Јавне набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

ДАТУМ КРЕИРАЊА

НАЗИВ НАБАВКЕ

РОК

ДОКУМЕНТАЦИЈА

13.03.2023

8/23 Часописи, стручна литература и публикације – Рачуноводствена пракса

23.03.2023 do 12:00

06.03.2023

5/23 Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила

27.03.2023 do 10:00

24.02.2023

7/23 Часописи, стручна литература и публикације – CEKOS

01.03.2023 do 12:00

22.02.2023

4/23 Испитивање отпада

06.03.2023 do 12:00

22.02.2023

6/23 Часописи, стручна литература и публикације – претпалата на часопис Порези и рачуноводство

27.02.2023 do 12:00

24.01.2023

3/23 Услуга превођења и овере текстова

30.01.2023 do 10:00

20.01.2023

2/23 Закуп простора АКЛ Ниш

27.01.2023 do 10:00

17.01.2023

1/23 Набавка базе прописа (Параграф лекс и Пореско рачуноводствени инструктор)

24.01.2023 do 10:30

29.12.2022

35/22 Услуге пражњења фекалне канализације са локације АКЛ Краљево

05.01.2023 do 11:00