NOTAM i pretpoletni informativni bilten (PIB)

NOTAM je telekomunikacijski distribuirana poruka koja sadrži informacije o uspostavljanju, stanju ili izmeni vazduhoplovnog sredstva, službe, postupka ili opasnosti čije je blagovremeno poznavanje neophodno osoblju koje učestvuje u pripremi i izvršenju letenja.

Tekst svakog NOTAM-a sadrži informacije date onim redosledom koji je prikazan u ICAO NOTAM obrascu, a sastavljen je od oznaka, tj. standardizovanih skraćenica koje su dodeljene ICAO NOTAM kodu uz dopunu ICAO skraćenica, indikatora, identifikatora, oznaka, pozivnih znakova, frekvencija, cifara i otvorenog teksta.

NOTAM-i se distribuiraju u četiri serije označene slovima A, C, M i S.

Serija A – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja, objavljuje se na engleskom jeziku, a ima međunarodnu i domaću distribuciju.

Serija C – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji i u Crnoj Gori objavljuje se na srpskom/crnogorskom jeziku i ima distribuciju samo u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Serija M – sadrži obaveštenja od značaja za vojni vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji i distribuira se samo osoblju uključenom u vojne letačke operacije.

Serija S – (SNOWTAM) je posebna serija NOTAM-a koja pomoću utvrđenog obrasca obaveštava o prisustvu ili otklanjanju opasnih uslova prouzrokovanih snegom, ledom, lapavicom ili stajaćom vodom nastalom topljenjem snega, lapavice i leda na površinama za kretanje vazduhoplova. Početkom zimskog perioda NOTAM-i serije S, za svaki aerodrom za koji se objavljuju SNOWTAM-i, dobijaju serijski broj koji počinje sa 0001. Detaljni podaci se daju u planu čišćenja snega u AIP-u u delu Aerodromi (AD).

Zahtev za NOTAM može podneti merodavan izvor podataka slanjem popunjenog obrasca Zahtev za objavljivanje NOTAM-a, direktno na kontakt podatke Međunarodnog NOTAM biroa Beograd (NOF Beograd).

Pretpoletni informativni bilten (PIB, Pre-flight Information Bulletin) je pregled operativno značajnih NOTAM-a na snazi, pripremljen neposredno pred let. U ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) je moguće preuzeti sledeće tipove PIB-a:

  • aerodromski PIB;
  • oblasni PIB;
  • rutni PIB; i
  • uskorutni PIB.

 

U ARO-ima na aerodromima BEOGRAD/Nikola Tesla, NIŠ/Konstantin Veliki, PODGORICA, TIVAT i VRŠAC je moguće, posredstvom EAD-a (Evropske baze AIS podataka), dobiti PIB-ove sa NOTAM-ima iz celog sveta. Pomoću EAD aplikacije korisnicima su na raspolaganju PIB-ovi koji se izrađuju na osnovu podnetog plana leta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

21maj

Vazduhoplovna akademija u Vršcu postala deo sistema formalnog obrazovanja

Ugovor o prenosu imovine Vazduhoplovne akademije u Vršcu…

Detaljnije

27april

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

09februar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore…

Detaljnije

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije