzorni radar na lokaciji Srpska Gora.

Decembar

pokrenut novi investicioni ciklus i iniciran program modernizacije SUSAN.

2016
Jul

pušten u operativan rad rekonstruisan toranj na aerodromu Tivat.

Decembar

počela operativna primena SEAFRA – slobodno prekogranično korišćenje ruta u vazdušnom prostoru iznad R. Hrvatske, Bosne i Hercegovine, R. Srbije i Crne Gore.

Decembar

počela operativna primena FASOS – rezervnog sistema za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova u CKL Beograd, AKL Beograd i TKL Podgorica.

2017
Decembar

zaključen ugovor sa EBRD bankom za finansiranje dela programa SUSAN koji se odnosi na uređaje i sistema iz oblasti navigacije i upravljanja vazdušnim saobraćajem

2018
Februar

počela operativna primena SECSIFRA – Slobodno prekogranično korišćenje ruta u zajedničkom vazdušnom prostoru jugoistočne Evrope. Inicijative SEAFRA (R. Hrvatska, BiH, R. Srbija i Crna Gora) i SEENFRA (Austrija i Slovenija) su integrisane u jedinstvenu inicijativu.

April

zaključen ugovor sa EIB bankom za finansiranje dela programa SUSAN koji se odnosi na infrastruktirni segment – građevinski, telekomunikacioni i energetski domen

2019
Maj

Realizovano hardversko i softversko unapređenje sistema za obradu i prikaz podataka o letovima vazduhoplova. Sistem unapređen, proširen tako da se koristi pored CKL Beograd, AKL Beograd i TKL Podgorica, i na AKL Batajnica, Niš, Kraljevo i Tivat.

2020
Mart

početak radova na izgradnji novog tornja i aneksa CKL na beogradskom aerodromu.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije