У SAA завршена обука пилота BC

У SАА успешно завршено школовање пилота Војске Србије за управљање двомоторним авионом Piper Seneca V.

У SAA завршена обука пилота BC

17.06.2014

Контрола летења Србије и Црне Горе

SMATSA доо

Београд

17.06.2014. године

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

У SМАТSА Ваздухопловној академији у Вршцу (SАА) успешно је завршено школовање пилота Војске Србије за управљање двомоторним авионом Piper Seneca V. Обука је реализована на основу молбе Војске Србије у циљу ангажовања тог типа ваздухоплова за потребе фотографисања из ваздуха и снимања (АFS) подручја угроженог поплавама. Практичну и наставу на симулатору FNPT II успешно су завршиле старешине ВС: Давор Марковић, Бранислав Ћирковић, Стеван Вуковић и Зоран Марковић. Програм обуке обухватао је и вежбе нормалних и ванредних поступака у авиону за класу вишемоторних авиона – MEP (land).

Са представницима Војске Србије у току су разговори у вези са пружањем помоћи за вођење континуалне пловидбености авиона Piper Seneca V у сервисном центру SМАТSА Ваздухопловне академије.

Контрола летења Србије и Црне Горе (SМАТSА доо) одговориће позитивно на све молбе Војске Србије за будућу обуку пилота и осталог ваздухопловног особлја у циљу санације последица поплава као и унапређења свих сегмената српског ваздухопловства.