Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

03.06.2022

18/22 Zakup zemljišta u Crnoj Gori

10.06.2022 do 10:00

20.05.2022

13/22 Usluge podrške za softver EAD – dodatne EAD licence za objavljivanje NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 14:00

20.05.2022

12/22 EAD licence za objavljivanje NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 13:00

18.05.2022

16/22 Pranje i čišćenje službenih vozila u Crnoj Gori

30.05.2022 do 12:00

14.04.2022

9/22 Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta životnom sredinom

19.04.2022 do 12:00

11.04.2022

10/22 Bravarski radovi – obaranje polestar antenskih stubova

18.04.2022 do 10:00

30.03.2022

6/22 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

21.03.2022 do 12:00

21.03.2022

5/22 Časopisi, stručna literatura i publikacije – CEKOS

28.03.2022 do 12:00

07.03.2022

4/22 Časopisi, stručna literatura i publikacija – Porezi i računovodstvo

14.03.2022 do 12:00

01.02.2022

3/22 Usluge prevođenja i overe tekstova

08.02.2022 do 11:00

01.02.2022

2/22 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

07.02.2022 do 11:00