Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

23.06.2023

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS

ZA PRIJEM 12 KANDIDATA NA OBUKU RADI STICANJA DOZVOLE KONTROLORA LETENJA I

OVLAŠĆENJA ACS BEOGRAD (CENTAR KONTROLE LETENJA BEOGRAD)

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd obaveštava sledeće:

Produžava se rok za prijem prijava kandidata na Konkurs za prijem 12 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS tako što se poslednji dan roka za prijem prijava na Konkurs sa 30.06.2023. godine pomera na 31.07.2023. godine.