Конкурс за пријем самофинансирајуће класе контролора летења

Могућност накнадне преобуке за ADI-TWR Тиват