Javne nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama

DATUM KREIRANJA

NAZIV NABAVKE

ROK

DOKUMENTACIJA

04.02.2021

1/21 Nabavka baze propisa (Paragraf leks i Poresko računovodstveni instruktor)

11.02.2021 do 12:00

29.01.2021

2/21 Zakup prostora AKL Niš

03.02.2021 do 12:00

09.12.2020

13-20 Angažovanje pomoćne mehanizacije za izvršenje radova za potrebe sanacije objekata SMATSA doo

16.12.2020 do 12:00

18.11.2020

12-20 Sredstva i potrošni materijal za održavanje higijene u objektima SMATSA u Crnoj Gori

25.11.2020 do 12:00

21.10.2020

10-20 Sanacija krova na objektu u Vazduhoplovnoj akademiji Vršac

04.11.2020 do 12:00

30.09.2020

7-20 Servisiranje vozila u garantnom roku – VOLVO

05.10.2020 do 12:00

30.09.2020

8-20 Usluge pražnjenja fekalne kanalizacije sa lokacije AKL Kraljevo

07.10.2020 do 10:00

01.02.2020

3-20 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Računovodstvena praksa

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

2-20 Časopisi, stručna literatura i publikacije – Porezi i računovodstvo

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

1-20 Nabavka baze propisa (Paragraf Lex) i Poresko računovodstveni instruktor

18.02.2020 do 12:00