NOTAM i pretpoletni informativni bilten (PIB)

NOTAM je telekomunikacijski distribuirana poruka koja sadrži informacije o uspostavljanju, stanju ili izmeni vazduhoplovnog sredstva, službe, postupka ili opasnosti čije je blagovremeno poznavanje neophodno osoblju koje učestvuje u pripremi i izvršenju letenja.

Tekst svakog NOTAM-a sadrži informacije date onim redosledom koji je prikazan u ICAO NOTAM obrascu, a sastavljen je od oznaka, tj. standardizovanih skraćenica koje su dodeljene ICAO NOTAM kodu uz dopunu ICAO skraćenica, indikatora, identifikatora, oznaka, pozivnih znakova, frekvencija, cifara i otvorenog teksta.

NOTAM-i se distribuiraju u četiri serije označene slovima A, C, M i S.

Serija A – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja, objavljuje se na engleskom jeziku, a ima međunarodnu i domaću distribuciju.

Serija C – sadrži obaveštenja od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji i u Crnoj Gori objavljuje se na srpskom/crnogorskom jeziku i ima distribuciju samo u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Serija M – sadrži obaveštenja od značaja za vojni vazdušni saobraćaj u Republici Srbiji i distribuira se samo osoblju uključenom u vojne letačke operacije.

Serija S – (SNOWTAM) je posebna serija NOTAM-a koja pomoću utvrđenog obrasca obaveštava o prisustvu ili otklanjanju opasnih uslova prouzrokovanih snegom, ledom, lapavicom ili stajaćom vodom nastalom topljenjem snega, lapavice i leda na površinama za kretanje vazduhoplova. Početkom zimskog perioda NOTAM-i serije S, za svaki aerodrom za koji se objavljuju SNOWTAM-i, dobijaju serijski broj koji počinje sa 0001. Detaljni podaci se daju u planu čišćenja snega u AIP-u u delu Aerodromi (AD).

Zahtev za NOTAM može podneti merodavan izvor podataka slanjem popunjenog obrasca Zahtev za objavljivanje NOTAM-a, direktno na kontakt podatke Međunarodnog NOTAM biroa Beograd (NOF Beograd).

Pretpoletni informativni bilten (PIB, Pre-flight Information Bulletin) je pregled operativno značajnih NOTAM-a na snazi, pripremljen neposredno pred let. U ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) je moguće preuzeti sledeće tipove PIB-a:

  • aerodromski PIB;
  • oblasni PIB;
  • rutni PIB; i
  • uskorutni PIB.

 

U ARO-ima na aerodromima BEOGRAD/Nikola Tesla, NIŠ/Konstantin Veliki, PODGORICA, TIVAT i VRŠAC je moguće, posredstvom EAD-a (Evropske baze AIS podataka), dobiti PIB-ove sa NOTAM-ima iz celog sveta. Pomoću EAD aplikacije korisnicima su na raspolaganju PIB-ovi koji se izrađuju na osnovu podnetog plana leta.

Putem ovog internet sajta može se pristupiti Dnevnim listama važećih NOTAM serije A i serije C  koje su informativnog karaktera i nisu za operativnu upotrebu. Za dodatne informacije o NOTAM-ima, posetiti stranicu NOTAM.

Info centar SMATSA

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije

20oktobar

Ministar Momirović u poseti Kontroli letenja Srbije i Crne Gore

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je…

Detaljnije

06oktobar

Kontrolori letenja po dualnom modelu studija

Na osnovu Memoranduma o saradnji na razvoju dualnog…

Detaljnije