NOTAM i pretpoletni informativni bilten (PIB)

NOTAM je poruka koja se distribuira putem telekomunikacija, a koja sadrži informacije o uspostavljanju, stanju ili izmeni bilo kog vazduhoplovnog uređaja, službe, postupka ili opasnosti, čije je blagovremeno poznavanje značajno za osoblje koje učestvuje u pripremi i realizaciji leta.

Tekst svakog NOTAM-a sadrži informacije date onim redosledom koji je prikazan u ICAO NOTAM obrascu, a sastavljen je od oznaka, tj. standardizovanih skraćenica koje su dodeljene ICAO NOTAM kodu uz dopunu ICAO skraćenica, indikatora, identifikatora, oznaka, pozivnih znakova, frekvencija, cifara i otvorenog teksta.

NOTAM-i se distribuiraju u četiri serije označene slovima A, C, M i S.

Serija A – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja, objavljuje se na engleskom jeziku, a ima međunarodnu i domaću distribuciju.

Serija C – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji i u Crnoj Gori objavljuje se na srpskom/crnogorskom jeziku i ima distribuciju samo u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Serija M – sadrži obaveštenja od značaja za vojni vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji i distribuira se samo osoblju uključenom u vojne letačke operacije.

Serija S – (SNOWTAM) je posebna serija NOTAM, data u standardnom formatu izveštaja o stanju površina, kojom se obaveštava o postojanju ili prestanku opasnih uslova usled snega, leda, lapavice, mraza, vode koja se zadržava ili vode pomešane sa snegom, lapavicom, ledom ili mrazom na površinama za kretanje vazduhoplova. Početkom zimskog perioda NOTAM-i serije S, za svaki aerodrom za koji se objavljuju SNOWTAM-i, dobijaju serijski broj koji počinje sa 0001. Detaljni podaci se daju u planu čišćenja snega u AIP-u u delu Aerodromi (AD).

Zahtev za NOTAM može podneti merodavan izvor podataka slanjem popunjenog obrasca Zahtev za objavljivanje NOTAM-a, direktno na kontakt podatke Međunarodnog NOTAM biroa Beograd (NOF Beograd).

Pretpoletni informativni bilten (PIB, Pre-flight Information Bulletin) je pregled operativno značajnih NOTAM-a na snazi, pripremljen neposredno pred let. U ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) je moguće preuzeti sledeće tipove PIB-a:

  • aerodromski PIB;
  • oblasni PIB;
  • rutni PIB; i
  • uskorutni PIB.

 

U ARO-ima na aerodromima BEOGRAD/Nikola Tesla, KRALJEVO/Morava, NIŠ/Konstantin Veliki, PODGORICA, TIVAT i VRŠAC je moguće, posredstvom EAD-a (Evropske baze AIS podataka), dobiti PIB-ove sa NOTAM-ima iz celog sveta. Pomoću EAD aplikacije korisnicima su na raspolaganju PIB-ovi koji se izrađuju na osnovu podnetog plana leta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije