Конкурс за упис нове класе студената

SMATSA Ваздухопловна академија уписује нове полазнике

Конкурс за упис нове класе студената

19.11.2018

 

 

 

Контрола летења Србије и Црне Горе

SMATSA Ваздухопловна академија

објављују

К О Н К У Р С
за упис нове класе

 

студената на ATP(А) INTEGRATED обуку – комерцијални пилот са овлашћењима MEP и IR/ME, укључујући MCC курс.

 

Пријемни испит биће одржан у уторак, 12.03.2019. године у SMATSA Ваздухопловној академији, улица Подвршанска 146, 26300 Вршац.

Заинтересовани кандидати могу се обратити на телефоне: 013/800-854 и 013/800-855, лично или поруком на :

aviationacademy@smatsa.rs

slavko.korica@smatsa.rs

 

Настава почиње у уторак, 26.03.2019. године.

Пријем докумената и пријемни испит је у уторак, 12.03.2019. године у 8 часова.

 

Распоред пријемног испита:

– 08:00 – 10:00 Пријављивање

– 10:00 – 11:00 Енглески језик (писмено-тест)

– 11:00 – 12:00 Математика (писмено-тест)

– 12:00 – 12:45 Пауза

– 12:45 – 13:45 Физика (писмено-тест)

– 13:45               Енглески језик (усмено)

– 15:00               Информативни разговор са кандидатима и понуда уговора на потпис

 

Неопходна документа за упис на обуку ATP(А) INTEGRATED:

– Фотокопија личних докумената (лична карта или пасош)

– Фотокопија највишег стеченог претходног образовања

– 2 фотографије димензија за пасош

– Фотокопија важеће здравствене књижице, односно доказа о здравственом осигурању

– Фотокопија лекарског уверења Класе 1 (издата од овлашћене EASA PART MED установе)

 

Пре почетка обуке неопходно је:

– Уплатити за ауторизацију пилота ученика у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије

– Обезбедити полису осигурања пилота од последица несрећног случаја (може се урадити у Вршцу)

– Доставити изјаву о адреси боравка за време школовања у SAA

– За стране држављане пријавити боравак надлежном органу