Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

05.12.2023

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?

 

Ako je Vaš san/Vaša želja da postanete Kontrolor letenja,

 

Kontrola letenja Srbije i Crne gore SMATSA doo Beograd

 

Vas poziva da nam se javite

Ukoliko želite da postanete Kontrolor letenja, a ispunjavate sledeće uslove:

– Državljanin ste Republike Srbije ili Crne Gore;
– Imate manje od 24 godine;
– Završili ste srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (IV stepen stručne spreme), sa najmanje vrlo dobrim uspehom i u svim razredima srednje škole iz vladanja ste imali najmanje ocenu 4 (vrlo dobar);
– Znate opšti engleski najmanje na nivou B2 po CEFR skali;
– Smatrate da ste dobrog zdravstvenog stanja;
– Smatrate da posedujete opšte i specifične sposobnosti, predispozicije i psihološke karakteristike neophodne za pohađanje obuke za kontrolora letenja;
– Niste krivično osuđivani, protiv Vas se ne vodi krivični postupak i niste pod istragom,

pozivamo Vas da dostavite svoju prijavu kojom ćete se svrstati u Bazu podataka o potencijalnim kandidatima za prijem na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja.

Dostavljanjem prijave, omogućićete sebi da na svoju ličnu mejl adresu dobijete blagovremenu informaciju o budućim Konkursima koje SMATSA doo bude raspisivala za svoje potrebe.

Potrebno je samo da popunite on-line prijavu, kojoj možete da pristupite preko
sledećeg linka online-prijava

Pored Vaše želje, za popunjavanje prijave je potrebno da imate otvoren Google nalog.

Za sva eventualna pitanja koja imate u vezi popunjavanja prijava, možete da pišete na mejl adresu prijava.kl@smatsa.rs.