Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

13.03.2023

8/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

23.03.2023 do 12:00

06.03.2023

5/23 Stručni nadzor nad izgradnjom objekta RS Besna kobila

27.03.2023 do 10:00

24.02.2023

7/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – CEKOS

01.03.2023 do 12:00

22.02.2023

4/23 Ispitivanje otpada

06.03.2023 do 12:00

22.02.2023

6/23 Časopisi, stručna literatura i publikacije – pretpalata na časopis Porezi i računovodstvo

27.02.2023 do 12:00

24.01.2023

3/23 Usluga prevođenja i overe tekstova

30.01.2023 do 10:00

20.01.2023

2/23 Zakup prostora AKL Niš

27.01.2023 do 10:00

17.01.2023

1/23 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

24.01.2023 do 10:30

29.12.2022

35/22 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

05.01.2023 do 11:00