SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

18.04.2024

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне Горе (SMATSA  доо) је извршила имплементацију примену минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 NM (наутичке миље), у делу ваздушног простора унутар круга од оквирно 60 NM од аеродрома Београд/Никола Тесла, вертикално од 1500ft изнад терена до FL205.

Пуштањем у рад радарских станица Београд и Бесна кобила (21.03.2024. године) су, поред значајног унапређења система надзора у ваздушном простору, побољшане опште перформансе и редунданса радарског система SMATSA  доо и истовремено испуњени стандарди за смањење минималне норме раздвајања на са досадашњих 5 на 3 наутичке миље, чиме је обезбеђено подизање капацитета припадајућег простора, узимајући при том у обзир и сценарије у одређеним деградираним условима.

Увођењем минималне норме хоризонталног раздвајања од 3 NM постиже се скраћивање путање и време лета ваздухоплова,  чиме се обезбеђује виши степен експедитивности у условима перманентног повећања саобраћаја, уз већу ефикасност у обезбеђивању континуираног пењања и снижавања ваздухоплова, односно коришћење оптималних профила лета ваздухоплова у доласку и одласку ка/са аеродрома Никола Тесла Београд и постижу значајна смањења потрошње горива ваздухоплова и емисије CO2. Уједно су обезбеђени услови за смањење одстојања узастопних ваздухоплова у сегменту завршног прилажења, чиме ће се по повратку на операције са реновиране полетно-слетне стазе (RWY 12L/30R), максимално искористити капацитет исте.

Смањењем минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова на 3 NM је унапређен квалитет услуга контроле летења у завршној контролисаној области – ТМА Београд и створени услови за даља технолошка и оперативна унапређења планираним увођењем радарског сервиса у оквиру Аеродромске контроле Београд, чиме ће се наставља модернизација система у циљу унапређења безбедности и побољшања квалитета пружених услуга.