Обука контролора летења и ваздухопловно-техничког особља КЛ

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Информација у вези расписивања нових конкурса за пријем кандидата на школовање ради стицања дозволе контролора летења и пријема нових студената

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд тренутно нема потребу за школовањем нових контролора летења.

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд конкурсе за школовање нових контролора летења организује у складу са потребама система.

Потребе система исказујемо путем јавног конкурса, који садржи број потребних кандидата и услове за пријем на школовање.

Конкурс за пријем на школовање, када за то буде постојала потреба, биће постављен на нашој

интернет адреси   – www.smatsa.rs  у делу О нама / Запошљавање.

Уколико имате додатних питања, пишите нам на мејл адресу : hum@smatsa.rs

Водећи центар за обуку ANS особља у југоисточној Европи

 

SMATSA Центар за обуку ANS особља је водећа установа у југоисточној Европи за обуку ваздухопловног особља. Већ више од 50 година, почевши од 1964. године по сертификованим, међународно признатим програмима се обучава ваздухопловно особље контроле летења, али и других ваздухопловних профила и институција. Више од 2600 контролора летења је стекло своје прве сертификате управо у овој установи с високим процентом успешности завршетка обуке. У складу с потребама полазника обуке могуће је вршити курсеве на разним нивоима: основном, обукама за овлашћење и додатно овлашћење, обукама освежења знања или обукама за посебна овлашћења. Уз тим високо квалификованих професионалаца инструктора SMATSA Центра за обуку ANS особља полазницима обуке се омогућава стицање сертификата или новог овлашћења.

Центар за обуку ANS особља је опремљен најсавременијом опремом која се употребљава у обуци контролора летења, ваздухопловно-техничког особља контроле летења и ваздухопловно-метеоролошког особља, што је у складу с највишим међународним ваздухопловним стандардима. Локацијски је Центар за обуку ANS особља смештен на Аеродрому Никола Тесла, Београд и поседује објекат са више од 3.000 м2, укључујући све пратеће садржаје.

 

 Зграда Центра за обуку ANS особља

 

ЗАШТО ИЗАБРАТИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ANS ОСОБЉА?

 

Због континуираног раста ваздушног саобраћаја постоји потреба за новим контролорима летења широм света, државама у региону и Србији. Међународно удружење контролора летења-IFATCA сматра да постоји глобални недостатак контролора летења од око 10% и да ће транзиција будућих АТМ система (као што су SESAR и NEXTGEN) захтевати додатних 15% за дуги низ година. Стицање одговарајућих сертификата контролора летења пружа могућност запошљавања било где у свету. SMATSA Центар за обуку ANS особља је сертификован од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије спроводећи обуку по плановима и програмима који су у сагласности са регулативом ЕU и ICAO, испуњавајући највише стандарде квалитета ISО 9001:2008 и ISО 14001:2015.

У циљу успешног обављања обука, теоретских или практичних, Центар за обуку ANS особља располаже са  симулаторима најновије генерације различитих намена:

 • Два торањска симулатора MICRO NAV 2D/3D (2015/2017);
 • Радарским симулатором MICRO NAV (2016); и
 • Симулатором за део задатка (PTT-Part Task Trainer);

 

Поред тога Центар за обуку располаже и следећим наставним средствима:

 • Аудио-визуелним уређајима (монитори, дигиталне табле и LCD пројектори)
 • Умреженим PC и Notebook рачунарима са интернет конекцијом;
 • Системом телефонских веза; и
 • Апаратима за копирање и скенирање;

 

Центар такође поседује:

 • Пет учионица/кабинета; и
 • Специјалну библиотеку.

 

Сала са радарским симулатором

Сала са торањским 2D/3D симулаторима

 

НАШ ТИМ ПРОФЕСИОНАЛАЦА/ИНСТРУКТОРА

 

Да би се испунили високи захтеви  професије у смислу безбедности и ефикасности, обука будућих ваздухопловних професионалца мора бити поверена искусним стручњацима. Наш тим инструктора уз најсавременију опрему је управо један од разлога који ће омогућити свим полазницима обуке стицање захтеваних нивоа знања и вештина. Провереним методама полазници обуке ће бити вођени од почетног до напредног нивоа, употребљавајући све најновије технике савладавања захтевних програма обуке, користећи позитивна искуства, комбинујући тимски или индивидуални рад са полазницима. Радећи на опреми и савременим симулаторима будући контролори летења биће оспособљени да се суочавају у реалном времену са изазовима у растућем ваздушном саобраћају.

 

Обука на радарском симулатору и на торањском 2D/3D симулатору

 

 

Сала са псеудо-пилотским позицијама и теоретска настава

 

ОБУКА КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА

 

Комплетна обука везана за контролоре летења испуњава међународне стандарде постављене од ICAO, ЕU/ЕАSA, као и захтеве постављене од националне ваздухопловне власти. Обуке које могу бити прилагођене захтевима корисника подразумевају све модуле обука контролора летења. За ту сврху користе се симулатори најновије генерације.

Посао контролора летења је захтеван, где контролор летења мора исказати висок ниво теоретског знања, вештине и одлучности. Из ових разлога, будући полазник обуке у Центру за обуку ANS особља који ће стећи звање контролора летења, мора проћи  ригорозан процес селекције.

Врсте обука које се спроводе за контролоре летења у Центру за обуку ANS особља су:

почетна обука, која се састоји из:

 • „основне обуке”: теоријске и практичне обуке дизајниране да пружи основно знање и практичне вештине које се односе на основне оперативне процедуре;
 • „обуке за овлашћење”: теоријске и практичне обуке дизајниране да пружи знање и практичне вештине које се односе на одређено овлашћење или додатно овлашћење;

континуирана обука, дизајнирана за одржавање важења овлашћења у дозволи, која се састоји од:

 • обуке освежења знања;

Уз претходно наведене врсте обука, Центар за обуку ANS особља може спровести посебну обуку за  контролоре летења:

 • обуку за инструкторе практичне обуке, за издавање, продужење или обнову посебног овлашћења Инструктора на радном мести (OJTI-On the Job Training Instructor)  или инструктора за рад на синтетичком уређају за обуку (STDI-Syntetic Training Device Instructor);
 • обуку процењивача (ASSE-ASSESSOR), за издавање, продужење или обнову посебног овлашћења процењивача.

 

 

Обука обласних контролора летења и симулација ноћног ваздушног саобраћаја на више сектора на торањском 2D/3D симулатору

Изглед ATR 72-500 на торањском 2D/3D симулатору

Изглед платформе аеродрома Никола Тесла, Београд на 2D/3D симулатору

У оквиру основне обуке контролора летења спроводи се теоретска обука из девет предмета уз два предмета језичке обуке из енглеског језика (ваздухопловни енглески – Aviation Еnglish и општи енглески – General Еnglish).

 

Предмети основне обуке контролора летења

 

ИСКУСТВО У ОБУЦИ ВАЗДУХОЛОВНОГ ОСОБЉА

 

Центар за обуку ANS особља има традицију школовања ваздухопловног особља контроле летења дужу од 50 година. Обука прве класе контролора летења је спроведена школске 1964/1965. године.

 

Обука на некадашњем радарском симулатору AIL и Обука на радном месту у ОКЛ

 

До почетних 1990-тих година Центар за обуку ANS особља је био јединствен за целокупну бившу Југославију.

Обуку контролора летења је завршило укупно 48 националних и 5 међународних класа. Међународни студенти су били из Либије, Палестине, Македоније, Словеније, Црне Горе, Хрватске, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Тиме је Центар за обуку ANS особља стекао репутацију и референце које далеко превазилазе националне оквире. Такође, последњих година је спроведена обука три класе контролора летења на комерцијалним основама.

Вишедеценијско искуство обучавања Центар за обуку ANS особља је остварио и када је у питању ваздухопловно–техничко особље контроле летења (ATSEP), ваздухопловно-метеоролошко особље, особље служби ваздухопловног информисања (AIS-Aeronautical Information Service) и службе безбедности и управљања квалитетом (SQM-Safety and Quality Management), као и особље службе за калибражу радио-навигационих средстава из ваздуха.

Током свих година постојања Центар за обуку ANS особља је извршио низ обука, стручних предавања и радионица за припаднике војних органа и институција ваздухопловних власти Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Велики број ваздухопловног особља, нарочито контролора летења, који су завршили обуку у Центру за обуку ANS особља запослени су или су били запослени у најпрестижнијим међународним ваздухопловним организацијама као што су: ICAO, IATA, ECAC, EUROCONTROL, CANSO, IANS, ITU. Осим међународних ваздухопловних институција знатан број контролора летења ради за велики број провајдера услуга у ваздушној пловидби (ANSP) као што су: Skyguide (Швајцарска), DCAC  (Француска), DFS (Немачка), MUAC Maastricht, NAV CANADA (Канада), PACA (Оман), GCAA (Уједињени Арапски Емирати), QCAA (Катар) итд.

 

ОБУКА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА (ATSEP)

 

Посао контроле летења је нераскидиво везан за употребу најновијих система и уређаја којима се обезбеђује безбедност ваздушног саобраћаја. Специјализована обука инжењера и техничара који се бави одржавањем, инсталацијом, мониторингом и развојем CNS/АТМ система и опреме је интегрални део обука које се нуде у SMATSA Центру за обуку ANS особља.

Центар за обуку ANS особља је место где се пружају основна знања за ваздухопловно-техничко особље контроле летења а све у циљу стицања прописаних дозвола и овлашћења које ваздухопловно-техничко особље контроле летења треба да стекне да би обављало посао у ваздушном саобраћају, како то налажу позитивни међународни и национални прописи.

 

Систем управљања светлима и сигнализацијом аеродрома, сервери и радне станице симулатора

 

Центар за обуку ANS особља спроводи следеће врсте обука за ваздухопловно-техничко особље контроле летења (ATSEP):

 • обуку за стицање дозволе ваздухопловно-техничког особља контроле летења (основна обука);
 • обуку за стицање и обнову рока важења овлашћења за обављање послова из појединих специјалности (специјалистичка обука);
 • обуку за стицање овлашћења инструктора.

 

 

Предмети основне обуке ваздухопловно-техничког особља контроле летења (ATSEP)

 

ОБУКА ИЗ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 

Језичка обука АVЕ се спроводи на основу планова и програма које је поставио ICAO (ICAO LRPS), у складу с препорукама садржаним у ICAO Doc 9835 и ICAO Cir 323 а односи се на полазнике који стичу звање контролора летења.

Континуирано унапређење нивоа знања енглеског језика као званичног језика у ваздухопловној комуникацији и његовом директном утицају на безбедност, квалитет и ефикасност пружених услуга у ваздушној пловидби од изузетне је важности за контролоре летења. Осим процене језичког знања контролора летења из ваздухопловног енглеског језика путем ТЕА теста врше се процене знања енглеског језика (General English) и за друго ваздухопловно особље.

 

Језичка лабораторија за енглески језик и полазници језичке обуке

 

ОБУКА ВАЗДУХОПЛОВНО-МЕТЕОРОЛОШКОГ ОСОБЉА

 

Представља курсеве за метео особље везане за ваздухопловну метеорологију обухватајући пре свега знања везана за осматрање временских услова и размену података о временским условима који утичу на летачке операције и уопштено ваздушни саобраћај.

У зависности од степена стручности ваздухопловно-метеоролошко особље се обучава за:

 • аеродромске метеоролошке техничаре;
 • ваздухопловне прогностичаре.

 

Врсте стручне обуке ваздухопловно-метеоролошког особља су:

 • почетна обука – обука за стицање потврде о обучености са степеном стручности аеродромског метеоролошког техничара, односно аеродромског прогностичара;
 • додатна обука – обука за стицање степена стручности обласног прогностичара;
 • посебна обука – обука за стицање овлашћења инструктора, односно процењивача.

 

СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА

 

Библиотека је уписана 2001. године у регистар специјалних библиотека на територији града Београда, чиме се уврстила у регистар Народне библиотеке Србије као специјална библиотека институционалног и затвореног типа.

Са својом колекцијом домаће и међународне ваздухопловне литературе која броји више од 3700 монографских публикација, њен примарни задатак је обезбеђивање не само ваздухопловних публикација већ и ажурних мета-информација са ваздухопловних сајтова ICAO, EASA, EUROCONTROL и др. Као специјална библиотека примарни задатак ове библиотеке није што већи фонд, већ што ажурнији фонд публикација, јер је ажурност у ваздухопловству приоритет.

Корисници библиотеке су сви запослени у SMATSA, али и полазници различитих обука у  Центру за обуку ANS особља где је библиотека смештена. Корисницима је на располагању читалачки простор где могу позајмити, читати, копирати и скенирати књиге, скрипте и часописе. Део фонда је расположив кроз електронски каталог у UNIMARC (Universal Machine-Readable Cataloging) стандарду.

 

Библиотека

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ANS ОСОБЉА

Поред својих основних активности везаних за обуку ANS особља Центар негује дугогодишњу сарадњу са другим образовним институцијама на домаћем и међународном нивоу. Сарадња која се одвија на стручном плану, разменом знања и искустава, директно се имплементира кроз извођење наставног процеса ангажовањем професора са Саобраћајног факултета. У оквиру сличних сарадњи и кроз студијске посете може се истаћи и сарадња с Електро-техничким факултетом, Војном академијом и Ваздухопловном академијом.

Сарадња са сличним центрима за обуку широм Европе је битан сегмент унапређења пословања кроз заједничке наступе на међународним тендерима и вршење обука за трећа лица.

Како би Центар за обуку ANS особља одржао стечену репутацију, као и висок квалитет извођења обуке изузетна пажња се посвећују и запосленом особљу Центра које је директно укључено у обуку. У том смислу учешће на разним курсевима, радионицама, форумима и конференцијама везаним за обуку ваздухопловног особља представља незаобилазну активност. По том питању Центар за обуку ANS особља врло блиско сарађује са Институтом за ваздушну пловидбу (IANS) из Луксембурга, као и кроз учествовање у раду стручног форума центара за обуку ваздухопловног особља АТМ ТRAINING TEAM-а.

 

Посета студената Центра за обуку SMATSA ваздухопловној академији и компанији AIR PINK

 

Студијска посета студената Центра за обуку SMATSA Ваздухопловној академији и спортске активности

 

Посета SMATSA Ваздухопловне академије Центру за обуку ANS особља и посета студената Центра за обуку ANS особља SMATSA Ваздухопловној академији

Инфо центар SMATSA

24мај

Састанак SMATSA и DHMI, Истанбул

  24. маја ове године директор SMATSA, Предраг…

Детаљније

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније