Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

24.11.2022

33/22 Obuka zaposlenih – rad na visini i oprema za rad

28.11.2022 do 10:00

16.11.2022

32/22 Obuka zaposlenih – pružanje prve pomoći

22.11.2022 do 10:30

26.10.2022

31/22 Usluga migracije podataka iz postojećih baza planskih podatka u aplikaciju planiranje i praćenje realizacije

01.11.2022 do 10:00

21.10.2022

29/22 Građevinski, molerski i drugi materija i oprema za održavanje objekata

02.11.2022 do 12:00

17.10.2022

27/22 Usluge odvoženja komunalnog otpada sa lokacije AKL Kraljevo

24.10.2022 do 11:00

14.10.2022

26/22 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

21.10.2022 do 11:00

14.10.2022

25/22 Nabavka medicinske opreme

27.10.2022 do 12:00

12.10.2022

30/22 Sredstva i potrošni materijal za održavanje higijene u objektima SMATSA doo na teritoriji Crne Gore

26.10.2022 do 10:00

26.09.2022

23/22 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila

03.10.2022 do 12:00

06.07.2022

20/22 Pranje i čišćenje službenih vozila u Crnoj Gori

21.07.2022 do 13:00

03.06.2022

18/22 Zakup zemljišta u Crnoj Gori

10.06.2022 do 10:00

20.05.2022

13/22 Usluge podrške za softver EAD – dodatne EAD licence za objavljivanje NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 14:00

20.05.2022

12/22 EAD licence za objavljivanje NOTAM-a (EAD INO DP)

01.06.2022 do 13:00

18.05.2022

16/22 Pranje i čišćenje službenih vozila u Crnoj Gori

30.05.2022 do 12:00

14.04.2022

9/22 Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta životnom sredinom

19.04.2022 do 12:00

11.04.2022

10/22 Bravarski radovi – obaranje polestar antenskih stubova

18.04.2022 do 10:00

30.03.2022

6/22 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

21.03.2022 do 12:00

21.03.2022

5/22 Časopisi, stručna literatura i publikacije – CEKOS

28.03.2022 do 12:00

07.03.2022

4/22 Časopisi, stručna literatura i publikacija – Porezi i računovodstvo

14.03.2022 do 12:00

01.02.2022

3/22 Usluge prevođenja i overe tekstova

08.02.2022 do 11:00

01.02.2022

2/22 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

07.02.2022 do 11:00