Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

01.12.2021

28/21 Nabavka zdravstvenih usluga za vazduhoplovno osoblje na teritoriji Srbije

08.12.2021 do 10:30

01.12.2021

27/21 Nabavka zdravstvenih usluga za vazduhoplovno osoblje na teritoriji Crne Gore

08.12.2021 do 10:00

15.09.2021

26/21 Usluge odvoženja komunalnog otpada sa lokacije AKL Kraljevo

22.09.2021 do 12:00

18.08.2021

23/21 Etaloniranje meteorološke merne opreme

13.08.2021 do 10:00

30.06.2021

22/21 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju

02.07.2021 do 10:00

29.06.2021

20/21 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

06.07.2021 do 13:00

09.06.2021

21/21 Usluge distribucije pijaće vode za AKL Kraljevo

21.06.2021 do 10:00

30.03.2021

Nabavka usluge kredita za održavanje tekuće likvidnosti

14.04.2021 do 14:00

26.04.2021

12/21 Obuka iz domena bezbednosti Modul 1, 2. 17b i 18

12.05.2021 do 10:00

26.04.2021

11/21 Obuka iz domena sigurnosti vazdušnog saobraćaja na aerodromima AST i ADT

12.05.2021 do 10:30

19.04.2021

10/21 Nadogradnja računovodstvenog programa – usluga izdavanja elektronskih računa

26.04.2021 do 12:00

06.04.2021

5/21 Časopisi, stručna literatura i publikacije – CEKOS

13.04.2021 do 12:00

05.04.2021

9/21 Usluge zavarivanja aluminijumskih i čeličnih delova

13.04.2021 do 12:00

01.04.2021

6/21 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Porezi i računovodstvo

08.04.2021 do 12:00

01.04.2021

8/21 Pneumatici

06.04.2021 do 09:00

26.03.2021

4/21 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

02.04.2021 do 12:00

19.03.2021

7/21 Usluga prevođenja i overa tekstova

24.03.2021 do 11:00

04.02.2021

1/21 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

11.02.2021 do 12:00

29.01.2021

2/21 Zakup prostora AKL Niš

03.02.2021 do 12:00

09.12.2020

13-20 Angažovanje pomoćne mehanizacije za izvršenje radova za potrebe sanacije objekata SMATSA doo

16.12.2020 do 12:00

18.11.2020

12-20 Sredstva i potrošni materijal za održavanje higijene u objektima SMATSA u Crnoj Gori

25.11.2020 do 12:00

21.10.2020

10-20 Sanacija krova na objektu u Vazduhoplovnoj akademiji Vršac

04.11.2020 do 12:00

30.09.2020

7-20 Servisiranje vozila u garantnom roku – VOLVO

05.10.2020 do 12:00

30.09.2020

8-20 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

07.10.2020 do 10:00

01.02.2020

3-20 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

2-20 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Porezi i računovodstvo

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

1-20 Nabavka baze propisa (Paragraf Lex) i Poresko računovodstveni instruktor

18.02.2020 do 12:00