Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

16.10.2023

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан састанак-округли сто на тему јачања сарадње и унапређења односа пружалаца услуга у ваздушној пловидби Републике Србије и Црне Горе (SMATSA), Босне и Херцеговине (BHANSA) и Републике Хрватске (HKZP). Делегацију SMATSA је предводио Предраг Јовановић, директор.

На састанку је размотрен је већи број актуелних питања од заједничког интереса, као што су искуства у пружању услуга током летње сезоне на измаку и активности предузете на подизању капацитета у ваздушним просторима сва три провајдера. Наглашено је да су SMATSA, BHANSA и HKZP задржали висок ниво безбедности за историјски посматрано рекордни број летова до сада, а истовремено повећали капацитет и генерисали мање кашњења у односу на летњу сезону претходне године.
Овако добри резултати су између осталог постигнути и захваљујући одличној међусобној пословној и оперативној сарадњи и свакодневној координацији, као и ефикасности и способности за успешан одговор на значајно повећање саобраћајне потражње у региону.

На састанку је и потписан Споразум о сарадњи између SMATSA и BHANSA.
Овим Споразумом се јачају везе и облици сарадње с циљем унапређења услуга у ваздушној пловидби у региону.
Споразумом су истакнуте и конкретизоване области сарадње, као што су управљање ваздушним саобраћајем, унапређење капацитета, подизање нивоа услуга у области ваздухопловног информисања, примена нових технологија и стандарда, као и остале области од заједничког интереса.
Истом приликом је потписан и Споразум о сарадњи BHANSA и HKZP.

Посебно је истакнуто да SMATSA, BHANSA и HKZP већ дужи низ година успешно сарађују, као и да закључени споразуми усмеравају ту сарадњу према новим изазовима и могућностима.