Симулација SEAFRA-е у реалном времену

Примена концепта преко граничног слободног планирања рута.

Симулација SEAFRA-е у реалном времену

01.04.2016

Симулација SEAFRA-е у реалном времену (Real Time Simulation – RTS)

39 контролора летења и АТМ експерата из Хрватске контроле летења (CCL) и Контроле летења Србије и Црне Горе (SMATSA), уз подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA-е) успешно је учествовало у симулацији Слободног планирања лета по југоисточној оси (South-East Axis Free Route Airspace – SEAFRA-е) у реалном времену, у периоду између 16.- 25.03.2016. у Центру за истраживање, развој и симулацију мађарске контроле летења (HungaroControl’s CRDS).

Контролори летења су дошли у Будимпешту како би тестирали различите сценарије за унапређење примене концепта преко граничног слободног планирања рута. Почев од 08.12.2016., CCL и SMATSA, уз подршку BHANSA-е, планирају да уведу SEAFRA Концепт без временског ограничења. Стога је и препозната потреба да се провери утицај концепта на секторску конфигурацију ваздушног простора, при чему је посебна пажња посвећена оперативним и технолошким решењима.

У току SEAFRA RTS-а проучаван је и оцењиван читав спектар утицаја, при чему је посебна пажња била усмерена на људске факторе као што су осећај за дату ситуацију и радно оптерећење, као и питања која се тичу безбедности, како би се омогућиле будуће операције слободног планирања рута (FRA) у областима које имају никакав или подношљив утицај на све делове АТМ система пружаоца услуга у ваздушној пловидби (ANSPs-а) који у њима учествују.

Овај пројекат је један од кључних помака у складу са иницијативом EU на успостављању Јединственог европског неба (Single European Sky) без обзира о којој држави се ради и без обзира на границе функционалног блока ваздушног простора (FAB), који има за циљ да повећа безбедност и ефикасност као и да повећа капацитет ваздушног простора у Европи. Следећи ову иницијативу да се уведе 24х FRA Концепт SEAFRA, ANSPs-ји који у њему учествују и који су одговорни за пружање услуга у ваздушној пловидби (ANS) у четири различите државе, имају заједнички циљ да унапреде безбедност и ефикасност служби ваздушног саобраћаја (ATS) с једне стране и да заштите природно окружење смањењем горива, CO2 и смањењем емисије NOx горива са друге стране.

featured_image
featured_image
featured_image
featured_image