NOTAM i pretpoletni informativni bilten (PIB)

NOTAM je poruka koja se distribuira putem telekomunikacija, a koja sadrži informacije o uspostavljanju, stanju ili izmeni bilo kog vazduhoplovnog uređaja, službe, postupka ili opasnosti, čije je blagovremeno poznavanje značajno za osoblje koje učestvuje u pripremi i realizaciji leta.

Tekst svakog NOTAM-a sadrži informacije date onim redosledom koji je prikazan u ICAO NOTAM obrascu, a sastavljen je od oznaka, tj. standardizovanih skraćenica koje su dodeljene ICAO NOTAM kodu uz dopunu ICAO skraćenica, indikatora, identifikatora, oznaka, pozivnih znakova, frekvencija, cifara i otvorenog teksta.

NOTAM-i se distribuiraju u četiri serije označene slovima A, C, M i S.

Serija A – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja, objavljuje se na engleskom jeziku, a ima međunarodnu i domaću distribuciju.

Serija C – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji i u Crnoj Gori objavljuje se na srpskom/crnogorskom jeziku i ima distribuciju samo u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Serija M – sadrži obaveštenja od značaja za vojni vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji i distribuira se samo osoblju uključenom u vojne letačke operacije.

Serija S – (SNOWTAM) je posebna serija NOTAM, data u standardnom formatu izveštaja o stanju površina, kojom se obaveštava o postojanju ili prestanku opasnih uslova usled snega, leda, lapavice, mraza, vode koja se zadržava ili vode pomešane sa snegom, lapavicom, ledom ili mrazom na površinama za kretanje vazduhoplova. Početkom zimskog perioda NOTAM-i serije S, za svaki aerodrom za koji se objavljuju SNOWTAM-i, dobijaju serijski broj koji počinje sa 0001. Detaljni podaci se daju u planu čišćenja snega u AIP-u u delu Aerodromi (AD).

Zahtev za NOTAM može podneti merodavan izvor podataka slanjem popunjenog obrasca Zahtev za objavljivanje NOTAM-a, direktno na kontakt podatke Međunarodnog NOTAM biroa Beograd (NOF Beograd).

Pretpoletni informativni bilten (PIB, Pre-flight Information Bulletin) je pregled operativno značajnih NOTAM-a na snazi, pripremljen neposredno pred let. U ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) je moguće preuzeti sledeće tipove PIB-a:

  • aerodromski PIB;
  • oblasni PIB;
  • rutni PIB; i
  • uskorutni PIB.

 

U ARO-ima na aerodromima BEOGRAD/Nikola Tesla, KRALJEVO/Morava, NIŠ/Konstantin Veliki, PODGORICA, TIVAT i VRŠAC je moguće, posredstvom EAD-a (Evropske baze AIS podataka), dobiti PIB-ove sa NOTAM-ima iz celog sveta. Pomoću EAD aplikacije korisnicima su na raspolaganju PIB-ovi koji se izrađuju na osnovu podnetog plana leta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije