Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.04.2021

5/21 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

13.04.2021 do 12:00

05.04.2021

9/21 Услуге заваривања алуминијумских и челичних делова

13.04.2021 do 12:00

01.04.2021

6/21 Часописи, стручна литература и публикације – Порези и рачуноводство

08.04.2021 do 12:00

26.03.2021

4/21 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

02.04.2021 do 12:00

19.03.2021

7/21 Услуга превођења и овера текстова

24.03.2021 do 11:00

19.03.2021

3/21 Актуарске услуге

24.03.2021 do 12:00

04.02.2021

1/21 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

11.02.2021 do 12:00

29.01.2021

2/21 Закуп простора АКЛ Ниш

03.02.2021 do 12:00

09.12.2020

13-20 Ангажовање помоћне механизације за извршење радова за потребе санације објеката SMATSA доо

16.12.2020 do 12:00

18.11.2020

12-20 Средства и потрошни материјал за одржавање хигијене у објектима SMATSA у Црној Гори

25.11.2020 do 12:00

21.10.2020

10-20 Санација крова на објекту у Ваздухопловној академији Вршац

04.11.2020 do 12:00

30.09.2020

7-20 Сервисирање возила у гарантном року – VOLVO

05.10.2020 do 12:00

30.09.2020

8-20 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

07.10.2020 do 10:00

01.02.2020

3-20 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

2-20 Часописи, стручна литература и публикације – Порези и рачуноводство

05.03.2020 do 12:00

01.02.2020

1-20 Набавка базе прописа (Paragraf Lex) и Пореско рачуноводствени инструктор

18.02.2020 do 12:00