Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

27/23 Usluga obuke istraživanje i analiza ATM događaja (SAF – INV)

26.09.2023 do 14:00

14.09.2023

24/23 Zastave

28.09.2023 do 12:00

08.09.2023

21/23 Dvogledi

18.09.2023 do 12:00

25.08.2023

20/23 Prva merenja niskofrekventnog nejonizujućeg zračenja transformatora i merenja nivoa buke u okolini transformatora

05.09.2023 do 10:00

23/23 Usluga testiranja radi utvrđivanja nivoa znanja engleskog jezika

17.08.2023 do 10:00

22/23 Obuka zaposlenih iz oblasti javnih nabavki

15.08.2023 do 11:00

14/23 Servis separatora ulja i naftnih derivata i separatora kuhinjskih masti

07.07.2023 do 12:00

28.07.2023

19/23 Stručni nadzor nad izgradnjom objekta RS Besna kobila – teretna platforma

16.08.2023 do 10:00

29.06.2023

18/23 Pranje i čišćenje službenih vozila u Crnoj Gori

17.07.2023 do 11:00

22.06.2023

13/23 Magacinska oprema

04.07.2023 do 12:00

10.07.2023

17/23 Usluga remonta i testiranja motor-reduktora obrtnog mehanizma antenskog sistema radara

17.07.2023 do 10:00

29.05.2023

16/23 Obuka iz domena bezbijednosti, Moduli 1, 18, 17B za zaposlene u CG

09.06.2023 do 10:30

29.05.2023

15/23 Obuka iz domena sigurnosti (safetu) AST i ADT za zaposlene u Crnoj Gori

09.06.2023 do 10:30

10/23 Godišnja nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta životnom sredinom

19.05.2023 do 10:00

11/23 Usluge Press clippinga

19.05.2023 do 10:00

11.05.2023

9/23 Usluga obuke Lica za posredovanje – Posrednika i Lica za podršku

18.05.2023 do 09:30

13.03.2023

8/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

23.03.2023 do 12:00

24.02.2023

7/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – CEKOS

01.03.2023 do 12:00

22.02.2023

6/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – pretpalata na časopis Porezi i računovodstvo

27.02.2023 do 12:00

24.01.2023

3/23 Usluga prevođenja i overe tekstova

30.01.2023 do 10:00

20.01.2023

2/23 Zakup prostora AKL Niš

27.01.2023 do 10:00

17.01.2023

1/23 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

24.01.2023 do 10:30

29.12.2022

35/22 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

05.01.2023 do 11:00