Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

05.12.2023

Да ли желите да постанете Контролор летења?

 

Ако је Ваш сан/Ваша жеља да постанете Контролор летења,

 

Контрола летења Србије и Црне горе SMATSA доо Београд

 

Вас позива да нам се јавите

Уколико желите да постанете Контролор летења, а испуњавате следеће услове:

– Држављанин сте Републике Србије или Црне Горе;
– Имате мање од 24 године;
– Завршили сте средњу школу у четворогодишњем трајању (IV степен стручне спреме), са најмање врло добрим успехом и у свим разредима средње школе из владања сте имали најмање оцену 4 (врло добар);
– Знате општи енглески најмање на нивоу B2 по CEFR скали;
– Сматрате да сте доброг здравственог стања;
– Сматрате да поседујете опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке за контролора летења;
– Нисте кривично осуђивани, против Вас се не води кривични поступак и нисте под истрагом,

позивамо Вас да доставите своју пријаву којом ћете се сврстати у Базу података о потенцијалним кандидатима за пријем на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења.

Достављањем пријаве, омогућићете себи да на своју личну мејл адресу добијете благовремену информацију о будућим Конкурсима које SMATSA доо буде расписивала за своје потребе.

Потребно је само да попуните оn-linе пријаву, којој можете да приступите преко
следећег линка online-prijava

Поред Ваше жеље, за попуњавање пријаве је потребно да имате отворен Google налог.

За сва евентуална питања која имате у вези попуњавања пријава, можете да пишете на мејл адресу prijava.kl@smatsa.rs.