Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

16.10.2023

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan sastanak-okrugli sto na temu jačanja saradnje i unapređenja odnosa pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi Republike Srbije i Crne Gore (SMATSA), Bosne i Hercegovine (BHANSA) i Republike Hrvatske (HKZP). Delegaciju SMATSA je predvodio Predrag Jovanović, direktor.

Na sastanku je razmotren je veći broj aktuelnih pitanja od zajedničkog interesa, kao što su iskustva u pružanju usluga tokom letnje sezone na izmaku i aktivnosti preduzete na podizanju kapaciteta u vazdušnim prostorima sva tri provajdera. Naglašeno je da su SMATSA, BHANSA i HKZP zadržali visok nivo bezbednosti za istorijski posmatrano rekordni broj letova do sada, a istovremeno povećali kapacitet i generisali manje kašnjenja u odnosu na letnju sezonu prethodne godine.
Ovako dobri rezultati su između ostalog postignuti i zahvaljujući odličnoj međusobnoj poslovnoj i operativnoj saradnji i svakodnevnoj koordinaciji, kao i efikasnosti i sposobnosti za uspešan odgovor na značajno povećanje saobraćajne potražnje u regionu.

Na sastanku je i potpisan Sporazum o saradnji između SMATSA i BHANSA.
Ovim Sporazumom se jačaju veze i oblici saradnje s ciljem unapređenja usluga u vazdušnoj plovidbi u regionu.
Sporazumom su istaknute i konkretizovane oblasti saradnje, kao što su upravljanje vazdušnim saobraćajem, unapređenje kapaciteta, podizanje nivoa usluga u oblasti vazduhoplovnog informisanja, primena novih tehnologija i standarda, kao i ostale oblasti od zajedničkog interesa.
Istom prilikom je potpisan i Sporazum o saradnji BHANSA i HKZP.

Posebno je istaknuto da SMATSA, BHANSA i HKZP već duži niz godina uspešno sarađuju, kao i da zaključeni sporazumi usmeravaju tu saradnju prema novim izazovima i mogućnostima.