Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

23.06.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ 12 КАНДИДАТА НА ОБУКУ РАДИ СТИЦАЊА ДОЗВОЛЕ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА И

ОВЛАШЋЕЊА АCS БЕОГРАД (ЦЕНТАР КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА БЕОГРАД)

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд обавештава следеће:

Продужава се рок за пријем пријава кандидата на Конкурс за пријем 12 кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења АCS тако што се последњи дан рока за пријем пријава на Конкурс са 30.06.2023. године помера на 31.07.2023. године.