Zapošljavanje

Poziv zainteresovanima za rad u vazduhoplovnoj tehnici

02.11.2023

Vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja se bavi implementacijom i održavanjem tehničkih sistema kontrole letenja u domenu telekomunikacija, zemaljskih radio-navigacionih sistema, meteoroloških sistema, automatskih sistema kontrole letenja, radarskih sistema i elektroenergetike. Osnovna zaduženja vazduhoplovno-tehničkog osoblja su: Održavanje tehničkih sistema kontrole letenja koje podrazumeva neprekidni nadzor 24/7, redovne preglede, korektivno održavanje, dijagnostiku i otklanjanje otkaza i neregularnosti u…

Detaljnije

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

23.06.2023

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS ZA PRIJEM 12 KANDIDATA NA OBUKU RADI STICANJA DOZVOLE KONTROLORA LETENJA I OVLAŠĆENJA ACS BEOGRAD (CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD)   Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd obaveštava sledeće: Produžava se rok za prijem prijava kandidata na Konkurs za prijem 12 kandidata na obuku…

Detaljnije

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

08.05.2023

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD objavljuje KONKURS za prijem 12 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd (Centar kontrole letenja Beograd);     Konkurs Za Prijem Nacionalne Klase ACS 2023 Informacija uz Konkurs Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO na adresi www.smatsa.rs moraju da…

Detaljnije

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

26.10.2022

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD objavljuje KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja: četiri (4) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP KRALJEVO; pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP VRŠAC;   OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU 1. …

Detaljnije

KONKURS za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

30.05.2022

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD objavljuje KONKURS za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:   pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica; četiri (4) kandidata za ovlašćenje APP Tivat.   OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU da su državljani Crne Gore;…

Detaljnije

Informacija u vezi raspisivanja novih konkursa za prijem kandidata na školovanje radi sticanja dozvole kontrolora letenja i prijema novih studenata

15.10.2021

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd trenutno nema potrebu za školovanjem novih kontrolora letenja. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd konkurse za školovanje novih kontrolora letenja organizuje u skladu sa potrebama sistema. Potrebe sistema iskazujemo putem javnog konkursa, koji sadrži broj potrebnih kandidata i uslove za prijem na školovanje.…

Detaljnije

Konkurs za nacionalnu klasu kontrolora letenja

26.03.2019

26.03.2019 KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore   VAŽNO OBAVEŠTENJE   KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD objavljuje KONKURS za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja: dvadesetčetiri (24) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd (Centar kontrole letenja Beograd); pet (5) kandidata za…

Detaljnije