Bezbednost

U nastojanju da sa trendom porasta vazdušnog saobraćaja unapredi i kvalitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, SMATSA doo posvećuje značajnu pažnju povećanju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti, uz stalno praćenje i zadovoljenje zahteva svojih korisnika.

Prioritet SMATSA doo je, da kroz upravljanje identifikovanim opasnostima i rizicima eliminiše ili umanji njihov uticaj na bezbednost pružanja usluga, mogućnost povrede lica, oštećenje opreme ili negativan uticaj na životnu sredinu.

Bezbednost je strateško opredeljenje i korporativna vrednost SMATSA doo i u tom smislu SMATSA doo nastoji da obezbedi i pruži bezbedno okruženje svojim zaposlenima i korisnicima usluga.

Poslovnom strategijom SMATSA doo definisani su jasni, relevantni i ostvarljivi ciljevi poslovanja SMATSA doo, usaglašeni na nivou organizacionih jedinica i strukture upravljanja.

Bezbednost i kvalitet svojih usluga SMATSA doo obezbeđuje primenom novih tehnologija, unapređenjem procedura i procesa i uz konstantno stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenih.

SMATSA doo sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije i države Crne Gore, kao i sa standardima, zahtevima i preporukama međunarodnih organizacija ICAO, EUROCONTROL, EASA i CANSO.

U svrhu dostizanja visokog nivoa bezbednosti vazdušnog saobraćaja, SMATSA doo se odredila da:

  • bezbednosti vazdušnog saobraćaja posveti najveći mogući prioritet;
  • obezbedi neophodne uslove i sredstva, kao i odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za nesmetano i konstantno unapređenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti;
  • jasno definiše ulogu, zadatke i odgovornost svih zaposlenih u pogledu bezbednosnog učinka;
  • kroz uspostavljen proces upravljanja rizicima vrši identifikaciju opasnosti kako bi se posledice rizika eliminisale ili umanjile do prihvatljivog nivoa;
  • podstiče razmenu bezbednosnih informacija i iskustava sa svim zainteresovanim stranama.

SMATSA doo je, u cilju unapređenja kvaliteta i bezbednosti usluga koje pruža, razvila jedinstvenu „kulturu poverenja“, kreirala okruženje u kojem se zaposleni ohrabruju i motivišu za dostavljanje svih informacija, koje imaju ili mogu imati uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja, bez straha da će biti nepravedno tretirani, zastrašivani ili okrivljeni, ali u kojoj je takođe jasno definisana granica između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja/delovanja.

SMATSA doo poslovima unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja posvećuje najveći mogući prioritet, iznad i van svih uticaja i pritisaka, da li da su oni socijalne, političke, ekonomske ili bilo koje druge prirode, težeći da uspostavi adekvatan balans između bezbednosti, efikasnosti, kapaciteta i troškova pružanja usluga.

Info centar SMATSA

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije