Bezbednost

U nastojanju da sa trendom porasta vazdušnog saobraćaja unapredi i kvalitet pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, SMATSA doo posvećuje značajnu pažnju povećanju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti, uz stalno praćenje i zadovoljenje zahteva svojih korisnika.

Prioritet SMATSA doo je, da kroz upravljanje identifikovanim opasnostima i rizicima eliminiše ili umanji njihov uticaj na bezbednost pružanja usluga, mogućnost povrede lica, oštećenje opreme ili negativan uticaj na životnu sredinu.

Bezbednost je strateško opredeljenje i korporativna vrednost SMATSA doo i u tom smislu SMATSA doo nastoji da obezbedi i pruži bezbedno okruženje svojim zaposlenima i korisnicima usluga.

Poslovnom strategijom SMATSA doo definisani su jasni, relevantni i ostvarljivi ciljevi poslovanja SMATSA doo, usaglašeni na nivou organizacionih jedinica i strukture upravljanja.

Bezbednost i kvalitet svojih usluga SMATSA doo obezbeđuje primenom novih tehnologija, unapređenjem procedura i procesa i uz konstantno stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenih.

SMATSA doo sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije i države Crne Gore, kao i sa standardima, zahtevima i preporukama međunarodnih organizacija ICAO, EUROCONTROL, EASA i CANSO.

U svrhu dostizanja visokog nivoa bezbednosti vazdušnog saobraćaja, SMATSA doo se odredila da:

  • bezbednosti vazdušnog saobraćaja posveti najveći mogući prioritet;
  • obezbedi neophodne uslove i sredstva, kao i odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za nesmetano i konstantno unapređenje bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti;
  • jasno definiše ulogu, zadatke i odgovornost svih zaposlenih u pogledu bezbednosnog učinka;
  • kroz uspostavljen proces upravljanja rizicima vrši identifikaciju opasnosti kako bi se posledice rizika eliminisale ili umanjile do prihvatljivog nivoa;
  • podstiče razmenu bezbednosnih informacija i iskustava sa svim zainteresovanim stranama.

SMATSA doo je, u cilju unapređenja kvaliteta i bezbednosti usluga koje pruža, razvila jedinstvenu „kulturu poverenja“, kreirala okruženje u kojem se zaposleni ohrabruju i motivišu za dostavljanje svih informacija, koje imaju ili mogu imati uticaja na bezbednost vazdušnog saobraćaja, bez straha da će biti nepravedno tretirani, zastrašivani ili okrivljeni, ali u kojoj je takođe jasno definisana granica između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja/delovanja.

SMATSA doo poslovima unapređenja bezbednosti vazdušnog saobraćaja posvećuje najveći mogući prioritet, iznad i van svih uticaja i pritisaka, da li da su oni socijalne, političke, ekonomske ili bilo koje druge prirode, težeći da uspostavi adekvatan balans između bezbednosti, efikasnosti, kapaciteta i troškova pružanja usluga.

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije