februar 2021

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

09.02.2021

    Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd i  SMATSA Vazduhoplovna akademija Objavljuju K O N K U R S za prijem kandidata na obuku   1. ATP(A) Integrated course - integrisana obuka za pilota transportnih aviona (Airline transport pilot Integrated (Airplane) – ATP(A)Int. Course) sa ovlašćenjima za klasu višemotornih klipnih aviona…

Detaljnije