SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

04.04.2024

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске алате TopSky-ATC система међу којима су алати за контролоре летења који су развијени заједничком сарадњом SMATSA и Thales експерата за АТМ системе. Други корисници TopSky-ATC система алате који су развијени у склопу овог пројекта тек треба да имплементирају.

Унапређени и нови алати се базирају на даљем развоју постојеће функционалности ТСТ (алат извршног контролора летења за упозорење о конфликту) и обезбеђују контролору информације о томе који нивои лета, курсеви и директне руте су конфликтне, а које не, и на тај начин унапређује доношење брзе одлуке при решавању конфликтних ситуација у реалном времену. Овакво унапређење ће бити велика помоћ у когнитивном процесу контролора летења и значајно допринети сигурности одабира адекватног решења конфликтних ситуација код пораста саобраћаја са којим се свакодневно суочавамо.

У развоју нових функционалности представници SMATSA доо су директно учествовали, без могућности да искористе решења било ког пружаоца услуга корисника TopSky-ATC система, као и искуства из рада било ког другог АТМ система.

Поред тога, унапређењем је обухваћен и даљи развој функционалности, конкретно ажурирања RVSM статуса  скраћених планова лета-APL, који се најчешће користе за летове који услед обилажења лошег времена непланирано улазе у простор нашe надлежности. И ово решење ће бити саставни део софтверских пакета код свих корисника TopSky ATC система.

И на крају али не мање битно је унапређење које подразумева боље управљање приказима привремено издвојених делова ваздушног простора. Са инжењерског аспекта систем је унапређен и извршена је обука инжењера АСКЛ специјалности за коришћење SWIM профила за размену података неопходних за планирање саобраћаја са спољним корисницима попут аеродрома, авио-превозилаца и слично.

Према речима представника произвођача приликом планирања детаљних активности постојала је бојазан да је време које је предложено за реализацију пројекта потенцијално кратко. Ипак, захваљујући иницијативи и ангажовању са обе стране у кратком временском периоду све планирано је извршено и на обострано задовољство заокружен још један процес у развоју TopSky ATC система.