Ингеренције SMATSA непромењене

SMATSA надлежна за Црну Гору и након доласка NATO

Ингеренције SMATSA непромењене

08.06.2018

Изјава директора Контроле летења Србије и Црне Горе, господина Предрага Јовановића, новинској агенцији „Бета“ :

“SMATSA пружа услуге у ваздушној пловидби и цивилним и војним корисницима у ваздушном простору своје надлежности који укључује и ваздушни простор изнад Црне Горе. Летови за војне потребе се у највећем делу изводе у за то посебно издвојеним зонама. Начин на који се контрола летења врши, координација и комуникација и са војним корисницима је регулисан одговарајућим споразумима које је SMATSA склопила са министарствима одбране обе државе оснивача SMATSA .

У Црној Гори контрола летења се пружа из контроле летења у Подгорици до 4400 метара надморске висине а изнад те висине услуге пружа Центар контроле летења у Београду. Свим летовима у ваздушном простору обе државе оснивача услуге се пружају безбедно и ефикасно и у складу са важећим споразумима.

У конкретном случају, за NATO летове у сврху тренинга заштите ваздушног простора Црне Горе као и у случајевима када се јави потреба за извођење пресретања и осталих активности у циљу заштите и контроле ваздушног простора – Air policing, споразумима су прецизирани поступци координације јединица контроле летења са NATO. Такви летови се најчешће изводе у циљу тренинга и у тим случајевима се посебно издвајају зоне, у њима се извршавају NATO летови под ингеренцијом NATO официра, а SMATSA у тим случајевима пружа клонтролу летења цивилном саобраћају на начин да не дође до интеракције са летовима који се изводе под ингеренцијом NATO у за то посебно издвојеном делу ваздушног простора. Сва координација и комуникација се врши преко Аеродромске контроле летења у Подгорици, у складу са међународним стандардима и препорученом праксом.

Ингеренције SMATSA  остају исте као и до сада. SMATSA  је надлежна да пружи безбедну и ефикасну услугу и омогући да и цивилни и војни корисници реализују своје летење и активности безбедно, ефикасно и редовно. SMATSA  је надлежна да војним летовима обезбеди део ваздушног простора за реализацију активности у војне сврхе, а цивилним да пружи услугу контроле летења на начин да се спроведу на безбедној удаљености од војних активности, односно зона у којима се војне активности реализују.

Сарадња по овом питању је дефинисана “Уговором о цивилно-војној сарадњи у управљању, контроли и заштити ваздушног простора Црне Горе” који је потписан између Министарства одбране Црне Горе и SMATSA доо, а за потребе обезбеђења ефикасног оквира за безбедно и редовно одвијање цивилног саобраћаја, односно саме мисије заштите ваздушног простора.

У складу са одредбама овог уговора за потребе пружања подршке у оквиру мисије заштите ваздушног простора Црне Горе тачка за контакт између NATO и SMATSA доо је Аеродромска контрола летења Подгорица која координира све потребне активности унутар SMATSA доо, за подршку NATO мисије заштите ваздушног простора Црне Горе” .

featured_image
featured_image