Bezbednost

U nastojanju da sa trendom porasta vazdušnog saobraćaja unapredi i kvalitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, SMATSA doo posvećuje značajnu pažnju povećanju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti, uz stalno praćenje i zadovoljenje zahteva svojih korisnika.

Prioritet SMATSA doo je, da kroz upravljanje identifikovanim opasnostima i rizicima eliminiše ili umanji njihov uticaj na bezbednost pružanja usluga, mogućnost povrede lica, oštećenje opreme ili negativan uticaj na životnu sredinu.

Bezbednost je strateško opredeljenje i korporativna vrednost SMATSA doo i u tom smislu SMATSA doo nastoji da obezbedi i pruži bezbedno okruženje svojim zaposlenima i korisnicima usluga.

Poslovnom strategijom SMATSA doo definisani su jasni, relevantni i ostvarljivi ciljevi poslovanja SMATSA doo, usaglašeni na nivou organizacionih jedinica i strukture upravljanja.

Bezbednost i kvalitet svojih usluga SMATSA doo obezbeđuje primenom novih tehnologija, unapređenjem procedura i procesa i uz konstantno stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenih.

SMATSA doo sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije i države Crne Gore, kao i sa standardima, zahtevima i preporukama međunarodnih organizacija ICAO, EUROCONTROL, EASA i CANSO.

U svrhu dostizanja visokog nivoa bezbednosti vazdušnog saobraćaja, SMATSA doo se odredila da:

  • bezbednosti vazdušnog saobraćaja posveti najveći mogući prioritet;
  • obezbedi neophodne uslove i sredstva, kao i odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za nesmetano i konstantno unapređenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti;
  • jasno definiše ulogu, zadatke i odgovornost svih zaposlenih u pogledu bezbednosnog učinka;
  • kroz uspostavljen proces upravljanja rizicima vrši identifikaciju opasnosti kako bi se posledice rizika eliminisale ili umanjile do prihvatljivog nivoa;
  • podstiče razmenu bezbednosnih informacija i iskustava sa svim zainteresovanim stranama.

SMATSA doo je, u cilju unapređenja kvaliteta i bezbednosti usluga koje pruža, razvila jedinstvenu „kulturu poverenja“, kreirala okruženje u kojem se zaposleni ohrabruju i motivišu za dostavljanje svih informacija, koje imaju ili mogu imati uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja, bez straha da će biti nepravedno tretirani, zastrašivani ili okrivljeni, ali u kojoj je takođe jasno definisana granica između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja/delovanja.

SMATSA doo poslovima unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja posvećuje najveći mogući prioritet, iznad i van svih uticaja i pritisaka, da li da su oni socijalne, političke, ekonomske ili bilo koje druge prirode, težeći da uspostavi adekvatan balans između bezbednosti, efikasnosti, kapaciteta i troškova pružanja usluga.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije